PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

THỦ TỤC LÀM THẺ

Thủ tục và điều kiện làm thẻ

 1. Đối tượng được cấp thẻ đọc:

  • Tất cả các công dân Việt Nam và người nước ngoài đang lưu trú tại Bình Phước.

2. Điều kiện làm thẻ trong thư viện:

  • 01 Chứng minh thư hoặc hộ chiếu photo (không cần công chứng)
  • 01 Bản hộ khẩu photo (không cần công chứng)
  • 02 hình 2x3

3. Thời gian cấp thẻ:  Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần 

  • Sáng: từ 7h30 đến 11h00
  • Chiều: từ 13h30 đến 16h30
  • Các ngày lễ quốc gia vẫn có cán bộ trực và cấp thẻ bình thường.
  • Hạn sử dụng thẻ: tối đa 01 năm.

4. Liên hệ trực tiếp bộ phận cấp thẻ:

  • Phòng Phục vụ. Số điện thoại:  02713.880.671.
  •