CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

van-ban-chuyen-nganh

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 05-03-2021 12:00:00 SA Đăng ký thông tin dự thi cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2020 Tải tập tin
2 469/KH-SVHTTDL 05-03-2021 12:00:00 SA Kế hoạch cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2021 Tải tập tin