PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

PHỤC VỤ INTERNET

Thông tin phòng truy cập Internet

Phòng truy cập Internet thuộc Dự án của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài Bill & Melinda Foundation tài trợ có tên gọi “Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” (viết tắt BMGF-VN), với tổng số 40 máy vi tính, cấu hình cao; không gian phòng máy thoáng mát, cán bộ phục vụ, hướng dẫn nhiệt tình. Bạn đọc đến phòng truy cập Internet tra cứu thông tin, học tập hoàn toàn miễn phí; đặc biệt các em học sinh tiểu học sẽ được cán bộ hướng dẫn cách sử dụng máy vi tính, tra cứu thông tin học tập.   

Thư viện Bình Phước tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị sử dụng Phòng truy cập Internet tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về tin học, ứng dụng công nghệ thông tin... 

Phòng truy cập Internet luôn thay đổi cách thức phục vụ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển kỹ năng phục vụ, góp phần đạt được tầm nhìn phát triển của thư viện và trở thành trung tâm thông tin cộng đồng, giúp nâng cao dân trí, cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần cho người dân. 

- Thời gian mở cửa phục vụ: Từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.

+ Sáng: Từ 7h30 - 11h00.

+ Chiều: Từ 13h30 - 16h30

- Thứ bảy, Chủ nhật: 

+ Sáng: Từ 8h00 - 11h00.

+ Chiều: Từ 13h30 - 16h30

- Bạn đọc có nhu cầu cung cấp thông tin, liên lạc số ĐT: 06513.860.549