PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

van-ban-dang

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Kế hoạch số 28-KH/BTGTU 19-08-2021 12:00:00 SA Về thông tin tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Tải tập tin
2 Nghị quyết số 05-NQ/TU 05-08-2021 12:00:00 SA Về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch Covid-19 Tải tập tin
3 Quy định số 24-QĐ/TW 30-07-2021 12:00:00 SA Về thi hành Điều lệ Đảng Tải tập tin
4 Quy định số 22-QĐTW 28-07-2021 12:00:00 SA Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Tải tập tin