PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Thông tin liên hệ


THƯ VIỆN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
icon_mail thuvientinh@binhphuoc.gov.vn
icon_phone : 02713.860.548