CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

van-ban-nha-nuoc

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 190 16-06-2021 12:00:00 SA Thông báo gia hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ III, năm 2021 Tải tập tin