PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

PHỤC VỤ SÁCH BÁO


Thông tin về phục vụ sách

- Là kho tài liệu có giá trị, quý hiếm và đầy đủ nhất của thư viện, được tổ chức kho mở và sắp xếp theo môn loại.

- Có chức năng lưu trữ, bảo quản lâu dài và cung cấp thông tin trên nhiều lĩnh vực tri thức, gồm: tài liệu tiếng việt, tài liệu ngoại văn, tài liệu tra cứu.

- Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và sử dụng tại chỗ vốn tài liệu cho các đối tượng bạn đọc.

1. Vốn tài liệu: 

 BẢNG TỔNG HỢP

VỐN TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Số liệu tính đến ngày 06/12/2016)

 Tổng số tài liệu hiện có tại Thư viện: 105.138 bản, trong đó phân chia các kho như sau:

BẢNG TỔNG HỢP KHO ĐỌC

 

STT

 

KHO

 

KÝ HIỆU

 

SỐ LƯỢNG

1

Kho đọc khổ lớn, khổ nhỏ

VT, VN

10.274

2

Kho thiếu nhi

TN

12.482

3

Kho ngoại văn

NV

760

4

Kho địa chí

ĐC

79

5

Kho sách gửi Lộc Ninh

M

4.852

6

Kho luân chuyển

LC

 32.752

TỔNG

61.199

BẢNG TỔNG HỢP KHO ĐA PHƯƠNG TIỆN 

STT

KHO

KÝ HIỆU

SỐ LƯỢNG

1

Đa phương tiện

ĐPT

99

TỔNG

99

BẢNG TỔNG HỢP KHO MƯỢN

 

STT

 

MÔN LOẠI

 

TỔNG

1

000: Khoa học máy tính, thông tin và tác      phẩm tổng quát

524

2

100: Triết học và tâm lý học

1.580

3

200: Tôn giáo

179

4

300: Khoa học xã hội

8.552

5

400: Ngôn ngữ

 857

6

500: Khoa học

 2.138

7

600: Công nghệ

5.659

8

700: Nghệ thuật và giải trí

1.636

9

800: Văn học

20.071

10

900: Lịch sử và địa lý

2.739

TỔNG

43.939

2. Lịch phục vụ bạn đọc trong tuần:

- Thời gian mở cửa phục vụ: Tất cả các ngày trong tuần (Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, CN).

+ Buổi sáng:  Từ 7h30 - 11h00.

+ Buổi chiều: Từ 13h30 - 16h30.

- Thời gian mở cửa phục vụ Thứ bảy, Chủ nhật: 

+ Buổi sáng:  Từ 8h00 - 11h00.

+ Buổi chiều: Từ 13h30 - 16h30.