(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

  • 23-11-2020 10:35:33 SA
  • 40
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 4162/CV-UBND ngày 16/11/2020 về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu: Toàn văn. 

  • Bình Phước