PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Nhân sự


Ban Giám đốc
STTHọ tênChức danh chínhẢnh
1Ông: Vũ Ngọc Bích
Điện thoại: 0913.120276
02713.880038
Email: vungocbichbp@gmail.com
Giám đốc
Cử nhân Luật


2Ông: Huỳnh Văn Thiên
Điện thoại: 0915101219

Email: 
Phó Giám đốc.
Phó Bí thư Chi bộ
Cử nhân Kinh tế


Phòng HC-TH
STTHọ tênChức danh chínhẢnh
1Võ Mạnh Hà
Điện thoại:0947379937
02713.870018
Email: vomanhha.tvt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Cử nhân kế toán


Phòng Nghiệp vụ
STTHọ tênChức danh chínhẢnh
1Nguyễn Thị Túy Vân
Điện thoại:
02713.880671
Email: nguyenthituyvan.tvt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng
UV BCH Công đoàn bộ phận
Cử nhân TT-TV


2


Phòng Phục vụ bạn đọc
STTHọ tênChức danh chínhẢnh
1Lê Văn Trường
Điện thoại:0834438387
02713.860548
Email: levantruong.tvt@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng

Cử nhân Quản lý Văn hóa


2Lê Phú Hoằng
Điện thoại:01278005105
02713.860547
Email: lephuhoang.tvt@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng
UV BCH Công đoàn bộ phận
Cử nhân QLVH