(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh

  • 17-11-2020 09:23:38 SA
  • 72
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 4116/CV-UBND ngày 11/11/2020 về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng trên địa bàn tỉnh. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu: Toàn văn. 

  • Bình Phước