(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân

  • 26-11-2020 07:59:47 SA
  • 116
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 4184/CV-UBND ngày 17/11/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-BYT ngày 22/10/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu: Toàn văn. 

  • Bình Phước