PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Thời gian, địa điểm phục vụ xe ô tô thư viện đa phương tiện năm 2022

  • 02-03-2022 09:12:24 SA
  • 117
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm phục vụ xe ô tô thư viện đa phương tiện năm 2022

 

 


Căn cứ nhu cầu đăng ký phục vụ xe ô tô lưu động đa phương tiện tại Công văn số 21/PVHTT ngày 18/02/2022 của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bình Long;  Công văn số 26/PVHTT ngày 21/02/2021 của Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Phú Riềng;  Công văn số 16/PVHTT ngày 21/02/2021 của Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Chơn Thành; Công văn số 81/PGDĐT ngày 23/02/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hớn Quản; Công văn số 03/TT.VHTT ngày 25/02/2022 của Trung tâm Văn hóa &Thể thao của huyện Đồng Phú. Thư viện tỉnh Bình Phước thông báo thời gian, địa điểm xe ô tô thư viện phục vụ văn hóa đọc năm 2022, cụ thể như sau:

 

STT

Thời gian phục vụ

Địa điểm phục vụ

Viên chức

phục vụ

THÁNG 3

01

Sáng ngày 01/3/2022

Trường TH Tân Hưng, huyện Hớn Quản.

- Lê Văn Trường

(ĐT: 0834.438.387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

02

Chiều ngày 04/3/2022

Trường TH&THCS Minh Đức, huyện Hớn Quản.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Võ Mạnh Hà.

- Lê Ngọc Linh.

02

Sáng ngày 05/3/2022

Trường TH Đồng Nơ, huyện Hớn Quản.

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Lê Phú Hoằng.

- Lê Ngọc Linh.

03

Sáng ngày 07/3/2022

Trường TH&THCS Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.

- Lê Văn Trường

(ĐT: 0834.438.387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

04

 

Sáng ngày 10/3/2022

 

Trường TH&THCS An Khương, huyện Hớn Quản.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Lê Phú Hoằng.

- Lê Ngọc Linh.

05

Ngày 11/3/2022

- Buổi sáng:

 

- Buổi chiều:

 

- Trường THCS Đồng Nơ, huyện Hớn Quản.

- Trường THCS Tân Khai, huyện Hớn Quản.

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Ng. T. Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

06

Ngày 13/3/2022

Thành Đoàn Đồng Xoài

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Đinh Thị Hằng Nga.

- Lê Ngọc Linh.

07

Ngày 18/3/2022

Trường TH&THCS Tân Lợi, huyện Hớn Quản.

- Lê Văn Trường

(ĐT: 0834.438.387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

08

Ngày 22/3/2022

Trường TH&THCS Thanh Bình, huyện Hớn Quản.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. T. Mỹ Hương

- Lê Ngọc Linh.

09

Sáng ngày 26/3/2022

Trường TH&THCS Tân Quan, huyện Hớn Quản.

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Võ Mạnh Hà.

- Lê Ngọc Linh.

THÁNG 4

10

Chiều ngày 12/4/2022

Trường TH Trà Thanh, huyện Hớn Quản.

- Lê Văn Trường.

(ĐT: 0834.438.387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

11

Sáng ngày 14/4/2022

Trường TH&THCS Thanh Phú, thị xã Bình Long.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. T. Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

12

Sáng ngày 20/4/2022

Thư viện thị xã Bình Long

- Lê Văn Trường.

(ĐT: 0834.438.387)

- Võ Mạnh Hà.

- Lê Ngọc Linh.

 

13

Ngày 21/4/2022:

- Buổi sáng:

 

- Buổi chiều:

- Trường THCS Bù Nho, huyện Phú Riềng.

- Trường THPT Phú Riềng.

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Lê Phú Hoằng.

- Lê Ngọc Linh.

14

Ngày 22/4/2022:

- Buổi sáng:

 

- Buổi chiều:

 

- Trường THCS Long Hưng, huyện Phú Riềng.

- Trường THCS Long Tân, huyện Phú Riềng.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. T. Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

15

Ngày 29/4/2022:

 

Trường TH&THCS Minh Tâm, huyện Hớn Quản.

- Lê Văn Trường.

(ĐT: 0834.438.387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

THÁNG 5

16

Ngày 04/5/2022

- Buổi sáng:

 

- Buổi chiều:

- Trường THCS Thuận Lợi.

- Trường THCS Thuận Phú.

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Lê Phú Hoằng.

- Lê Ngọc Linh.

17

Sáng ngày 10/5/2022

Trường THCS An Lộc, thị xã Bình Long.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. T. Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

18

Ngày 19/5/2022

- Sáng:

 

- Chiều:

 

- Trường Tiểu học Thanh An, huyện Hớn Quản.

- Trường THCS Thanh An, huyện Hớn Quản.

- Lê Văn Trường.

(ĐT: 0834.438.387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

 

 

THÁNG 10

19

Ngày 10/10/2022

Trường TH&THCS An Phú, huyện Hớn Quản.

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Lê Phú Hoằng.

- Lê Ngọc Linh.

20

Ngày 19/10/2022

Trường TH&THCS Phước An, huyện Hớn Quản.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. Thị Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

21

Ngày 20/10/2022

Trường THCS Tân Hưng, huyện Hớn Quản.

- Lê Văn Trường.

(ĐT: 0834.438.387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

22

Ngày 27/10/2022:

- Sáng: Khối tiểu học.

- Chiều: Khối THCS.

Trường TH&THCS Minh Long, huyện Chơn Thành.

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Võ Mạnh Hà.

- Lê Ngọc Linh.

THÁNG 11

23

Ngày 02/11/2022

Trường TH An Lộc B, thị xã Bình Long

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. Thị Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

24

Ngày 03/11/2022:

- Sáng: Khối tiểu học.

- Chiều: Khối THCS.

Trường TH&THCS Lê Văn Tám, huyện Chơn Thành.

- Lê Văn Trường.

(ĐT: 0834.438387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

25

Ngày 04/11/2022

Trường THCS An Phú, thị xã Bình Long

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Võ Mạnh Hà.

- Lê Ngọc Linh.

26

Ngày 05/11/2022

Trường TH Tân Khai A, huyện Hớn Quản.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. Thị Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

27

Sáng 14/11/2022

Trường TH Võ Thị Sáu, thị xã Bình Long

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Lê Phú Hoằng.

- Lê Ngọc Linh.

THÁNG 12

28

Ngày 17/12/2022

Trường TH Tân Khai B, huyện Hớn Quản.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. Thị Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

  • Lê Văn Trường