PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Quy định rõ thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  • 26-05-2023 10:54:18 SA
  • 15
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


Dự thảo đã quy định rõ về việc áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các giao dịch từ 100 triệu đồng trở lên vẫn có thể áp dụng thủ tục rút gọn nếu đáp ứng một số điều kiện. 
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa được Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày tại hội trường Quốc hội sáng nay 26-5 trước khi Quốc hội tiến hành thảo luận về nội dung này.

Ông Lê Quang Huy cho biết về khái niệm người tiêu dùng, có 2 loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị quy định người tiêu dùng bao gồm cả tổ chức. Loại ý kiến thứ hai cho rằng không cần thiết đưa “tổ chức” vào khái niệm “người tiêu dùng”. Sau khi nghiên cứu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung đối tượng “tổ chức” vào nội dung quy định giải thích từ ngữ về người tiêu dùng; đồng thời bổ sung thuật ngữ “tiêu dùng bền vững”.

Quy định rõ thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ảnh 1

Đại biểu dự họp

Liên quan đến nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù, Chủ nhiệm Lê Quang Huy cho biết, dự thảo Luật đã có nhiều quy định cụ thể về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng. Nội dung này cũng đã được điều chỉnh theo pháp luật về thương mại điện tử cũng như pháp luật khác có liên quan.

Quy định rõ thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ảnh 2

Đại biểu dự họp

Một nội dung cũng đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp trước là cơ chế giải quyết tranh chấp tại tòa án, ông Lê Quang Huy cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn phương án quy định rõ về việc áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, để đảm bảo các giao dịch từ 100 triệu đồng trở lên vẫn có thể áp dụng thủ tục rút gọn quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự, dự thảo Luật chỉnh sửa theo hướng vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định trong pháp luật về tố tụng dân sự khi đáp ứng quy định tại khoản 1, điều 317, Bộ luật Tố tụng Dân sự hoặc khi có đủ một số điều kiện cụ thể được quy định trong dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy định nhằm đảm bảo cân bằng quyền lợi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong mối quan hệ với người tiêu dùng.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/quy-dinh-ro-thu-tuc-rut-gon-de-giai-quyet-vu-an-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-post691204.html

Sưu tầm: Văn Trường


  • Sài Gòn Giải phóng