PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Lịch trình phục vụ xe ô tô thư viện đa phương tiện từ tháng 9 năm 2022

  • 04-08-2022 02:16:55 CH
  • 201
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

STT

Thời gian phục vụ

Địa điểm phục vụ

Viên chức

phục vụ

 

THÁNG 9

 

01

Ngày 10/9/2022

 

 

Trường THCS Thác Mơ, Tx.Phước Long.

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Lê Phú Hoằng.

- Lê Ngọc Linh.

02

Ngày 12/9/2022

- Buổi sáng:

 

- Buổi chiều:

- Trường TH Phước Tín B, Tx.Phước Long (Điểm Bàu Nghé).

- Trường THCS Phước Tín, Tx.Phước Long.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Võ Mạnh Hà.

- Lê Ngọc Linh.

03

Ngày 13/9/2022

Trường TH Long Giang, Tx.Phước Long (Điểm An Lương và Điểm Thôn 7 (Nhà văn hóa thôn)

- Lê Văn Trường

(ĐT: 0834.438.387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

04

Ngày 14/9/2022

Trường TH  Lê Hồng Phong, Tx.Phước Long (Điểm Long Điền)

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Ng. T. Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

05

 

Ngày 15/9/2022

 

Trường TH  Chu Văn An, Tx.Phước Long (Điểm Phước Vĩnh)

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Võ Mạnh Hà.

- Lê Ngọc Linh.

06

Ngày 16/9/2022

 

Trường TH Thác Mơ, Tx.Phước Long

- Lê Văn Trường

(ĐT: 0834.438.387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

07

Ngày 17/9/2022

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Tx.Phước Long

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Lê Phú Hoằng.

- Lê Ngọc Linh.

08

Ngày 20/9/2022

Trường THCS Long Phước, Tx.Phước Long.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. T. Mỹ Hương

- Lê Ngọc Linh.

09

Ngày 21/9/2022

Trường THCS Phước Bình, Tx.Phước Long.

- Lê Văn Trường.

(ĐT: 0834.438.387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

10

Ngày 22/9/2022

Trường TH Sơn Giang, Tx.Phước Long.

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Võ Mạnh Hà.

- Lê Ngọc Linh.

11

Ngày 23/9/2022

Trường TH Trương Vĩnh Ký, Tx.Phước Long

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. T. Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

12

Ngày 24/9/2022

Trường TH Phước Tín A, Tx.Phước Long (Điểm Phước Yên).

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Lê Phú Hoằng.

- Lê Ngọc Linh.

 

THÁNG 10

 

13

Ngày 10/10/2022

Trường TH&THCS An Phú, huyện Hớn Quản.

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Lê Phú Hoằng.

- Lê Ngọc Linh.

14

Ngày 19/10/2022

Trường TH&THCS Phước An, huyện Hớn Quản.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. Thị Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

15

Ngày 20/10/2022

Trường THCS Tân Hưng, huyện Hớn Quản.

- Lê Văn Trường.

(ĐT: 0834.438.387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

16

Ngày 27/10/2022:

- Sáng: Khối tiểu học.

- Chiều: Khối THCS.

Trường TH&THCS Minh Long, huyện Chơn Thành.

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Võ Mạnh Hà.

- Lê Ngọc Linh.

 

THÁNG 11

 

17

Ngày 02/11/2022

Trường TH An Lộc B, thị xã Bình Long

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. Thị Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

18

Ngày 03/11/2022:

- Sáng: Khối tiểu học.

- Chiều: Khối THCS.

Trường TH&THCS Lê Văn Tám, huyện Chơn Thành.

- Lê Văn Trường.

(ĐT: 0834.438387)

- Ng. Thị Túy Vân.

- Lê Ngọc Linh.

19

Ngày 04/11/2022

Trường THCS An Phú, thị xã Bình Long

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Võ Mạnh Hà.

- Lê Ngọc Linh.

20

Ngày 05/11/2022

Trường TH Tân Khai A, huyện Hớn Quản.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. Thị Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

21

Sáng 14/11/2022

Trường TH Võ Thị Sáu, thị xã Bình Long

- Hàn Thị Thuần.

(ĐT: 0972.590.177)

- Lê Phú Hoằng.

- Lê Ngọc Linh.

 

THÁNG 12

 

22

Ngày 17/12/2022

Trường TH Tân Khai B, huyện Hớn Quản.

- Lê Thị Lý.

(ĐT: 0814.544.569)

- Ng. Thị Mỹ Hương.

- Lê Ngọc Linh.

  • Lê Văn Trường