PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Địa chỉ truy cập hướng dẫn tập luyện các bài tập thể dục thể thao

  • 06-09-2021 07:41:05 CH
  • 1001
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban  hành Kế hoạch số 2796/KH-BVHTTDL về hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025. Nhằm hỗ trợ các đơn vị, địa phương kết nối Chuyên trang hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao theo Kế hoạch số 2796/KH-BVHTTDL, Tổng cục Thể dục thể thao giới thiệu địa chỉ cung cấp thông tin, tài liệu, các bài tập thể dục tại nhà, phòng chống Covid-19; tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề trên các trang tin của Tổng cục Thể dục thể thao:

1. Trang tin điện tử Tổng cục Thể dục thể thao: Tại đây

2. Trang youtube Tổng cục Thể dục thể thao: Tại đây

3. Chuyên trang hướng dẫn tập luyện Thể dục thể thao: Tại đây

  • Bộ VHTTDL