(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch chung Thành phố Đồng Xoài đến năm 2040

  • 26-11-2020 03:32:50 CH
  • 125
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 3102/TB-SXD ngày 24/11/2020 về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch chung Thành phố Đồng Xoài đến năm 2040. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu: Toàn văn. 

  • Bình Phước