(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  • 21-05-2021 12:00:00 SA
  • 69
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


          Từ ngày 18/5/2021 đến ngày 19/5/2021, Thư viện tỉnh Bình Phước phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Đăk Ơ, Phú Văn, Đức Hạnh, Bù Gia Mập thuộc huyện Bù Gia Mập.


    Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ người dân  

                Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện được trang bị 06 máy vi tính, 01 ti vi và 300 vốn tài liệu về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn kiện Quốc hội toàn tập, Hệ thống toàn văn 18 Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13…tuyên truyền, phục vụ người dân tại 04 xã nghiên cứu tài liệu giấy và nghiên cứu nguồn thông tin về tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Thư viện tỉnh Bình Phước. Đồng thời, Thư viện tỉnh tặng 400 bản sách cho trường THPT Đăk Ơ và 400 bản sách cho trường THCS &THPT Đăk Mai.


 

Thư viện tỉnh tặng 400 bản sách cho trường THPT Đăk Ơ và 400 bản sách cho trường THCS &THPT Đăk Mai.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền đến với người dân ở vùng sâu, vùng xa về ý nghĩa bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phú Hoằng – Phòng phục vụ 

  • Lê Phú Hoằng