PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2023;

  • 13-03-2023 03:12:58 CH
  • 50
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Mời bạn đọc xem toàn bộ nội dung Kế hoạch: Tại đây

  • Lê Văn Trường