CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội thêm 7 ngày

  • 07-08-2021 03:43:03 CH
  • 92
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


(CTTĐTBP) - Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thêm 7 ngày, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 9/8/2021 chặn đứng các nguồn lây nhiễm dịch ra cộng đồng, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Nội dung này đã được UBND tỉnh yêu cầu vào chiều nay 7/8 tại Công văn hỏa tốc số 2663/UBND-NC.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021, Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2387/UBND-NC ngày 18/7/2021.

Yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch bệnh, không ra đường từ 18 giờ 00 ngày hôm trước đến 6 giờ 00 ngày hôm sau theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2548/UBND-NC ngày 27/7/2021 và Công văn số 2559/UBND-NC ngày 28/7/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Đối với hoạt động xây dựng trong thời gian cách ly xã hội, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2631/UBND-KT ngày 03/8/2021 về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh, UBND các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện triệt để các quy định về cách ly xã hội, nhất là việc cách ly giữa người với người, gia đình với gia đình, thôn, ấp, khu phố với thôn, ấp, khu phố, xã với xã, huyện với huyện; thực hiện triệt để quy định phòng chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nơi nào để xảy ra tình trạng tụ tập, vi phạm cách ly với bất kỳ lý do nào đều bị xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu và những người có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Công văn này và các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19./.

Tác giả bài viết: T.T

Nguồn: https://binhphuoc.gov.vn/ 

  • Bình Phước