PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Thời gian, địa điểm phục vụ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện

  • 09-03-2023 07:58:29 SA
  • 31
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Stt

Thời gian

 

Địa điểm

 

I

Tháng 2

 

01

Sáng ngày 21/02/2023

Trường TH An Lộc A, tx Bình Long

 

02

Ngày 27/02/2023

Trường THCS Lộc Điền, huyện Lộc Ninh

 

II

Tháng 3

 

03

Sáng ngày 01/3/2023

- 9h Trường TH Thanh Lương B, thị xã Bình Long

 

04

Chiều ngày 02/03/2023

Trường PT.DTNT Bình Long

 

05

Sáng ngày 06/3/2023

Trường THCS An Lộc B, thị xã Bình Long

 

06                   

Sáng ngày 07/3/2023

Trường TH&THCS Lộc Phú, huyện Lộc Ninh

 

Chiều ngày 07/3/2023

Trường TH Lộc Quang, huyện Lộc Ninh

 

07

Sáng ngày 09/3/2023

Trường TH &THCS Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh

 

Chiều ngày 09/3/2023

Trường PTDTNT THCS Lộc Ninh

 

08

Sáng ngày 10/3/2023

Trường TH& THCS Thanh Lương:Bậc THCS

 

 

09

Sáng ngày 13/3/2023

Trường TH Minh Lập, thị xã Chơn Thành

 

10

Sáng ngày 14/3/2023

Trường TH&THCS Lộc An, huyện Lộc Ninh

 

11

Sáng 15/3/2023

Trường TH Thuận Phú, huyện Đồng Phú

 

 

 

 

 

12

Sáng ngày 16/3/2023

Trường TH& THCS Thanh  Lương, gthị xã Bình Long: Bậc TH

 

 

13

Sáng 20/3/2023

Trường TH Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

 

14

 Ngày 21/3/2023

 

- Sáng điểm chính: Trường TH Tân Lập, ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

- Chiều điểm lẻ: Trường TH Tân Lập ấp 6, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

 

15

Sáng ngày 22/3/2023

Trường TH&THCS Thanh Phú, thị xã Bình Long.

 

16

Sáng ngày 24/3/2023

Trường TH Minh Thắng, thị xã Chơn Thành

 

17

Sáng ngày 25/3/2023

Trường TH Nha Bích, thị xã Chơn Thành

 

18

 

Sáng ngày 28/3/2023

 

- 8 h 20 phút  Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, thị xã Bình Long

 

 

18

Sáng ngày 31/3/2023

Trường THCS Minh Thắng, thị xã Chơn Thành

 

III

Tháng: 4

20

Sáng ngày  04/4/2023

Trường TH Chơn Thành A, tx Chơn Thành

 

21

Sáng ngày 07/4/2023

Trường TH An Lộc B, thị xã Bình Long

 

22

Sáng ngày 08/4/2023

Trường TH Thanh Bình, thị xã Bình Long

 

23

Sáng ngày 10/4/2023

Điểm 2 Trường TH Tân Phú, huyện Đồng Phú

 

24

Sáng ngày 12/4/2023

Trường Tiểu học Thanh Phú A, thị xã Bình Long

 

25

Sáng ngày 18/4/2023

Trường THCS An Lộc, thị xã Bình Long

 

26

Sáng ngày 25/04/2023

Trường TH Tấn Tiến, huyện Động Phú

 

IV

Tháng 9

 

27

Ngày 15/9/2023

- Sáng: Trường TH võ thị sáu, thị xã Bình Long

- Chiều: Trường TH Lê Văn Tám, thị xã Bình Long

 

V

Tháng 10

 

28

Sáng ngày 18/10/2023

Trường TH-THCS An Phú, thị xã Bình Long

 

  • Lê Văn Trường