(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Quân đội Nhân dân Việt Nam

  • 19-12-2020 10:46:58 SA
  • 81
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Ngày 22-12-1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ Cao - Bắc - Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Một quân đội của dân, do dân, vì dân; luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn luôn được dân tin yêu, đùm bọc.

76 năm qua, quân đội ta đã lớn mạnh không ngừng, đã ghi vào lịch sử của dân tộc những mốc son chói lọi, xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi: Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Nhằm cung cấp đến bạn đọc biết rõ hơn về Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn mang trong mình bản chất cách mạng và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Thư viện tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu tài liệu chuyên đề về “Quân đội Nhân dân Việt Nam”:

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội Nhân dân;

- Tiếp tục xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới;

- Phát huy hệ giá trị văn hóa quân sự Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay;

...

Toàn bộ tài liệu trưng bày tại Phòng đọc, Thư viện tỉnh Bình Phước. 

Kính mời quý bạn đọc xem: Toàn bộ tài liệu. 


  • Trần Đại Chính