(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Lịch ô tô thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ tại các trường học hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2021

  • 13-04-2021 12:00:00 SA
  • 37
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong học sinh, nâng cao nhận thức của học sinh về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Thư viện tỉnh Bình Phước tổ chức phục vụ lưu động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), từ ngày 13/4/2021 đến ngày 29/4/2021:

STT

Trường học

Thời gian phục vụ

Giờ phục vụ

01

Trường TH Tân Đồng

Ngày 13/4/2021

Từ 8h-10h

02

Trường TH Tân Phú B

Từ 14h-16h

03

Trường TH Tân Phú C

Ngày 14/4/2021

Từ 8h-10h

04

Trường TH Tân Phú

Từ 14h-16h

05

Trường TH&THCS Lộc Khánh

Ngày 15/4/2021

Từ 13h30 - 16h30

06

Trường THCS Lộc Điền

Ngày 22/4/2021

Từ 8h-10h

07

Trường TH&THCS Lộc Thuận

Từ 14h-16h

08

Trường TH Tân Bình

Ngày 27/4/2021

Từ 8h-10h

09

Trường TH Tân Bình B

Từ 14h-16h

10

Trường TH Tân Xuân B

Ngày 28/4/2021

Từ 8h-10h

11

Trường TH Tân Xuân C

Từ 14h-16h

12

Trường TH Tiến Thành

Ngày 29/4/2021

Từ 8h-10h

13

Trường TH Tân Thành

Từ 14h-16h

  • Bình Phước