CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

KHẨN: Triển khai thực hiện các phương án phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

  • 26-08-2021 04:29:15 CH
  • 141
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


(CTTĐTBP) - Ngày 26/8, UBND tỉnh ban hành Công văn khẩn số 2874/UBND-KGVX về đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Tại Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 theo hướng dẫn tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các nội dung tại Hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn số 6666 của Bộ Y tế và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để chủ động điều chỉnh và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi, địa bàn quản lý điều chỉnh Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

Sở Y tế phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hướng dẫn ban hành kèm theo Công văn số 6666 của Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Các phương án phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị theo Hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm giúp các cơ quan, đơn vị chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (Fl), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của đơn vị./.

Tác giả bài viết: T.T

Nguồn: https://binhphuoc.gov.vn/

Sưu tầm: Văn Trường

  • Bình Phước