CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

HỎA TỐC: Phòng chống dịch Covid-19 sau thời gian cách ly xã hội

  • 15-08-2021 07:01:17 CH
  • 164
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


(CTTĐTBP) - Ngày 15/8, UBND tỉnh ban hành Công văn hỏa tốc số 2734/UBND-KGVX về việc phòng chống dịch Covid-19 sau thời gian cách ly xã hội.

Ngày 07/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2663/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Đông Nam bộ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ 00 giờ ngày 16/8/2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:
 
1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (8)
1 (9)

Nguồn: https://binhphuoc.gov.vn/ 

  • Báo Bình Phước