(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Địa chí tỉnh Bình Phước

  • 28-12-2020 02:54:52 CH
  • 56
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Ngày 01/01/1997, tỉnh Bình Phước được tái lập và đi vào hoạt động. Hiện nay, tỉnh Bình Phước có 11 huyện, thị xã, thành phố, gồm: Đồng Xoài, Phước Long, Bình Long, Chơn Thành, Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Phú Riềng. Từ ngày tái lập tỉnh, từ xuất phát điểm rất thấp về kinh tế, Bình Phước ngày nay đang từng ngày đổi mới; cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện với hệ thống giao thông thông suốt, kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh chóng, hình thành những khu công nghiệp; văn hóa - giáo dục phát triển vượt bậc, cộng đồng các dân tộc đoàn kết cùng phát triển... tạo nên một diện mạo xã hội mới.

Chào mừng kỷ niệm 24 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước. Thư viện tỉnh trưng bày và giới thiệu tài liệu “Địa chí tỉnh Bình Phước”:

- Lịch sử Đảng Bộ Sông Bé (1930-1954);

- Sông Bé lịch sử chiến tranh nhân dân 30 năm;

- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước (1930-1975);

...

Toàn bộ tài liệu trưng bày tại Phòng đọc, Thư viện tỉnh Bình Phước. 

Kính mời quý bạn đọc xem: Toàn bộ tài liệu. 

  • Bình Phước