KỶ NIỆM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-2 -2021 |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Bình Phước triển khai tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021

  • 23-02-2021 10:30:24 SA
  • 3
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

BPO - Sáng nay 23-2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi, các thành viên Ban chỉ đạo; sở, ngành, huyện, thị, thành phố.

Cuộc điều tra được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định của Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021.

Phạm vi của đợt tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021 được tiến hành trên cả nước. Mục đích nhằm tập trung đánh giá sự phát triển số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố lao động, lĩnh vực theo từng địa phương, theo ngành và hình thức sở hữu. Đồng thời điều tra chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP); tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo đề án…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi phát biểu tại hội nghị

Tổng điều tra cơ sở hành chính trong năm 2021 hướng đến rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng… Theo đó có 5 nhóm thông tin lớn cần tập trung cho đợt tổng điều tra cơ sở hành chính, đó là: Thông tin nhận dạng cơ sở; thông tin về lao động, thu nhập của người lao động; kết quả thu - chi năm 2020; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; nhóm thông tin theo chuyên đề cần đánh giá. 

Với ý nghĩa quan trọng của đợt tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính năm 2021, sau khi các thành viên Ban chỉ đạo đóng góp ý kiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi nhấn mạnh: Tất cả các sở, ngành, địa phương và từng thành viên Ban chỉ đạo phải bám sát quy trình của đợt tổng điều tra, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thu thập số liệu chính xác. Công tác tuyên truyền phải được chú trọng để người dân, doanh nghiệp, các cơ sở hành chính, thành phần kinh tế nắm bắt và phối hợp tốt nhất.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tất cả các thành viên Ban chỉ đạo, các địa phương trong tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đã được UBND tỉnh phân công để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. “Đây là công việc quan trọng để cập nhật cơ sở dữ liệu cho cả nước nói chung cũng như giúp cho tỉnh nắm bắt được hiện trạng của nền kinh tế nhằm hoạch định chiến lược phát triển” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi nhấn mạnh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo gồm 22 thành viên. Trong đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi làm trưởng ban chỉ đạo.

Nguyễn Tấn - Trung Quang

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/

Sưu tầm: Văn Trường

  • Báo Bình Phước