(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Ban quản lý Miếu Bà Rá thông báo

  • 07-04-2021 12:00:00 SA
  • 21
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MIẾU BÀ RÁ NĂM 2021

VÀ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VÀO DANH MỤC
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA 


* Ngày 12-4-2021, nhằm ngày mùng 1 tháng 3 năm Tân Sửu:

- Từ 7 giờ đến 8 giờ 00: Múa lân khai hội.

- Từ 8 giờ đến 9 giờ 00: Ban quản lý Miếu Bà dâng hương trình lễ.

- Từ 14 giờ đến 16 giờ: Cúng Nhà bia tưởng niệm (đọc văn tế, ca múa nhạc lễ tại gốc Cây Cầy).

- Từ 9 giờ đến 22 giờ 00: Bá tánh cúng lễ.

* Ngày 13-4-2021, nhằm ngày mùng 2 tháng 3 năm Tân Sửu:

- Từ 7 giờ đến 8 giờ: Múa lân chào mừng, tiếp đón khách.

- Từ 8 giờ đến 9 giờ 30: Lễ công bố “Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia”.

- Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 00: Đại biểu và các đoàn khách mời dâng hương.

- Từ 14 giờ đến 16 giờ: Cúng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long.

- Từ 16 giờ đến 18 giờ 00: Lễ Tiên thưởng. 

- Từ 19 giờ đến 22 giờ 00: Hát Bội phục vụ lễ hội.

* Ngày 14-4-2021, nhằm ngày mùng 3 tháng 3 năm Tân Sửu:

- Từ 6 giờ 00 đến 10 giờ 30: Rước kiệu Bà.

- Từ 10 giờ đến 11 giờ: Lễ Chánh tế.

* Ngày 15-4-2021, nhằm ngày mùng 4 tháng 3 năm Tân Sửu:

- Từ 10 giờ: Ban Quản lý Miếu Bà hậu lễ.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/

Sưu tầm: Văn Trường

  • Báo Bình Phước