CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Lich-Lam-Viec

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 05-07-2021 12:00:00 SA Tuần 27 Tải tập tin
2 21-06-2021 12:00:00 SA Tuần 25 Tải tập tin
3 14-06-2021 12:00:00 SA Tuần 24 Tải tập tin
4 07-06-2021 12:00:00 SA Tuần 23 Tải tập tin
5 31-05-2021 12:00:00 SA Tuần 22 Tải tập tin
6 24-05-2021 12:00:00 SA Tuần 21 Tải tập tin
7 17-05-2021 12:00:00 SA Tuần 20 Tải tập tin
8 04-05-2021 12:00:00 SA Tuần 17 Tải tập tin
9 19-04-2021 12:00:00 SA Tuần 14 Tải tập tin
10 29-03-2021 12:00:00 SA Tải tập tin
11 22-03-2021 12:00:00 SA Tuần 12 Tải tập tin
12 15-03-2021 12:00:00 SA Tuần 11 Tải tập tin
13 01-03-2021 12:00:00 SA Tuần 09 Tải tập tin
14 02-02-2021 12:00:00 SA Tuần 05 Tải tập tin
15 26-01-2021 12:00:00 SA Tuần 04 Tải tập tin
16 18-01-2021 12:00:00 SA Tuần 3 Tải tập tin