(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Lịch làm việc

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 18-01-2021 12:00:00 SA Tuần 3 Tải tập tin
2 11-01-2021 12:00:00 SA Tuần 2 Tải tập tin
3 04-01-2021 12:00:00 SA Tuần 1 Tải tập tin