CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Lich-Lam-Viec

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 13-10-2021 12:00:00 SA Tuần 41 Tải tập tin
2 05-10-2021 12:00:00 SA Tuần 40 Tải tập tin
3 01-10-2021 12:00:00 SA Tuần 39 Tải tập tin
4 20-09-2021 12:00:00 SA Tuần 38 Tải tập tin
5 13-09-2021 12:00:00 SA Tuần 37 Tải tập tin
6 07-09-2021 12:00:00 SA Tuần 36 Tải tập tin
7 31-08-2021 12:00:00 SA Tuần 35 Tải tập tin
8 24-08-2021 12:00:00 SA Tuần 34 Tải tập tin
9 17-08-2021 12:00:00 SA Tuần 33 Tải tập tin
10 09-08-2021 12:00:00 SA Tuần 32 Tải tập tin
11 02-08-2021 12:00:00 SA Tuần 31 Tải tập tin
12 05-07-2021 12:00:00 SA Tuần 27 Tải tập tin
13 21-06-2021 12:00:00 SA Tuần 25 Tải tập tin
14 14-06-2021 12:00:00 SA Tuần 24 Tải tập tin
15 07-06-2021 12:00:00 SA Tuần 23 Tải tập tin
16 31-05-2021 12:00:00 SA Tuần 22 Tải tập tin