PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Lich-Lam-Viec

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 11-01-2022 12:00:00 SA Tuần 1/2022 Tải tập tin
2 11-01-2022 12:00:00 SA Tuần 2/2022 Tải tập tin
3 30-12-2021 12:00:00 SA Tuần 51 Tải tập tin
4 30-12-2021 12:00:00 SA Tuần 52 Tải tập tin
5 13-12-2021 12:00:00 SA Tuần 50 Tải tập tin
6 08-12-2021 12:00:00 SA Tuần 49 Tải tập tin
7 01-12-2021 12:00:00 SA Tuần 48 Tải tập tin
8 26-11-2021 12:00:00 SA Tuần 47 Tải tập tin
9 17-11-2021 12:00:00 SA Tuần 46 Tải tập tin
10 09-11-2021 12:00:00 SA Tuần 45 Tải tập tin
11 01-11-2021 12:00:00 SA Tuần 44 Tải tập tin
12 26-10-2021 12:00:00 SA Tuần 42 Tải tập tin
13 26-10-2021 12:00:00 SA Tuần 43 Tải tập tin
14 13-10-2021 12:00:00 SA Tuần 41 Tải tập tin
15 05-10-2021 12:00:00 SA Tuần 40 Tải tập tin
16 01-10-2021 12:00:00 SA Tuần 39 Tải tập tin