Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23

Thứ ba - 25/08/2020 16:16 33 0
Vũ ThơTại Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá, công tác Đảng đảm bảo nguyên tắc, nhưng không thiếu sự trẻ trung, sôi nổi của tuổi trẻ.
 
anhphongdhmoi ytqx
Anh Lê Quốc Phong đọc diễn văn khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23
ẢNH BẢO ANH
Chiều nay, 25.8, tại Hà Nội đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự Đại hội có ông Lại Xuân Lâm, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; các lãnh đạo Đảng, ban, bộ T.Ư và nhiều đại biểu nguyên là bí thư thứ nhất, bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn, cùng 163 đảng viên ưu tú. 
Tại diễn văn khai mạc Đại hội,  Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23 diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 35 năm, với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
“Bên cạnh những thuận lợi, đất nước chúng ta cũng gặp phải không ít khó khăn, thử thách. Đặc biệt, năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Cùng với sự phát triển của đất nước, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam cũng có nhiều bước phát triển mới, đạt nhiều kết quả quan trọng, phản ánh rõ nét những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong xây dựng Đảng bộ cơ quan T.Ư Đoàn ngày càng vững mạnh”, anh Phong nói.

Đảm bảo tính Đảng nhưng không thiếu sự trẻ trung

Theo anh Phong, 5 năm qua, cán bộ, đảng viên T.Ư Đoàn đã tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23. Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn đã chủ động, linh hoạt triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết, chủ trương công tác của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan T.Ư Đoàn.
Đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần tạo ra những chuyển biến nhất định trong từng vị trí công tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, cho T.Ư Đoàn. Cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, nội bộ cơ quan T.Ư Đoàn ổn định, đoàn kết, nhất trí cao, làm cơ sở bền vững cho mọi thành công của Đảng bộ T.Ư Đoàn giai đoạn 2015-2020.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23 - ảnh 1

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ T.ư Đoàn lần thứ 23

ẢNH BẢO ANH


Đặc biệt, theo anh Phong: "Công tác xây dựng Đảng được củng cố, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các nội dung, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ. Công tác Đảng tại một cơ quan làm công tác thanh niên có nét riêng, đảm bảo yêu cầu, nguyên tắc, tính Đảng nhưng không thiếu sự trẻ trung, sôi nổi của tuổi trẻ, của những người cộng sản trẻ. Kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác của Đảng bộ T.Ư Đoàn chúng ta trong 5 năm qua là toàn diện trên tất cả các mặt”.
Anh Phong cũng cho rằng, bên cạnh những thành tích đã đạt được, vẫn còn những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ: công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên ở một số thời điểm, một số nơi còn chậm, chưa sâu sát; việc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện một số nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Đảng ủy T.Ư Đoàn ở một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc còn chậm, chưa kịp thời, nội dung chưa sát thực tế.
Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên khối phong trào chưa nắm vững tình hình thanh niên, thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở. Một số cán bộ, đảng viên còn thiếu gương mẫu trong chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, tính sáng tạo, chủ động, tinh thần trách nhiệm chưa cao.

Quyết tâm đổi mới, sáng tạo

Theo anh Phong, nhận rõ thành công, xác định đúng hạn chế, yếu kém, chỉ ra được các nguyên nhân chủ quan, khách quan; đúc kết được những bài học kinh nghiệm có giá trị trong nhiệm kỳ 22 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Đại hội sẽ thực hiện.
Trên cơ sở đó, Đại hội thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới với tinh thần quyết tâm cao nhất khắc phục triệt để hạn chế, đổi mới, sáng tạo xây dựng Đảng bộ T.Ư Đoàn phát triển vững mạnh toàn diện.
Đại hội cũng sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 13. Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 23.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23 - ảnh 2

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23

ẢNH BẢO ANH


Theo anh Phong, thành công của Đại hội hôm nay có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Đảng bộ trong 5 năm tới và các ảnh hưởng trực tiếp, quan trọng đến chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới.
“Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng mỗi đại biểu và toàn thể Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, thực hiện tốt chương trình Đại hội đã đề ra, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên”, anh Phong nhấn mạnh.
Tại phiên làm việc này, Đại hội nghe trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khoá 22 trình Đại hội; tóm tắt Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23; thảo luận và nghe phát biểu chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.
Cũng tại phiên làm việc này, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hànhĐảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành; giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trước đó, sáng cùng ngày, Đại hội diễn ra phiên làm việc thứ nhất, tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, Quy chế Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư.
Sưu tầm: Mỹ Hương
Xem nội dung gốc tại: https://thanhnien.vn/thoi-su/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tu-doan-lan-thu-23-1270379.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập85
  • Hôm nay3,063
  • Tháng hiện tại387883
  • Tổng lượt truy cập5238185
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây