Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác mặt trận trong giai đoạn hiện nay

Thứ sáu - 19/07/2019 10:25 181 0
Trong nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động của MTTQ các cấp luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, MTTQ các cấp còn thực hiện tốt việc phát huy dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh.

Nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, phóng viên Báo Bình Phước phỏng vấn đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về đánh giá cũng như định hướng công tác mặt trận trong thời gian tới.

PV: Xin đồng chí cho biết vai trò của MTTQVN các cấp trong tỉnh tham gia xây dựng đảng và chính quyền thời gian qua?

Đồng chí TRẦN TUỆ HIỀN: Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã luôn chú trọng, thực hiện xuyên suốt việc tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh với hình thức đa dạng, phong phú. Để tạo cơ chế cho hoạt động của mặt trận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 845-QĐ/TU ngày 13-12-2017 ban hành Đề án “Phát huy vai trò của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền” và Quyết định số 780-QĐ/TU ngày 13-9-2017 quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại với nhân dân. Qua đó, MTTQ đã tổ chức 98 hội nghị góp ý theo Quyết định số 845-QĐ/TU, 216 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với nhân dân gồm 5.595 lượt người tham dự. Các ý kiến góp ý, kiến nghị đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, giải trình hoặc tiếp tục được xem xét, xác minh trả lời theo quy định. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được thực hiện thường xuyên, bài bản, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lãnh đạo tỉnh, thị xã Phước Long và nhân dân trên địa bàn cổ vũ nhiệt tình phần thi đẩy gậy trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang

Việc góp ý đối với các văn bản dự thảo luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật cũng được thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2014-2019, MTTQ các cấp tổ chức 765 hội nghị góp ý đối với 929 văn bản dự thảo; góp phần các chủ trương, chính sách, pháp luật khi ban hành và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, sát thực tiễn, có tính thực thi cao, tạo được đồng thuận trong nhân dân...

Có thể nói, những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên tất cả lĩnh vực có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ. Vai trò, vị thế của mặt trận trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội được khẳng định ngày càng rõ nét hơn.

PV: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ là giám sát và phản biện xã hội, đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả hoạt động này của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ qua?

Đồng chí TRẦN TUỆ HIỀN: Thời gian qua, MTTQVN tỉnh đã chủ động, kịp thời triển khai, tuyên truyền đầy đủ, sâu rộng các văn bản liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. Lựa chọn các nội dung để giám sát, phản biện là những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, những vấn đề nóng, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền tặng quà của tỉnh cho Ban điều hành khu phố 5, phường Long Thủy (Phước Long) trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong 5 năm (2014-2019), MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức giám sát 396 cuộc; phối hợp HĐND các cấp thực hiện 1.631 cuộc, với các tổ chức chính trị - xã hội 272 cuộc; tổ chức phản biện 103 loại văn bản về chính sách, luật của Nhà nước ban hành. Đây là sự cố gắng lớn khi các điều kiện để đảm bảo cho hoạt động còn những khó khăn nhất định. Nhiều nội dung quan trọng trong các góp ý, kiến nghị sau giám sát đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, chỉ đạo thực hiện; các ý kiến phản biện của MTTQ các cấp đã góp phần trong điều chỉnh nhiều chính sách của địa phương cho phù hợp, sát với tình hình thực tế, nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, quy hoạch... của tỉnh. Qua hoạt động này đã góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Tại kỳ họp thứ 8 giữa năm 2019, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, hy vọng sẽ tạo điều kiện để MTTQ thực hiện hoạt động này tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

PV: Để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQVN trong giai đoạn hiện nay, xin đồng chí cho biết một số định hướng công tác mặt trận trong thời gian tới?

Đồng chí TRẦN TUỆ HIỀN: Để mặt trận thực sự là trung tâm của khối đại đoàn kết, là nơi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, MTTQ và các tổ chức thành viên cần nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, từ thiện, nhân đạo. Trong năm 2019, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục thực hiện “Mỗi đoàn thể đảm nhận một chương trình mục tiêu”, tham gia trong việc xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn, xóa 1.000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, việc xử lý, phân loại rác sinh hoạt.

Đại diện nhân dân các khu dân cư biên giới huyện Bù Đốp ký kết giao lưu với nhân dân khu vực biên giới nước bạn Campuchia - Ảnh: Trọng Phước

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sự phối hợp đồng bộ của MTTQ và các thành viên, hướng về cơ sở, thường xuyên sâu sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số... MTTQ các cấp cần tích cực phối hợp với HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong ghi nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, chuyển đến các cơ quan liên quan để giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề chưa xử lý được do vướng mắc về cơ chế, phải kiến nghị điều chỉnh, bổ sung chính sách, hướng đến giải quyết dứt điểm.

 

MTTQ và các tổ chức thành viên phải nắm và hiểu rõ những chủ trương, định hướng lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các dự án trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm, huy động sự tham gia của người dân, tập trung giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các chính sách liên quan đến đất đai, đầu tư tại cộng đồng, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, xây dựng nông thôn mới... Phối hợp để có sự tham gia của đội ngũ trí thức, có cơ chế tham vấn nhà khoa học, chuyên gia để thực hiện hoạt động phản biện. Tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, góp ý vào văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện quy định nêu gương.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trần Phương (thực hiện)

Sưu tầm: Mỹ Hương
Xem nội dung gốc tại: 
http://www.baobinhphuoc.com.vn/Content/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-bo-tinh-doi-voi-chinh-sach-dai-doan-ket-toan-dan-toc-va-cong-tac-mat-tran-trong-giai-doan-hien-nay-54210

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay10,453
  • Tháng hiện tại300313
  • Tổng lượt truy cập5150615
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây