Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ hai - 11/11/2019 04:10 497 0
(CTTĐTBP) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra trong năm 2020.

 

anh5
Lễ phát động xây dựng 1.000km đường giao thông nông thôn và xóa 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn xã hội.

Cùng với đó, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung trí tuệ, công sức xây dựng hệ thống văn kiện trình Đại hội; chủ động chuẩn bị phương án nhân sự đảm bảo thận trọng, bài bản, dân chủ, khách quan, toàn diện; thực hiện thật tốt công tác thông tin tuyên truyền, an ninh, hậu cần, phục vụ.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Các sở, ngành, địa phương có kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2019, 2020 và đặc biệt là chào mừng Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thi đua triển khai thực hiện tốt 20 dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng thời gian để đưa vào sử dụng theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Papi), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas).

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chế độ công chức, công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của bộ máy hành chính; tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua phù hợp theo từng chuyên đề, trong đó có các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, không phô trương hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, tôn vinh khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đẩy mạnh thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng đường giao thông nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh gắn với việc thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng l.000km đường giao thông nông thôn và xóa 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo” trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 và Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, phấn đấu đến hết năm 2020 hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ở địa phương, coi đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước để tổ chức triển khai thực hiện.

Tổ chức tốt Đại hội thi đua yêu nước, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ mọi người phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Để đợt thi đua đặc biệt này đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp, tăng cường vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân để tích cực tham gia hưởng ứng, hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực.

Mỗi sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố lựa chọn những nội dung sát với thực tế để phát động thi đua cụ thể. Thực hiện thật tốt việc tổ chức các phong trào thi đua đi đôi với biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, để công tác thi đua thực sự là động lực, động viên các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và toàn dân phấn đấu lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2019, 2020 và Đại hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng bộ các cấp./.

Tác giả bài viết: T.T

Sưu tầm: Mỹ Hương
Xem nội dung gốc tại: 
https://binhphuoc.gov.vn/Thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/phat-dong-thi-dua-lap-thanh-tich-chao-mung-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-va-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-22270.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay12,729
  • Tháng hiện tại67953
  • Tổng lượt truy cập4103958
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây