Khát vọng xây dựng Bình Phước giàu đẹp

Thứ ba - 22/09/2020 10:41 44 0
BPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3-10-2020. Nội dung văn kiện và nhân sự cho đại hội đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa X chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; được Bộ Chính trị thông qua. Mọi cơ sở vật chất và công tác khánh tiết phục vụ đại hội đã sẵn sàng. Đó là nội dung xoay quanh cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước với đồng chí Hà Anh Dũng (ảnh), Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

* Bình Phước là một trong những tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay, thưa đồng chí?

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh sau 35 năm đổi mới đất nước. Đối với tỉnh Bình Phước, chúng ta đã tái lập được 23 năm. Đặc biệt, chúng ta đang triển khai thực hiện rất hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh diễn ra có ý nghĩa, tầm quan trọng rất lớn. Trước hết phải khẳng định, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, động viên toàn Đảng bộ, quân và dân Bình Phước tiếp tục “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân”. Chúng ta sẽ tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc. Một trong những nội dung quan trọng trong đợt sinh hoạt chính trị lần này đó là chúng ta phải tổ chức đại hội với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. 

* Và đại hội đặt ra những yêu cầu gì, thưa đồng chí?

Đại hội lần này, chúng ta phải chú ý đến tính hiệu quả, không quá xem trọng hình thức. Và một trong những yêu cầu là các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải cùng tham gia trí tuệ vào dịp sinh hoạt chính trị này. Để làm được điều đó, chúng ta có 2 nhiệm vụ lớn.

Thứ nhất, về nội dung văn kiện của đại hội phải được chuẩn bị thật chu đáo trên tinh thần tỉ mỉ, kế thừa và phát triển. Phải đánh giá được một cách khách quan, toàn diện, chính xác quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thứ hai, vấn đề chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI phải đảm bảo là những người tinh túy, tiêu biểu, hội đủ các tiêu chuẩn, yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, đòi hỏi người cán bộ phải có phẩm chất, đạo đức, có tác phong, lề lối nghiêm túc và sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phải làm sao có khả năng đảm đương trọng trách khi triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cùng với đó là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp tới. 

* Thưa đồng chí, đại hội lần này sẽ tập trung quán triệt, bàn thảo để quyết định những vấn đề quan trọng nào?

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI có 5 nội dung quan trọng. Nội dung thứ nhất là chúng ta phải đánh giá cho được kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Chúng ta phải chỉ rõ những thành tựu, kết quả đạt được.

Đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế là gì để rút ra bài học kinh nghiệm một cách sâu sắc. Trên cơ sở đó, chúng ta xây dựng được định hướng, mục tiêu, chiến lược, mục tiêu trọng tâm và những chỉ tiêu khả thi cho nhiệm kỳ tiếp theo. 
Việc thứ hai là chúng ta phải tổ chức, kiểm điểm lại vai trò chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trước đại hội. Nhiệm vụ thứ ba là đại hội dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến hiến kế cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thứ tư, đại hội có trách nhiệm quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI hội đủ những đồng chí cấp ủy tiêu biểu, xứng đáng với sự tin yêu, trông cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Và nhiệm vụ cuối cùng là đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu của tỉnh Bình Phước tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Với ý nghĩa và tầm quan trọng như thế, đồng chí có thể cho biết mục tiêu trọng tâm của đại hội lần này?

Trong dự thảo văn kiện đã nói rất rõ về mục tiêu chung phấn đấu đến năm 2025 Bình Phước phải cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có tốc độ tăng trưởng khá trong vùng kinh tế Đông Nam bộ. Mục tiêu tiếp theo là phải chăm lo thật sự cho đời sống của nhân dân bên cạnh việc phát triển kinh tế. Cùng với những nhiệm vụ này, chúng ta phải tháo gỡ cho được những “nút thắt” về những hạn chế, yếu kém, nhất là khâu hỗ trợ doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển trên địa bàn tỉnh. Bình Phước là tỉnh biên giới nên mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc phải được ưu tiên trong mục tiêu chung. Quan trọng nhất là chúng ta phải tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân cùng với hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh tập thể, thể hiện khát vọng, khát khao cống hiến, xây dựng quê hương Bình Phước đẹp giàu. 

* Công tác chuẩn bị đại hội cho đến thời điểm hiện nay như thế nào, thưa đồng chí? 

Tỉnh ủy xác định, việc chuẩn bị nội dung thật tốt là chuẩn bị tiền đề để chúng ta “cất cánh” và phát triển, không chỉ cho nhiệm kỳ 2020-2025 mà cho cả giai đoạn tiếp theo. 

Về văn kiện đại hội, giữa năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phối hợp với nhóm chuyên gia nghiên cứu của Đại học Fulbright tư vấn cho tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh, tầm nhìn chiến lược tỉnh Bình Phước đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Đây là công trình khoa học được chuẩn bị công phu và chu đáo. Trên nền tảng công trình khoa học này, Tiểu ban nội dung đã tích hợp, chọn lọc những chi tiết đắt giá của nhóm tư vấn Đại học Fulbright để đưa vào văn kiện đại hội với những nội dung mới, rất khác so với các nhiệm kỳ trước.

Vấn đề thứ hai là công tác chuẩn bị nhân sự. Đây là một quá trình xuyên suốt chứ không phải đến bây giờ mới thực hiện. Đó là chuẩn bị ngay sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong công tác bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ chuẩn bị một thế hệ cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo. Các quy trình, công tác cán bộ chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng dẫn của Trung ương. 

Bên cạnh công tác chung như thế, 3 tháng trở lại đây, tất cả hoạt động tập trung, tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng các cấp diễn ra liên tục. Lần này, công tác tuyên truyền bài bản hơn, chiến lược tuyên truyền kết hợp với các hoạt động thi đua yêu nước, thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. Nhờ vậy mà phong trào được khơi dậy, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân tăng lên rất cao. Nhất là công tác chăm lo đời sống nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm để phục vụ. Chúng ta cũng đã khánh thành hàng loạt công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong đó có nhiều công trình để lại dấu ấn rất tốt đẹp đối với Trung ương. Các điều kiện về cơ sở vật chất, khánh tiết để đảm bảo thành công cho đại hội đến nay đã hoàn tất và sẵn sàng. 

*Trân trọng cảm ơn đồng chí! 

Đông Kiểm (thực hiện)
Sưu tầm:  Mỹ Hương
Xem nội dung gốc tại: 
https://baobinhphuoc.com.vn/Content/khat-vong-xay-dung-binh-phuoc-giau-dep-493715

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập86
  • Hôm nay1,162
  • Tháng hiện tại1162
  • Tổng lượt truy cập5742885
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây