Thư mục chuyên đề: "Cách mạng Tháng Tám:

Thứ hai - 13/08/2018 16:44 1.065 0
LỜI MỞ ĐẦU
Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở đầu thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa Đế quốc và giải phóng dân tộc. Với thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, về ý nghĩa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.Đã trôi qua nhiều năm. Song thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc cách mạng vĩ đại này vẫn không phai mờ. Đó là kết quả tất yếu của những nhân tố chủ quan và khách quan đưa lại, là kết quả hi sinh của dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Để có thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã phải đổ biết bao xương máu qua nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt; Đảng ta đã phải tiến hành chuẩn bị hết sức công phu trong nhiều năm để khi thời cơ đến, kịp thời lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền.Nhằm giúp cho bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh về sự kiện lịch sử vĩ đại này, Thư viện tỉnh Bình Phước sưu tầm và biên soạn Thư mục chuyên đề “ ÂM VANG HÀO HÙNG TỪ MÙA THU LỊCH SỬ” gửi tới quý bạn đọc.Thư mục tập hợp những cuốn sách có nội dung chuyển tải về Cách mạng Tháng Tám Nội dung Thư mục có 2 phần:Phần I: Cách mạng Tháng Tám mốc son chói lọi nhất trong lịch sử cách mạng Việt Nam.Phần II: Cách mạng Tháng tám – bài học lịch sử, giá trị tương lai. Trong quá trình sưu tầm, biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót . Rất mong bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến. Thư viện tỉnh Bình Phước chân thành cảm ơn.
PHẦN I:
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – MỐC SON CHÓI LỌI NHẤT TRONG LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VIỆT NAM.


1. Việt Nam những sự kiện lịch sử nổi bật ( 1945-1975) / Hồng Thịnh, Thùy Dung, Thuận Yến.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 294tr.; 21cm.Cuốn sách Việt Nam những sự kiện lịch sử nổi bật (1945 - 1975) cung cấp cho người đọc về thời kỳ 1945-1975, Việt Nam đứng trước những thử thách lớn lao của lịch sử. Đó là quá trình lịch sử hùng tráng nhưng cũng nhiều gian khổ hi sinh của dân tộc ta.
Năm 1945 mở đầu thời kỳ với sự kiện huy hoàng trong lịch sử dân tộc - thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau hơn 80 năm nô lệ dưới ách thống trị của thực dân và phong kiến. Sự kiện lập quốc sau thắng lợi vẻ vang của Cách mạng tháng Tám cùng với bản Tuyên ngôn độc lập đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: đấu tranh giữ nền độc lập của Tổ quốc, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội.
959.704
V 308 N
2. Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam những chứng tích lịch sử / Nguyễn Văn Tạo, Furuta Moto.- H.: Tri thức, 2011.- 724tr.; 24cm.

Cuốn sách Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử do GS. Văn Tạo, GS. Furuta Motoo chủ biên sẽ cung cấp cho bạn đọc một cách toàn diện, đầy đủ, có hệ thống về những nỗi đau mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu trong lịch sử trước tội ác của phát xít Nhật.
Cuốn sách là công trình khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, là kết quả của ba đợt điều tra và khảo sát thực tế có quy mô lớn vào các năm 1992, 1993-1994, 1994-1995 ở 23 điểm thuộc 21 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra. Dựa vào khối lượng lớn tư liệu có độ tin cậy được thu thập qua điều tra thực địa bằng phương pháp xã hội học lịch sử rất sát thực với những số liệu thống kê cụ thể và tư liệu lịch sử, đồng thời phỏng vấn những nhân chứng lịch sử kết hợp với khảo sát, nghiên cứu các di tích lịch sử cụ thể và các tư liệu thư tịch như sách, báo, tranh, ảnh, bảng, biểu đồ, dựa trên cơ sở tiếp cận nghiên cứu phù hợp, công trình đã dựng lại khá đầy đủ, toàn diện, có hệ thống về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam.
Cuốn sách đã xác thực, thống kê một cách khá cụ thể con số, tỷ lệ người chết đói ở một số tỉnh, một số gia đình, dòng họ; trích một số bài báo làm tư liệu dẫn chứng cụ thể để thấy rõ tính rùng rợn của nạn đói năm 1945. Người đói thì phải đi ăn xin, ăn xin không được phải đi ăn cắp, đi cướp giật. Nạn đói đã chôn vùi nhân phẩm con người, làm cho con người mất nhân tính. Trong khi người Việt Nam vốn sống có đạo lý, vậy mà nạn đói ập tới đã khiến: cha bỏ con, vợ bỏ chồng, anh em bỏ nhau, đặc biệt có người còn hủy hoại cả người thân để giành lấy phần cơm mong thoát chết, nhưng cuối cùng rồi cũng chết... Đến khi chết không có chiếu mà bó xác. Chết quá nhiều, không khiêng vác xuể, người ta phải buộc dây thừng vào cổ kéo xác đi chôn, thậm chí có lúc không còn dây thừng, phải lấy dây thép buộc cổ, buộc tay kéo đi chôn, hay hất xác xuống biển,...
Sống trong thời bình, được ăn no mặc ấm, đọc Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử dường như lại càng làm cho chúng ta ngẫm nghĩ và trân trọng cuộc sống hôm nay hơn. Nếu ai chưa từng một lần được biết đến nạn đói 1945 hay đã từng nghe nói mà chưa hình dung được một cách cụ thể về thảm khốc đó thì hãy tìm đọc cuốn sách Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử do GS. Văn Tạo, GS. Furuta Motoo chủ biên để biết rằng đồng bào Việt Nam ta cũng đã từng phải oằn mình gánh chịu những đau thương quằn quại mang kiếp trần tục do phát xít Nhật đã gây ra như thế nào. Ngoài ý nghĩa nhân văn cao cả ấy, cuốn sách còn như một tiếng chuông cảnh tỉnh, lên án những tội ác của chủ nghĩa phát xít, sự tàn bạo của chiến tranh, qua đó góp phần tăng cường củng cố hòa bình, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới.
959.703 2
N 105 Đ
3. Góp phần tìm hiểu về 30 năm chiến tranh giải phóng ở Việt Nam (1945-1975) hỏi và đáp.- H.: Quân đội nhân dân, 2009.- 396tr.; 21cm.

Hơn 30 năm đã đi qua kể từ ngày dân tộc Việt Nam giành được độc lập và thống nhất đất nước đến nay, đã có rất nhiều cuốn sách của các tác giả trong và ngoài nước viết về cuộc chiến tranh 30 năm giải phóng của dân tộc Việt Nam. Nhưng, do điều kiện khách quan nên nhiều sự kiện, nhân vật, vấn đề còn chưa được nhắc tới, hoặc nhắc tới chưa đầy đủ. Từng có rất nhiều ý kiến, bài viết, hồi ký được đăng trên các sách, báo, tạp chí, chuyên đề. Tuy nhiên, để tìm và hiểu thêm những sự kiện cần biết đó, đối với bạn đọc, không phải là một việc dễ dàng.Nhận biết được điều đó, Nxb. Quân đội nhân dân đã cho ra mắt bạn đọc quyển sách “Góp phần tìm hiểu về 30 năm chiến tranh giải phóng ở Việt Nam (1945 - 1975). Sách do nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành được trình bày dưới dạng “Hỏi - đáp” và sắp xếp theo thứ tự thời gian diễn biến lịch sử, nhằm làm cho các sự kiện sinh động, ngắn gọn và dễ nhớ. Bố cục cuốn sách gồm 2 chương:
Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Chương     II:    Cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược.
  Nội dung sách phản ánh cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc để góp phần giáo dục truyền thống dân tộc, bản lĩnh con người Việt Nam và giữ gìn bản sắc dân tộc. Chào mừng ngày “Ngày sách và bản quyền thế giới” ngày 23/4 và Ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng 30/4 Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tập sách “Góp phần tìm hiểu về 30 năm chiến tranh giải phóng ở Việt Nam (1945 - 1975). Đây là một cuốn sách có ý nghĩa cho những bạn đọc muốn tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
959.704
G 434 PH    
 
4. Truyện đọc lịch sử Việt Nam.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 198tr.; 21cm.
Bộ sách truyện đọc lịch sử Việt Nam được biên soạn với mục đích giúp các thầy cô giáo, các em học sinh ở các bậc học phổ thông cũng như các bạn đọc xa gần tìm hiểu lịch sử Việt Nam một cách dễ dàng, dễ nhớ. Các truyện đọc trong bộ sách được sưu tầm và chọn lọc dựa trên nhiều nguồn tư liệu khác nhau như truyền thuyết, giai thoại, dã sử và chính sử. Bộ sách sẽ đem đến cho các em học sinh, sinh viên và bạn đọc nhiều điều thú vị và bổ ích. Nội dung các truyện đọc không chỉ cung cấp những kiến thức về lịch sử Việt Nam, mà còn cung cấp những câu chuyện có tính nhân văn, giáo dục về các sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử, các thành tựu kinh tế, văn hoá tiêu biểu của dân tộc theo dòng thời gian của lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ của lịch sử dân tộc cho đến ngày nay.
Bộ sách gồm 9 tập, trong đó, Truyện đọc lịch sử Việt Nam tập 4 bao gồm những truyện về triều Trần, Hồ. Ở đầu mỗi truyện đọc, tác giả đều giới thiệu một cách khái quát nội dung lịch sử của giai đoạn mà các truyện đọc phản ánh.
                                                                                                            959.704
TR 527 Đ
5. Đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng những ngày đầu thành lập.- H.: Quân đội nhân dân, 2010.- 226tr.; 21cm.
Tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước. Vừa ra đời, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã phải đứng trước vô vàn khó khăn thử thách, đặt chính quyền non trẻ vào thế “ ngàn cân treo sợi tóc”. Đó là lúc cả thế giới lâm vào tình trạng khủng hoảng của nền kinh tế chính trị, là những âm mưu nhăm nhe tiếp tục xâm lược trở lại nước ta của các thế lực thù đich. Và đặc biệt trong lúc này, tình hình trong nước cũng chồng chất những khó khăn nghiêm trọng trên mọi phương diện: kinh tế, tài chính, văn hóa xã hội, giáo dục, nông nghiệp, quân sự…
Cuốn sách bố cục gồm 2 phần:
Phần 1: Đường lối sách lược đấu tranh của Đảng ta để bảo vệ chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập.
Phần 2: Những trận đánh bảo vệ chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập.
           Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử vẻ vang của quân và dân ta trong đấu tranh bảo vệ chính quyền khi mới thành lập, những thành quả mà Đảng ta và đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt đánh giá tình hình, đối sách đúng đắn để vượt qua được khó khăn thử thách đưa cách mạng vững bước đi lên, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng xã hội mới.
959.703 2
Đ 125 TR
6. Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011.- 371tr.; 21cm.
Nội dung cuốn sách tập trung trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết “cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc” của dân tộc nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu nước; cũng như việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta” làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Cuốn sách cũng đã tổng kết, nêu lên tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám, đồng thời phản ánh và luận giải rõ những hạn chế về quan điểm tiến hành cách mạng, về công tác xây dựng Đảng ở một số cấp bộ Đảng; chỉ rõ những khuyết điểm trong đấu tranh chống khủng bố và lãnh đạo khởi nghĩa ở một số địa phương… Với 372 trang sách, cuốn sách sẽ là ấn phẩm hữu ích góp phần vào việc nghiên cứu sự kiện lịch sử vĩ đại bậc nhất của dân tộc ta, từ đó, giúp chúng ta thấy rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lựa chọn của nhân dân trên con đường đi lên của cách mạng Việt Nam.
959.704 2
 C 102 M
 
7. Cách mạng Tháng Tám qua tư liệu ảnh / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến.- H.: Văn hóa – Thông tin, 2015.- 187tr.; 27cm.
Cuốn sách “Cách mạng Tháng 8 (qua tư liệu ảnh)” của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản năm 2015, với bề dày 187 trang, cuốn sách đã tập hợp những bức ảnh tư liệu sống động và chân thực, để minh họa cho những sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động Cách mạng tháng tám năm 1945. Khắc họa lại những kí ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, hào hùng nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Để từ đó, mỗi người dân Việt Nam lại thêm nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Có những sự kiện lịch sử khi thời gian càng lùi xa, người ta càng nhận thấy tầm vóc, ý nghĩa lớn lao của nó. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của dân tộc Việt Nam là một trong những sự kiện vĩ đại đó. Đọc cuốn sách, lật từng trang hình ảnh, bạn đọc sẽ cảm thấy như đang trực tiếp chứng kiến những giờ phút lịch sử huy hoàng của dân tộc, để rồi thêm tự hào về truyền thống đoàn kết, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
959.704 1
C 102 M
8. Hỏi đáp về lịch sử cách mạng Việt Nam.- H.: Thanh niên, 2015.- 207tr.; 21cm.

Cuốn sách 70 năm thành lập nước - hỏi đáp về lịch sử cách mạng Việt Nam (1945 - 2015) đã tái hiện một cách sinh động tiến trình cách mạng Việt Nam từ mùa thu lịch sử 1945 cho đến hôm nay. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua chặng đường đấu tranh cách mạng cực kì khó khăn, gian khổ nhưng đã đạt được những thành tựu vẻ vang. Trên chặng đường đó, có rất nhiều mốc son và dấu ấn tự hào của dân tộc ta, đất nước ta.
959.704
H 428 Đ


 
9. Một số trận đánh then chốt trong chiến tranh giải phóng ( 1945 – 1975).- H.: Quân đội nhân dân, 2008.- 319tr.; 21cm.
Cuốn sách trình bày hoàn cảnh diễn ra trận đánh, diễn biến, những tình huống nổi bật trong quá trình chiến đấu. Qua đó bạn đọc không chỉ tự hào về truyền thống chiến đấu chống quân xâm lược của dân tộc ta, mà còn hiểu thêm những tên đất, tên đơn vị đã làm nên những chiến thắng oai hùng ấy.
959.704
M 458 S
 
PHẦN II:
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – BÀI HỌC LỊCH SỬ, GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI.


10. Nhà nước cách mạng Việt Nam( 1945 – 2010) / Nguyễn Trọng Phúc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 595tr.; 21cm.          Cuốn sách này được bổ sung trên cơ sở cuốn sách Nhà nước cách mạng kiểu mới Việt Nam ( 1945-2005). Nội dung cuốn sách  bao gồm hai phần:
          Phần thứ nhất: Trình bày về con đường dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thiết lập Nhà nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam và các thời kỳ xây dựng và phát triển Nhà nước gắn liền với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc.
Phần thứ hai: gồm một số chuyên đề bước đầu góp phần làm rõ một số vấn đề về xây dựng và bảo vệ Nhà nước.
          Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho việc nghiên cứu lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung, lịch sử Nhà nước cách mạng và những vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay. 
320.459 7
NH 100 N
 
11. Cách mạng Tháng Tám những giờ phút lịch sử / Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan.- H.: Thanh niên – Thông tin, 2015.- 300tr.; 21cm.
Cách mạng Tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sự dân tộc Việt Nam, phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Nước ta từ một nước thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, tự chủ. Cuốn sách với nội dung phong phú cung cấp cho người đọc cái nhìn toàn diện, hệ thống về quá trình hình thành, diễn biến và phát triển của Cách mạng tháng Tám.
Nội dung sách gồm 2 phần chính:
  Phần I: Hà Nội - Những cơ sở hình thành và diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 (gồm một số bài viết về tình hình trong nước và quốc tế trước 1945, tình hình Hà Nội sau ngày Nhật đảo chính Pháp).
Phần II: Hồi ký và nhân chứng các bài viết của những người trực tiếp hoạt động phong trào và đảm nhận vai trò lãnh đạo.
959.704
C 102 M
12. Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung.- H.: Quân đội nhân dân, 2015.- 243tr.; 21cm.

Với Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bởi vì nó đã kết thúc chế độ thuộc địa trên 80 năm của thực dân Pháp cũng như chế độ bóc lột cực kỳ tàn bạo của phát xít Nhật đã được áp đặt từ năm 1940 đến năm 1945 trên đất nước ta. Bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám, nhân dân Việt Nam đã chấm dứt cuộc đời nô lệ, đã đưa hai chữ Việt Nam trở lại trên bản đồ thế giới mà chủ nghĩa thực dân phát xít đã xoá bỏ suốt gần một thế kỷ. Đây thực sự là một cuộc cách mạng của dân tộc Việt Nam, được huy động lực lượng của toàn dân để tiến hành khởi nghĩa từng nơi, từng phần và đi đến đỉnh cao thắng lợi bằng cuộc Tổng khởi nghĩa toàn dân, toàn quốc vào Tháng Tám năm 1945. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 còn là một cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, vì nó còn làm nhiệm vụ xoá bỏ chế độ phong kiến đã được thiết lập hàng nghìn năm ở Việt Nam, nhằm đem lại ruộng đất cho dân cày, dân chủ cho nhân dân. Cách mạng Tháng Tám là một bước ngoặt lịch sử, đã mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. Cùng với chiến thắng này, ngày 2 - 9 - 1945 nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. Đây là Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, là một đóng góp có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam vào việc mở ra một thời đại thắng lợi của độc lập dân tộc, của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Đó là nội dung của quyển sách Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do nhà xuất bản quân đội nhân dân phát hành năm 2015, Thư viện trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Sách gồm hai phần như sau:
Phần thứ nhất: Những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa, Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Phần thứ hai: Những sự kiện lịch sử trọng đại trong Tổng khởi nghĩa, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có ý nghĩa giáo dục truyền thống to lớn cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
959.74
C 102 M
 
13. Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2012.- 317tr.; 21cm.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhân dân ta đã đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng ngàn năm, làm nên thắng lợi vĩ đại đưa dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Để giúp bạn đọc thấy rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lựa chọn của nhân dân trên con đường đi lên của Cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản quyển sách “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam” của hai tác giả Trịnh Nhu và Trần Trọng Thơ.
Nội dung sách gồm 6 chương được chuyển tải qua 371 trang, trong đó tập trung trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết dân tộc “Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc” nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực để cứu nước; Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta” làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Các tác giả cũng đã tổng kết một số kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám. Với gần 400 trang sách, cuốn sách sẽ là ấn phẩm hữu ích, góp phần vào việc nghiên cứu sự kiện lịch sử vĩ đại bậc nhất của dân tộc ta, từ đó, giúp chúng ta thấy rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lựa chọn của nhân dân trên con đường đi lên của cách mạng Việt Nam.
959.704
C 102 M
 
14. 70 năm mùa thu cách mạng / Vũ Kim Yến.- H.: Văn hóa – Thông tin, 2015.- 200tr.; 21cm.
Cuốn sách 70 năm mùa thu cách mạng đã tái hiện một cách sinh động cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám đầy gian lao, thử thách của nhân dân ta từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trải qua các cao trào cách mạng năm 1930-1931, rồi 1936 -1939 đến 1939 -1945. Qua đó giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu thêm về sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình và nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực, tự cường của chính nhân dân Việt Nam.
959.704
B 112 M
 
15. Cách mạng Tháng Tám cuộc đổi đời của dân tộc .- H.: Quân đội nhân dân, 2010.- 331tr.; 21cm.
                Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân ta đã tiến hành Tổng khởi nghĩa thành công, đập tan xích xiềng nô lệ ngót 80 năm của chế độ thực dân cũ và lật nhào chế độ phong kiến ngự trị hàng nghìn năm. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
           Để giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu thêm về sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình và nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực, tự cường của chính nhân dân Việt Nam, Năm 2010 nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã biên tập tác phẩm “Cách mạng Tháng Tám - Cuộc đổi đời của dân tộc”.
           Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
 Phần thứ nhất: Một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước (8-1945).
Phần thứ hai: Những trang hồi ức của một số tác giả là những cán bộ cách mạng lão thành đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia hoặc chứng kiến cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng miền của Tổ quốc.
Phần thứ ba: Một số bài viết, công trình nghiên cứu về Cách mạng Tháng Tám 1945.
959.703 2
C 102 M
 
16. Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển / Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam viện sử học.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 3806tr.; 24cm.
Cuốn sách Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển  mong muốn cung cấp thêm cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về ý nghĩa, vai trò và giá trị của Cách mạng Tháng Tám. Qua 53 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viện, trường đại học có thể khẳng định rõ rằng: Đối với lịch sử dân tộc ta, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự mở đầu cho những giai đoạn phát triển thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam. Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các bài viết trong cuốn sách sẽ góp phần giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về Cách mạng Tháng Tám 1945; hiểu rõ hơn những giá trị lịch sử cùng những đóng góp của mốc lịch sử quan trọng này trong tiến trình phát triển của dân tộc. Để từ đó, mỗi người dân Việt Nam lại nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.
959.704
C 102 M
 
17. Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 – 1975 thắng lợi và bài học / Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ chính trị.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 607tr.; 24cm.
Cuốn sách “Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 – 1975 thắng lợi và bài học” của Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc bộ chính trị. Với cuốn sách gần 600 trang, tập sách sẽ cho bạn đọc hiểu rõ về những công trình tổng kết cơ bản từ trước tới nay về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với chiến tranh cách mạng, nội dung được trình bày khái quát những sự kiện và tiến trình lịch sử, những nhận định, đánh giá về sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến tranh cách mạng Việt Nam, đúc kết những bài học cơ bản trong sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là quá trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, mở đầu thắng lợi bằng cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 dành chính quyền trên cả nước, tiếp đó được kế tục và hoàn thành vẻ vang bằng cuộc chiến tranh cách mạng toàn dân, toàn diện, một cuộc chiến tranh cứu nước và giữ nước lâu dài và đây chính là thời kỳ oanh liệt và hào hùng nhất trong lịch sử của dân tộc, đưa nước Việt Nam tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử trọng đại, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách sống còn nhân dân ta anh dũng chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc; kiên quyết và khôn khéo sử dụng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng; thực hiện mục tiêu: dân tộc độc lập, Tổ quốc thống nhất, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng đã phát huy truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc, xây dựng, củng cố, phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân Việt Nam - những người làm chủ đất nước, tạo nên sức mạnh, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các lực lượng cách mạng và của cả loài người tiến bộ, phân hoá, cô lập triệt để kẻ thù, thực hiện thắng lợi chiến lược "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".
959.704
CH 305 TR
 
18. Hào khí Thăng Long – Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh / Thăng Long- Hà Nội ngàn năm văn hiến .- H.: Quân đội nhân dân, 2010.- 198tr.; 21cm.
Cuốn sách "Hào khí Thăng Long - Hà Nội thời đại Hồ Chí Minh" là tập hợp những sự kiện tiêu biểu nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng, chống ngoại xâm của Hà Nội từ ngày có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo bao gồm:
          Hà Nội với Cách mạng Tháng Tám:
I.  Chuẩn bị Tổng khởi nghĩa.
II. Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội.
          Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh:
I.  Hà Nội 60 ngày đêm chiến đấu mở đầu kháng chiến toàn quốc.
         II. Chiến thắng 60 ngày đêm với ba liên khu ở Hà Nội.
           Hà Nội - "Điện Biên Phủ trên không".
  1.  Hà Nội "đêm trước" những ngày tháng Chạp 1972.
         II.  Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không".
959.703 2
H 108 KH
 
19. Những cội nguồn của cách mạng Tháng Tám.- H.: Thanh niên, 2015.- 299tr.; 21cm.
Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cuộc cách mạng oai hùng đó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp kéo dài hơn 80 năm và của phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển lịch sử dân tộc, kỷ nguyên trong đó sự nghiệp giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
959.704
NH 556 C


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay3,519
  • Tháng hiện tại143833
  • Tổng lượt truy cập4179838
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây