Thư viện tỉnh Bình Phước

http://thuvienbinhphuoc.org.vn


Kiểm điểm trách nhiệm về tuyên truyền, thực hiện pháp luật

BP - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3161/UBND-NC về việc kiểm điểm cán bộ, công chức. Theo đó, thực hiện Kết luận thanh tra số 1727/KL-TTCP ngày 2-10-2019 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; thực hiện pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai thời kỳ 2014-2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chương trình họp kiểm điểm trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan như sau:

Nội dung kiểm điểm: Kiểm điểm trách nhiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng và Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh. Kiểm điểm rút kinh nghiệm thực hiện pháp luật thanh tra đối với Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố: Bù Đăng, Lộc Ninh, Phước Long, Đồng Xoài. Kiểm điểm trách nhiệm thực hiện pháp luật tiếp công dân đối với Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện, thị xã: Lộc Ninh, Phước Long, Phú Riềng. Kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND thị xã, thành phố: Bình Long, Đồng Xoài. Kiểm điểm rút kinh nghiệm về thực hiện pháp luật trong phòng, chống tham nhũng trong công tác kê khai tài sản thu nhập đối với chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công tác tổ chức cán bộ đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh.

Về thành phần và địa điểm tổ chức kiểm điểm: Đối với việc kiểm điểm trách nhiệm thủ trưởng các sở, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố do lãnh đạo UBND tỉnh (chủ trì); lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ, ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị có công chức vi phạm; trưởng, phó các cơ quan hành chính trực thuộc. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có công chức vi phạm... 

P.V

Sưu tầm: Mỹ Hương
Xem nội dung gốc tại: 
http://www.baobinhphuoc.com.vn/Content/kiem-diem-trach-nhiem-ve-tuyen-truyen-thuc-hien-phap-luat-423110

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây