Thư mục Địa chí Bình Phước

Thứ hai - 23/03/2020 07:56 522 0
          1. Lịch sử Đảng Bộ Sông Bé (1930-1954) .-Sông Bé : Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sông Bé, 1995.-382 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 324.259 707 509 597 71/ L 302 S
image001
          Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Sông Bé (1930-1954)  giới thiệu một cách khách quan quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ, sự lãnh đạo của Đảng bộ với phong trào cách mạng của nhân dân trong tỉnh mà còn có tác dụng giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân lòng tự hào chính đáng về truyền thống cách mạng, lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi quá trình cách mạng diễn ra trong cả nước và ở quê hương Sông Bé.
          2. Địa chí tỉnh Sông Bé / Nguyễn Bá Thọ .-TP.HCM : Tổng hợp Sông Bé, 1991 .-660 tr. ; 19cm
Chỉ số phân loại: 915.977 1/ Đ 301 CH
image002
Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc về tỉnh Sông Bé như mọi người biết, vùng trung du, vùng người dân tộc, vùng đất đỏ, vùng cao su và cây công nghiệp, vùng tiểu thủ công nghiệp truyền thống… Trong thời hiện đại, Sông Bé nổi tiếng vì Phú Riềng Đỏ, phong trào công nhân xe lửa Dĩ An, nhà tù Bà Rá, căn cứ địa cách mạng qua 2 cuộc kháng chiến. Chiến thắng Phước Long đánh dấu lần đầu tiên quân dân ta giải phóng một tỉnh lị và làm chủ nó. Cũng là nơi giặc Mỹ dội bom B52, Quân đội Giải phóng miền Nam nổ phát súng đầu tiên trên lãnh thổ Sông Bé – trận Minh Thạnh và Dầu Tiếng…
          3. Sông Bé lịch sử chiến tranh nhân dân 30 năm (1945-1975) / Nguyễn Văn Luông.-TP.HCM : Tổng hợp Sông Bé, 1990 .-514 tr. ; 19cm
Chỉ số phân loại: 959.771/ S 455 B
image003
Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc chặng đường lịch sử hào hùng 30 năm cũng là chặng đường đầy khó khăn gian khổ, ác liệt, hy sinh, có lúc tưởng khó có thể vượt qua, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, quân dân Sông Bé đã anh hùng vượt qua. Do vị trí, đặc điểm địa bàn, cuộc chiến đấu trên chiến trường Sông Bé diễn ra vô cùng quyết liệt, đặc biệt là trong kháng chiến chống Mỹ. Hầu hết các đơn vị sừng sỏ, thiện chiến của Pháp, nhất là của Mỹ, ngụy đều có mặt trên mảnh đất này. Trước hiểm họa thiên tai, quân dân Sông Bé vẫn đứng vững với những căn cứ kháng chiến như chiến khu Long Nguyên, Thuận An Hòa… Cuộc chiến đấu được giữ vững với tính liên tục cao và phát triển từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.
4. Lịch sử Chiến khu D / Bộ Tư lệnh Quân khu 7- Tỉnh ủy Sông Bé – Đồng Nai.-TP.HCM : Đồng Nai – Sông Bé, 1987 .-252 tr. ; 19cm
Chỉ số phân loại: 959.771/ L 302 S
image004
Nội dung sách giới thiệu đến bạn đọc Chiến khu D nằm trên triền rừng bạt ngàn nối từ cao nguyên miền Trung và biên giới Campuchia xuống giáp cận TP.HCM và những đô thị lớn thuộc tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu Một, địa hình hiểm trở, là khu vực thuận tiện cho việc xây dựng căn cứ, cất giấu lực lượng, dự trữ kho tàng và phát triển mọi hoạt động của một căn cứ kháng chiến. Chiến trường Chiến khu D giữ một vị trí quan trọng trong công cuộc kháng chiến ở Nam bộ. Điều này thể hiện rất sâu sắc trong diễn biến 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Chiến khu D tồn tại như một trung tâm kháng chiến ở miền Đông Nam bộ, nơi xây dựng một hình mẫu xã hội mới trong tiềm thức của toàn thể Nhân dân miền Đông. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đây là nơi ra đời và phát triển của lực lượng chủ lực Miền; nó là một căn cứ quân sự quan trọng, nơi ra đời, đứng chân họat động và là bàn đạp tiến công của lực lượng vũ trang miền Đông và toàn Nam bộ.
          5. Quê hương Sông Bé / Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sông Bé .-Sông Bé : Sông Bé, 1990 .-96 tr. ; 31cm
Chỉ số phân loại: 770.959 771/ QU 250 H
image005
“Quê hương Sông Bé” giới thiệu đến đồng bào trong tỉnh và bạn bè gần xa bằng những tấm ảnh tư liệu góp nhặt suốt quá trình nhiều thập kỷ về miền đất bán sơn địa khi cùng cả nước tạo một dáng đứng mà hiện nay người Sông Bé đang thừa kế và phát huy vững vàng hơn, cao lớn hơn.
6. Vấn đề dân tộc ở Sông Bé / Mạc Đường. –Sông Bé.: Tổng hợp Sông Bé, 1985. -227tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 305.800 959 774/V 121 Đ
image006
Tỉnh Sông Bé có một vị trí quan trọng về lịch sử và kinh tế ở miền Đông Nam bộ. Đồng bào dân tộc ở Sông Bé tuy không có dân số đông như nhiều tỉnh bạn, nhưng đã liên tục đứng lên đánh thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước một cách rất anh dũng đưới ngọn cờ quang vinh của Đảng và Bác Hồ vĩ đại; vùng dân tộc thiểu số Sông Bé đã từng là căn cứ địa cách mạng suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh vừa qua. Sống với đồng bào dân tộc trong thời gian đó không chỉ có các cơ quan lãnh đạo và cán bộ của tỉnh nhà mà còn có nhiều cơ quan, cán bộ lãnh đạo trọng yếu của Trung ương, quân đội, nhân dân từ nhiều miền của đất nước, và đồng bào Việt tản cư từ các vùng địch chiếm. Đồng bào dân tộc ở Sông Bé đã nêu cao gương hy sinh, trung thành và chung thủy với cách mạng, bảo vệ vững chắc cơ sở, đùm bọc cán bộ, bộ đội và đồng bào Việt cho đến ngày đất nước toàn thắng.
7. Dân ca Sông Bé / Lư Nhất Vũ. – Sông Bé: Tổng hợp Sông Bé, 1991. -609tr.; 20cm.
Chỉ số phân loại: 398.809 597 71/ D 121 C
image007
Nói đến truyền thống đấu tranh của con người sống trên một lãnh thổ nhất định, chúng ta không thể bỏ qua truyền thống văn hóa là cội rễ sâu xa, tạo ra phẩm chất cao quý và vững bền có quan hệ hữu cơ gắn bó trong tiến tình phát triển lịch sử dân tộc.
Với sự hình thành cư dân, với hình thể đất đai và cách làm ăn sinh sống, người dân Sông Bé từ nhiều thế hệ nối tiếp bao gồm các tộc người đã sáng tạo vốn âm nhạc dân gian vừa mang những thuộc tính chung của Nam bộ, vừa biểu hiện tính cách riêng của đất Sông Bé thuở nào.
Dân ca Sông Bé từ lâu đã trở thành nơi hội tụ của các luồng dân ca, cũng là đầu cầu chuyển tiếp và thu nhận dân ca niềm Nam, đến với dân ca Sông Bé độc giả sẽ có thêm tư liệu để nhận thức một cách trọn vẹn, hoàn chỉnh và cân đối hơn về một diện mạo Dân ca miền Đông Nam bộ.
8. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước (1930-1975) / Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước .-TP.HCM : Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 2000 .-417 tr. ; 24cm
Chỉ số phân loại: 324.259 707 509 597 71/ L 302 S
image008
Nội dung cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước (1930-1975) ghi lại những chặng đường vẻ vang, tổng kết những bài học kinh nghiệm lãnh đạo, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu và xây dựng, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào về quê hương đất nước, củng cố niềm tin đối với Đảng, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là thế hệ trẻ, không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết dân tộc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
9. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước (1975-2005) / Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước.-H : Chính trị Quốc gia, 2008 .-422 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 324.259 707 509 597 71/ L 302 S
image009
Cuốn sách giới thiệu đến chúng ta chiến thắng lịch sử năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong đó có Nhân dân Bình Phước. Đảng bộ và Nhân dân Bình Phước vừa phải khắc phục những hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, vừa phải gánh chịu những thiệt hại do cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và thiên tai gây ra. Đảng bộ Bình Phước với những nỗ lực lớn lao, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường động viên sức mạnh toàn dân đã khôi phục được cơ bản những cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, phát triển giáo dục, y tế; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đánh bại âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, ổn định tình hình kinh tế - xã hội; tiến hành công cuộc đổi mới đạt được nhiều thắng lợi nổi bật trên nhiều mặt, tạo tiền đề cho việc chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa tỉnh nhà tiến lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
10. Lịch sử Bình Phước kháng chiến (1945-1975) / Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước.-H : Chính trị Quốc gia, 2002 .-486 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 959.771/ L 302 S
image010
Cuốn Lịch sử Bình Phước kháng chiến (1945-1975) là một tài liệu quý, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, nâng cao lòng tự hào về quê hương đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp; tăng cường đoàn kết các dân tộc không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, dân chủ.
11. Biên niên sử Biên giới tỉnh Bình Phước (Từ năm 1954 đến hết năm 2000) / Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước.-Bình Phước : Bình Phước, 2002 .-256 tr. ; 24cm
Chỉ số phân loại:
image011
Cuốn sách Biên niên sử biên giới tỉnh Bình Phước (Từ năm 1954 đến hết năm 2000) hệ thống tư liệu, phác họa nên bức tranh toàn cảnh về công tác biên giới của tỉnh trong các thời kỳ đối với Campuchia. Công trình này đã đạt được ý tưởng tập hợp cơ bản những thông tin tư liệu về các hoạt động biên giới của tỉnh, làm nền tảng cho việc nghiên cứu được tập trung hơn, là những bài học kinh nghiệm quý báu để tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ đường biên giới quốc gia tốt hơn và phục vụ thường xuyên cho công tác chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện các hoạt động trong khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc tỉnh Bình Phước trong thời gian tới. 
12. Địa chí Bình Phước / Tỉnh ủy – Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước .-H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2015 : in màu ; 29cm
Chỉ số phân loại: 915.977 1/ Đ 301 CH
Tập 1 : .- 911tr.
Tập 2 : .- 611tr.
image012image013
“Địa chí Bình Phước” là một công trình nghiên cứu công phu, được tiến hành từ năm 2010 đến năm 2015 với những nghiên cứu của nhiều nhà khoa học thuộc các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học cùng sự đóng góp về chuyên môn của các chuyên gia trong và ngoài tỉnh; các số liệu tư liệu được cập nhật từ năm 2013 từ các nguồn chính thức, bảo đảm độ tin cậy cao giúp bạn đọc có một hình dung tổng thể về Bình Phước.
Nội dung sách chia làm 2 tập:
- Tập 1: Tự nhiên - dân cư, Lịch sử - sự kiện - nhân vật, các huyện, thị;
- Tập 2: Kinh tế, văn hóa – xã hội (có kèm đĩa CD)
Bộ sách cung cấp cho bạn đọc hệ thống dữ liệu khoa học quý, đặc biệt giúp các nhà lãnh đạo địa phương có cơ sở khoa học trong hoạch định các chính sách phát triển của tỉnh; các nhà đầu tư có thêm thông tin, hiểu biết trước khi thực hiện các dự án đầu tư tại địa bàn, đồng thời giúp cho các nhà nghiên cứu và tất cả những ai quan tâm đến Bình Phước có được một cái nhìn tổng quan nhất về vùng đất giàu tiềm năng này.
13. Bình Phước 15 năm một chặng đường / Nguyễn Quang Toản.-Bình Phước : Bình Phước, 2011 .-147 tr. ; 24cm
Chỉ số phân loại: 324.359 771 022 2/ B 312 PH
image014
Cuốn sách ghi lại hình ảnh những thành tựu trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… đồng thời cũng là minh chứng cho sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà trong 15 năm qua. Hy vọng những hình ảnh này sẽ giúp cho các đồng chí, đồng bào hiểu rõ hơn, sâu hơn về quê hương và con người Bình Phước giàu truyền thống anh hùng trong đấu tranh, kiên cường trong lao động sản xuất .
14. Tỉnh Bình Phước thời kỳ Pháp thuộc / Bùi Thị Huệ. –Bình Phước: Từ điển Bách khoa, 2012. -287tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 959.771 / T 312 B
image015
Cuốn sách Tỉnh Bình Phước thời kỳ Pháp thuộc đã phân tích, lý giải các chính sách thống trị của thực dân Pháp cũng như những biến đổi kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước giai đoạn 1862-1945, góp phần làm rõ thêm một vùng đất khá đặc biệt, so với những vùng khác trên địa bàn Nam kỳ thời Pháp thuộc, cung cấp thêm tư liệu nghiên cứu lịch sử Việt Nam, đây cũng là một công trình có thể rút ra những bài học và kinh nghiệm cho công cuộc đổi mới hiện nay của tỉnh nhà.
15. Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Phước (1930-2010) / Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước –.H.: Chính trị Quốc gia, 2012. -398tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 771 / L 302 S
image016
Nội dung cuốn sách “Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Phước (1930-2010)” ghi lại quá trình xây dựng và phát triển của ngành Tuyên giáo, đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tựu đã đạt được, góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp của ngành Tuyên giáo. Đây là công trình khoa học được nghiên cứu công phu, phản ánh một cách chân thực và sinh động lịch sử hình thành và phát triển của ngành Tuyên giáo tỉnh Bình Phước trong 80 năm qua. 
16. Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào Thanh niên tỉnh Bình Phước (1931-2012) / Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bình Phước.-H : Chính trị Quốc gia, 2013 .-371 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 324.259 771 014/L 302 S
image017
Cuốn sách giới thiệu đến chúng ta trong hai cuộc kháng chiến, Bình Phước là chiến trường giằng co quyết liệt giữa ta và địch; sau chiến tranh, công cuộc khôi phục kinh tế xây dựng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn cũng gặp không ít những khó khăn. Cùng với quân và dân trong tỉnh, lực lượng Thanh niên Bình Phước đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến cứu nước, khắc phục những khó khăn thử thách sau chiến tranh, vững bước đi lên xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
          Trong kháng chiến, Đoàn Thanh niên Bình Phước cùng với đội ngũ đoàn viên thanh niên cốt cán là những ngòi nổ của các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nông dân đưa phong trào đi đến thắng lợi. Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Phước đã thể hiện được bản lĩnh của mình, không ngại hy sinh gian khổ, tuyên truyền, vận động thanh niên, tập hợp được một lượng thanh niên to lớn cùng tham gia sản xuất, chiến đấu cùng cả nước chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Từ khi đất nước thống nhất, Đoàn Thanh niên cùng với các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh cùng tập trung vào nhiệm vụ mới phục hồi nền kinh tế của tỉnh sau chiến tranh và xây dựng cuộc sống mới. Bám sát thanh niên, Đoàn Thanh niên chú ý phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh của cha anh cho thế hệ trẻ, khéo léo khơi gợi và sử dụng nguồn lực mạnh mẽ của thanh niên nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả trước các biểu hiện tiêu cực cũng như âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch.
17. Lịch sử phong trào Công nhân viên chức lao động và Công đoàn tỉnh Bình Phước (1930-2012) / Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước.-Bình Phước : Bình Phước, 2013 .-336 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 324.359 771/ L 302 S
image018
Lịch sử phong trào Công nhân viên chức lao động và Công đoàn tỉnh Bình Phước (1930-2012) công trình được viết dưới dạng sơ thảo, ghi chép một cách có hệ thống quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào Công nhân viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh nhà dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, trên tất cả các lĩnh vực chính trị tư tưởng, quân sự, kinh tế, văn hóa xã hội... Qua đó, làm nổi bật những đặc điểm, công lao đóng góp to lớn của lực lượng Công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể.
18. Lịch sử phong trào Công nhân Cao su Việt Nam (1906-1990) / Công đoàn Cao su Việt Nam. - TP.HCM: Trẻ, 1993. -524tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 338.767 820 959 7/ L 302 S
image019
Nội dung sách là một công trình được biên soạn công phu, với nhiều tài liệu phong phú được chọn lọc kỹ, có giá trị khoa học làm sáng tỏ được quá trình hình thành và phát triển cùng truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của đội ngũ Công nhân Cao su Việt Nam. Đây là tài liệu bổ ích, có ý nghĩa lớn trong việc góp phần tìm hiểu giai cấp Công nhân Việt Nam.
20. Lịch sử Bưu điện tỉnh Bình Phước (1945-2005) / Bưu điện tỉnh Bình Phước.-TP.HCM :Bưu điện, 2005 .-216 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 324.359 343.495 977 1/ B 302 Đ
image020
Trong kháng chiến, công tác giao bưu, thông tin giữ vai trò, vị trí quan trọng, là chiếc cầu nối không thể thiếu giữa cấp trên và cấp dước, giữa chỉ đạo và thực hiện; là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại trong từng trận đánh, từng chiến dịch, từng thời điểm.
Đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân được sống trong hòa bình, tự do. Sau khi Bình Phước được tái lập năm 1997, cơ sở vật chất của tỉnh nói chung và của ngành Bưu điện nói riêng còn nghèo nàn, lạc hậu, nhưng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức Bưu điện Bình Phước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo phục vụ tốt nhu cầu thông tin, liên lạc cho nhân dân cũng như phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, từng bước bắt kịp tốc độ phát triển của tỉnh bạn và sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế.
Để tìm hiểu thêm bức tranh chân thật, sinh động, qua đó khắc ghi công lao đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng trên lĩnh vực thông tin, liên lạc của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức Bưu điện qua các thời kỳ…thì cuốn sách  Lịch sử Bưu điện tỉnh Bình Phước (1945-2005) sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn.
21. Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bình Phước (1945-1975) / Công an tỉnh Bình Phước –.Bình Phước: Bình Phước, 2000. -293tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 363.209 597 71 / L 302 S
image021
Nội dung cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc những nét chính về quá trình công tác, chiến đấu của lực lượng Công an tỉnh Bình Phước từ khi thành lập đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta (30/4/1975). Đây là giai đoạn lực lượng Công an Bình Phước cùng với Đảng bộ, lực luợng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tiến hành đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử (30/4/1975), đưa cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Những tư liệu này phản ánh về chiến công của lực lượng Công an Bình Phước trong suốt chặng đường 30 năm (1945-1975) có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong tỉnh, đồng thời góp phần làm phong phú thêm truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
22. Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bình Phước (1975-2005) / Bộ Công an - Công an tỉnh Bình Phước –.TP.HCM: Công an Nhân dân, 2010. -415tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 363.209 597 71 / L 302 S
image022
Nội dung cuốn sách “Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bình Phước (1975 – 2005)” ghi lại những chặng đường lịch sử vẽ vang, tổng kết những bài học kinh nghiệm lãnh đạo, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu và xây dựng; góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào về lực lượng, củng cố niềm tin yêu của nhân dân, động viên các thế hệ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong giai đoạn cách mạng mới.
23. Kỷ yếu lịch sử 15 năm tái lập, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh Bình Phước / Công an tỉnh Bình Phước (01/01/1997-01/01/2012) . – Bình Phước: Bình Phước, 2012. -132tr.; 29cm.
Chỉ số phân loại: 363.209 597 71 / K 600 Y
image023
Cuốn Kỷ yếu thu thập đầy đủ tài liệu, hình ảnh nhằm tái hiện một cách chân thực, khách quan lịch sử 15 năm qua của lực lượng Công an nhân dân Bình Phước nhằm ghi nhận, tôn vinh những chiến công của các thề hệ cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, cống hiến hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân, vì ANTQ. Đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống cho CBCS Công an Bình Phước hôm nay và mai sau học tập, noi gương ra sức rèn luyện, phấn đấu lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
24. Cẩm nang du lịch Bình Phước / Lê Thị Thu Hương. – Bình Phước: Bình Phước, 2018. -144tr.; 20cm.
Chỉ số phân loại: 915.977 1/  C 120 N
image024
Bình Phước là tỉnh có vị trí địa lý quan trọng trong khu vực Đông Nam bộ, là cửa ngõ vào các tỉnh Tây Nguyên qua Quốc lộ 14, nằm ở vùng đất biên cương của Tổ quốc, tỉnh có tiềm năng du lịch tự nhiên và nhân văn. Đến với Bình Phước để khám phá những cảnh quan thiên nhiên sinh động, những di tích lịch sử đã làm nên mảnh dất hào hùng, tận hưởng những sản phẩm du lịch, tham quan di tích lịch sử, rừng nguyên sinh Bù Gia Mập, núi Bà Rá, khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ, Sóc Bom Bo…
Chúng tôi mong rằng, qua những trang thông tin trong cuốn sách, quý độc giả, những người dành nhiều tình cảm sâu lắng cho quê hương qua bài hát Tiếng chày trên Sóc Bom Bo của cố nhạc sĩ Xuân Hồng …sẽ hiểu thêm về con người Bình Phước mến khách và nhân hậu, biết thêm về tỉnh Bình Phước mới lạ, hấp dẫn với những di tích và cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời.
25. Trường Chính trị tỉnh Bình Phước 20 năm xây dựng và phát triển (601/1997 – 6/01/2017) / Trường Chính trị . – H.: Lý luận Chính trị, 2016. - 205tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 320.071 597 71/ TR 561 CH
image025
Cuốn sách là tập hợp các bài viết của cán bộ, giảng viên và các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, gửi gắm những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, sự sẻ chia; đồng thời tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác, đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh trong tương lai.
26. Tuyển tập Văn học nghệ thuật Bình Phước (2006-2011) / Hội Văn học nghệ thuật Bình Phước.-H : Thanh niên, 2011 .-285 tr. ; 24cm
Chỉ số phân loại: 895.922 803/ T 527 T
image026
Nội dung cuốn sách “Tuyển tập Văn học nghệ thuật Bình Phước (2006-2011)” có tính chất tổng hợp sơ bộ về hoạt động, tiềm năng sáng tác của các văn nghệ sĩ trong một nhiệm kỳ tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết. Với sự tham gia của 74 tác giả, tập sách giới thiệu hơn 150 tác phẩm thuộc các lĩnh vực: văn xuôi, thơ, lý luận – nghiên cứu trao đổi, giới thiệu tác giả - tác phẩm, ảnh nghệ thuật, mỹ thuật, văn nghệ dân gian và âm nhạc.
27. Mỹ thuật Bình Phước / Hội Văn học nghệ thuật Bình Phước .-Bình Phước : Hội Văn học nghệ thuật Bình Phước, 2013 .-96 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 700.959 771/ M 600 TH
image027
Mỹ thuật Bình Phước là sự chọn lọc 90 tác phẩm của 13 tác giả là hội viên Hội Văn học nghệ thuật đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Phần lớn tác phẩm đã tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực Đông Nam bộ và địa phương tỉnh nhà. Một số tác phẩm được giải thưởng của tỉnh và Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Cuốn sách giới thiệu các thể loại : Tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc và mỹ thuật ứng dụng… với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, cuộc sống lao động và xây dựng bảo vệ Tổ quốc.  
28. Sổ tay tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới / Sở Tư pháp Bình Phước.-Bình Phước : Bình Phước, 2015 .-120 tr. ; 19cm
Chỉ số phân loại: 344.597 01/ S 450 T
image028
“Sổ tay tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới” giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của tỉnh, của đất nước, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng giềng.
Sổ tay gồm 2 phần:
- Hỏi  - đáp pháp luật về biên giới quốc gia
- Một số văn bản liên quan đến bảo vệ biên giới quốc gia:
+ Luật biên giới quốc gia năm 2003;
+ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ quy định về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;
+ Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;
+ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
29. Pháp luật phổ thông về phòng, chống tham nhũng / Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.-Bình Phước : Bình Phước, 2015 .-152 tr. ; 19cm
Chỉ số phân loại: 345.597/ PH 109 L
image029
 “Pháp luật phổ thông về phòng, chống tham nhũng” giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, loại bỏ dần các điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.
Nội dung cuốn sách gồm:
Phần I: Hỏi - đáp pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng;
Phần II: Một số văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng
-  Luật phòng chống tham nhũng năm 2005;
- Luật sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2007, 2012.
30. Những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước (2013-2015) / Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước .-Bình Phước : Bình Phước, 2015 .-149 tr. ; 19cm
Chỉ số phân loại: 171/ NH 556 T
image030
Cuốn sách Những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước (2013-2015) giới thiệu đến bạn đọc những tập thể, cá nhân đã được biểu dương ở cấp tỉnh trong nhịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nội dung sách gồm 2 phần:
Phần I: Những tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phần II: Những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
31. Thực trạng nông thôn - nông nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Phước qua hai kỳ tổng điều tra năm 2011-2016 / Cục Thống kê tỉnh Bình Phước  .-Bình Phước : Bình Phước, 2017 .-182 tr. ; 24cm
Chỉ số phân loại: 338.5/ TH 552 TR
image031
Cuốn sách gồm 2 phần :
Phần I : Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 2011 – 2016;
Phần II : Một số chỉ tiêu tổng hợp chủ yếu qua kết quả tổng điều tra năm 2011- 2016.
Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin chủ yếu về nông nghiệp, nông thôn, thủy sản tỉnh Bình Phước giúp cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ngành trong công tác quản lý, hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu trong ngoài nước và nhiều đối tượng sử dụng tin khác.
32. Chân dung những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Bình Phước / Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước.-Bình Phước : Bình Phước, 2001 .-184 tr. ; 24cm 
Chỉ số phân loại: 959.700 821/ CH 121 D
image032
Không có Bà mẹ anh hùng thì không có những người con anh hùng. Chân lý đơn giản ấy ngời sáng và trường tồn trong suốt bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong 2 cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cuốn sách Chân dung những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Bình Phước giới thiệu đến bạn đọc chân dung của 71 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bình Phước nhằm ghi giữ công lao to lớn của các mẹ cho các thế hệ trẻ hôm nay và mãi mãi mai sau, truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.         
33. Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Phước / Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước.-H : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018.-395 tr. ; 24cm
Chỉ số phân loại: 959.700 82/ B 100 M
image033
          Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết về tiểu sử của các Mẹ, qua đó phần nào làm rõ những cống hiến, hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Bình Phước. Đây là tài liệu giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

          34. Những năm tháng không quên / Nguyễn Hữu Luật.-Bình Phước : Bình Phước, 2017.-192 tr. ; 20cm
Chỉ số phân loại: 895.922 803 4/ NH 556 N
             image034
Là một trong những người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng tỉnh Bình Phước, sau hơn 10 năm giữ các trọng trách trong bộ máy của Đảng, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…“Những gì mình đã đạt được đều có sự hỗ trợ, đóng góp vô cùng to lớn của những người đi trước, của đồng chí, đồng đội, của đồng nghiệp, của nhân dân”. Chính vì vậy ông đã viết cuốn hồi ký này như là một sự tri ân những cô, bác, chú, dì, những người anh, người chị, đồng chí, đồng nghiệp đã dìu dắt ông.
Nội dung cuốn sách gồm 6 phần:
Phần 1: Tuổi thơ lưu lạc
          Phần 2: Bước ngoặt cuộc đời          
          Phần 3: Sông Bé nghĩa tình          
          Phần 4: Bài học thực tiễn
          Phần 5: Trả lại tên cho em
          Phần 6: Những bài học rút ra từ bản thân.
Cuốn sách sẽ là tài liệu quan trọng có thể giúp bạn đọc tìm hiềm sâu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Hữu Luật.      35. Bình Phước và con đường tôi đã chọn / Bùi Thanh Phong.-Bình Phước : Bình Phước, 2017.-192 tr. ; 20cm
 Chỉ số phân loại: 895.922 803 4/ B 312 PH
image035
            Đây là cuốn hồi ký đầu tiên của cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Trong hồi ký không chỉ có ký ức riêng tư, mà còn có những trăn trở của đồng chí với tỉnh, với các thế hệ cán bộ đi sau; có rất nhiều tư liệu lịch sử quý giá cho tỉnh trong giai đoạn phát triển hiện nay và tương lai.
         Cuốn sách được chia làm 6 chương:
Chương 1: Quê hương Đồng Khởi
Chương 2: Từ khi có ánh sáng chân lý
Chương 3: Mỗi bước ta đi
Chương 4: Trên mảnh đất hòa bình
Chương 5: Bình Phước ngày mới
Chương 6: Tự hào về Bình Phước hôm nay
Cuốn sách sẽ là tài liệu quan trọng có thể giúp bạn đọc tìm hiềm sâu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Bùi Thanh Phong và những trăn trở của đồng chí về thế hệ trẻ Bình Phước mai sau.
36. Điểu Ong huyền thoại một anh hùng / Dương Thiên Lý.-H : Thông tin và Truyền thông, 2015 .-259 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 355.343 092/ Đ 309 O
image036
Điểu Ong huyền thoại một anh hùng giới thiệu đến bạn đọc về người anh hùng dân tộc Stiêng được sinh ra tại sóc Bù Ló. Lớn lên trong cảnh đất nước chiến tranh, anh đã chứng kiến cảnh quê hương bị giặc giày xéo, cuộc sống của người dân cơ cực nên đã sớm giác ngộ cách mạng và xung phong vào bộ đội từ tháng 1/1960. Sau 9 năm đi bộ đội, anh đã đứng vào hàng ngũ của đảng, rồi lần lượt giữ các chức vụ Huyện đội phó, Uỷ viên K ủy K29, Huyện đội trưởng và chiến đấu hàng trăm trận lớn nhỏ, tiêu diệt nhiều tên địch, thu nhiều vũ khí, đạn dược góp phần bảo vệ lực lượng cách mạng, bảo vệ căn cứ. Cuối năm 1969, địch tăng cường tiểu đoàn biệt kích cho quận Đức Phong, chủ trương của ta là chủ động tấn công nhằm tiêu hao sinh lực của chúng. Với cương vị là Huyện đội trưởng, Điểu Ong trực tiếp chỉ huy trận đánh và anh đã hy sinh.
37. Nghệ thuật cồng chiêng của dân tộc Stiêng tỉnh Sông Bé / Vũ Hồng Thịnh, Bùi Lâm .-Sông Bé : Sở Văn hóa - Thông tin Sông Bé – Viện Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, 1995.-321 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 781.620 089/ NGH 250 TH
image037
          Cuốn sách tập hợp một số tham luận và ý kiến phát biểu có giá trị phát hiện, phân tích với nhiều khía cạnh khác nhau về nghệ thuật cồng chiêng Việt Nam. Với phương pháp phân tích mang tính khoa học, với sự nắm bắt các dữ kiện một cách nhuần nhuyễn sẽ cung cấp cho bạn đọc những lượng thông tin vô cùng quý hiếm, nhằm tìm hiểu thêm một dạng sinh hoạt văn hóa của tộc người Stiêng thuộc khu vực Đông Nam bộ.
          38. Múa dân gian các tộc người Mạ, Chơ ro, Stiêng vùng Đông Nam bộ / Nguyễn Thành Đức.-H : Văn hóa dân tộc, 2004.-187 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 390.209 597/ M 501 D
image038
Cuốn sách Múa dân gian các tộc người Mạ, Chơ ro, Stiêng vùng Đông Nam bộ sẽ cung cấp cho ngưới đọc nhiều tư liệu điền dã mới, tập hợp các nhận định múa có giá trị, phân tích xã hội tộc người về múa có nhiều lý thú và bổ ích, phù hợp với xu thế thời đại, với đường lối văn hóa nghệ thuật của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp sưu tầm nghiên cứu múa dân gian dân tộc Việt Nam.
39. Truyện cổ xtiêng / Phạm Xuân Viện. – H.: Khoa học xã hội, 2015. -611tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 398.209 597 / TR 527 C
image039
Nội dung cuốn sách gồm hai phần:
Phần một:  Giới thiệu đến bạn đọc về tộc người Xtiêng ở các tỉnh miền Đông Nam bộ mà đặc biệt là tại tỉnh Bình Phước;
Phần hai: Giới thiệu đến bạn đọc các thể loại truyện mà dân tộc Xtiêng đã sáng tạo ra trong quá trình sống như: Thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn…
Đây là tư liệu cung cấp cho bạn đọc trong và ngoài nước một bộ sách mang tính bách khoa thư về các sắc màu văn hóa của các tộc người Việt Nam, phục vụ thiết thực vào việc tra cứu, mở rộng hiểu biết của bạn đọc về truyền thống văn hóa giàu có và độc đóa đó; góp phần xây dựng nền “Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
40. Văn hóa người Xtiêng / Huỳnh Văn Tới. – H.: Khoa học xã hội, 2015. -167tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 390.093 97/V 115 H
image040
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc. Trên lãnh thổ Việt Nam có 54 dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc có quá trình gắn bó với diễn trình lịch những cư dân bản địa. Di sản văn hóa của dân tộc Stiêng có những nét đặc thù, góp phần làm cho diện mạo văn hóa miền Đông Nam bộ thêm đa dạng, phong phú.
Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:
Chương 1: Lịch sử tộc người;
Chương 2: Tổ chức, quản lý xã hội và gia đình;
Chương 3: Tri thức trong hoạt động kinh tế;
Chương 4: Văn hóa ẩm thực;
Chương 5: Tín ngưỡng và lễ hội;
Chương 6: Phong tục, tập quán;
Chương 7: Loại hình nhạc cụ, dân ca;
Chương 8: Truyện kể dân gian, nghệ thuật múa và tạo hình.
Đây là tư liệu cung cấp cho bạn đọc trong và ngoài nước một bộ sách mang tính bách khoa thư về các sắc màu văn hóa của các tộc người Việt Nam, phục vụ thiết thực vào việc tra cứu, mở rộng hiểu biết của bạn đọc về truyền thống văn hóa giàu có và độc đáo đó; góp phần xây dựng nền “Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
41. 50 năm đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ và Nhân dân Phước Bình (1954 – 2004) / Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phước Bình. – TP.HCM: Tổng hợp TP.HCM, 2004. -132tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707 509 597 71 / N 114 M
image041
Năm mươi năm qua (1954-2004), dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với Nhân dân Phước Long và toàn tỉnh Bình Phước, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Phước Bình đã đấu tranh anh dũng, kiên cường, lao động cần cù, sáng tạo, làm nên sự tích anh hùng góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Cuốn sách “50 năm đấu tranh, xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân Phước Bình (1954-2004)” ghi lại những sự kiện trọng đại, những thành tích vẻ vang và sự trưởng thành đi lên của Đảng bộ và Nhân dân địa phương từ khi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến nay.
Hy vọng cuốn sách sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và toàn thể đồng bào Phước Bình hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử và truyền thống anh hùng của địa phương.
42. Chiến thắng Phước Long / Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4.-H : Quân đội Nhân dân, 2000 .-258 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 324.359 771 022 2/ B 312 PH
image042
Nội dung cuốn sách tập hợp những bài viết, bài nói của nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhiều nhân chứng và các nhà nghiên cứu lịch sử về ý nghĩa, tầm quan trọng của trận đánh; diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Phước Long.
43. Công an thị xã Phước Long 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945-2010) / Công an thị xã Phước Long. –TP.HCM: Công an Nhân dân, 2013. -399tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 363.209 597 71 / C 455 A
image043
Nội dung cuốn sách “Công an thị xã Phước Long 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945-2010)” đã phản ánh tương đối đầy đủ những hoạt động nổi bật của lực lượng Công an thị xã Phước Long trong 65 năm chiến đấu, công tác và trưởng thành. Thể hiện sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng , chính quyền địa phương và trực tiếp là của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước. Sự phối hợp của các cấp, ngành và sự nổ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn thử thách, vươn lên không ngừng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an thị xã Phước Long, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời làm rạng rỡ thêm truyền thống vẽ vang của lực lượng Công an tỉnh Bình Phước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
          44. Bình Long truyền thống đấu tranh và xây dựng (1930-2000) / Đảng bộ tỉnh Bình Phước – Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Long.-Bình Dương : Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Long, 2002 .-351 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại:
image044
“Bình Long truyền thống đấu tranh và xây dựng (1930-2000)” giới thiệu đến bạn đọc, Bình Long trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa qua, đã đi vào lịch sử miền Đông gian lao anh hùng như một trang huyền thoại. Đặc biệt là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bình Long với những mặt trận nóng bỏng trên Quốc lộ 13 và 14, cùng những trận đánh ở Tân Khai, An Lộc, Núi Gió, … đã gieo nỗi kinh hoàng, khủng khiếp đối với kẻ thù xâm lược, nhưng đó cũng là một trong những biểu tượng chiến thắng huy hoàng của lòng quả cảm và sức chiến đấu anh dũng kiên cường, có thể coi Bình Long trong kháng chiến chống Mỹ là một trong những cách cửa thép của chiến trường trọng điểm miền Đông Nam bộ.
Hai mươi bảy năm qua kể từ ngày giải phóng, Đảng bộ, quân và dân Bình Long tiếp tục vượt qua muôn vàn gian khó, xây dựng và bảo vệ quê hương. Qua 8 kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, quân, dân Bình Long đã và đang đưa Bình Long từ đống hoang tàn đỗ nát trong chiến tranh, chuyển dần thành huyện trù phú, giàu đẹp phía Nam của tỉnh Bình Phước. Bình Long đã, đang đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an ninh, xã hội, quốc phòng và hứa hẹn một tương lai tươi sáng.
45. Từ Đồn điền Cao su         Quản Lợi đến Công ty Cao su Bình Long anh hùng / Công ty Cao su Bình Long .-Bình Phước : Công ty Cao su Bình Long, 2000 .-536 tr. ; 27cm
Chỉ số phân loại: 959.711/ T 550 Đ
image045
Cuốn sách sẽ phần nào khắc họa chân dung Công ty Cao su Bình Long từ khi xây dựng – trưởng thành – và phát triển không ngừng như ngày nay. Không chỉ có ban lãnh đạo và đội ngũ công nhân đang ngày đêm gắn bó với đất với vườn cây, ngày đêm trăn trở vì một sự lớn mạnh của một ngành kinh tế đặc thù liên kết nông - công nghiệp, mà ngay cả những người ngoài ngành, trong và ngoài tỉnh Bình Phước cũng tự hào về sự tiến bộ vượt bậc của một ngành hàng mới, một thương hiệu lớn đã và đang chiếm lĩnh thị trường quốc tế, chiếm được niềm tin của người tiêu dùng khắp năm châu.
          46. Truyền thống đấu tranh xây dựng của Đảng bộ và Nhân dân Tân Khai (1930 – 2005) / Đảng bộ huyện Bình Long  -Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Khai.-Bình Phước :Tân Khai, 2006 .-214 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại:
image046
Cuốn sách Truyền thống đấu tranh xây dựng của Đảng bộ và nhân dân Tân Khai (1930-2005) là một công trình tổng kết quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của xã Tân Khai, Đảng bộ xã Tân Khai nói riêng nhằm ghi lại truyền thống đấu tranh cách mạng và xây dựng của Đảng bộ, nhân dân xã Tân Khai, từ đó, rút ra bài học trong kháng chiến cũng như trong thời kỳ hòa bình xây dựng quê hương, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân và thế hệ trẻ.
47. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân thị xã Đồng Xoài 1930-1975 (sơ khảo) / Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Đồng Xoài.-Bình Phước : Đồng Xoài, 2003 .-235 tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 959.771/ L 302 S
image047
“Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân thị xã Đồng Xoài 1930-1975” ghi lại những chặng đường lịch sử vẻ vang, những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, tổng kết những bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tại địa phương, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào về quê hương đất nước, củng cố niềm tin đối với Đảng, động viên toàn Đảng, toàn dân thị xã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, ngay từ ngày đầu thị xã Đồng Xoài được thành lập.
48. Đoàn Đồng Xoài (Trung đoàn Bộ binh 2 – Sư đoàn 9 – Quân đoàn 4) / Nguyễn Minh Chữ. – TP.HCM: Quân đội Nhân dân, 1996. -231tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 959.104 3/ Đ 406 Đ
image048
Nội dung cuốn sách đã ghi lại trung thực và sinh động một chặng đường xây dựng, chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh và những chiến công, truyền thống anh hùng của Trung đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là một công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống, tổng kết kinh nghiệm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và góp phần tạo nguồn sức mạnh cho Trung đoàn tiếp tục xây dựng chiến đấu, trưởng thành trong thời kỳ mới, xứng đáng là Đoàn Đồng Xoài anh hùng.
49. Truyền thống cấp ủy Đảng bộ Phước Long (1960-2000) / Bùi Hoàng Nam.-Bình Phước : Bình Phước, 2020.-219 tr. ; 20cm
 Chỉ số phân loại: 324.259 707 095 977 1/ TR 527 TH
image049
Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính xác về cấp ủy Phước Long. Là nơi Đảng bộ ra đời và lãnh đạo cách mạng trong 40 năm qua. Đó là lịch sử quá trình ra đời, hệ thống tổ chức của Đảng bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cùng cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội để đủ sức lãnh đạo quần chúng nhân dân. Đó là hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội. Đó là những bài học kinh nghiệm của Cấp ủy Phước Long trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương.
Cuốn sách sẽ cung cấp cho các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ quá trình trưởng thành của Cấp ủy Phước Long, tự hào về truyền thống bất khuất, anh dũng, sáng tạo của các thế hệ đảng viên trong cấp ủy đã lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng ở Phước Long trong 40 năm qua.
           50. Non nước Phước Long / Lưu Ty.-TP.HCM : TP.HCM, 1979.-206 tr. ; 21cm
 Chỉ số phân loại: 915.977 1/ N 430 N
image050
Đọc Non nước Phước Long bạn đọc sẽ có dịp ôn lại những gì đã xảy ra trên quê hương nhỏ bé này - danh lam thắng cảnh - sắc thái riêng biệt của đồng bào dân tộc và thấy được sự trưởng thành nhanh chóng của miền đất đỏ xa xôi, sanh sau, đẻ muộn đang vươn mình tiến bộ.
          51. Lộc Ninh lịch sử và truyền thống (1930-2000) / Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Ninh.-TP.HCM : TP.HCM, 2000.-287 tr. ; 21cm
 Chỉ số phân loại: 959.770/ L 451 N
image051
Lộc Ninh, một huyện biên giới Tây Nam của Tổ quốc ta, địa đầu của miền Đông Nam bộ, dân cư là đồng bào dân tộc ít người. Trong đấu tranh giành độc lập, nhân dân Lộc Ninh đã một lòng theo Đảng, liên tục đấu tranh anh dũng đòi dân sinh, dân chủ kết hợp với phong trào giải phóng dân tộc.
Suố 30 năm chiến tranh chống Pháp – Mỹ, Lộc Ninh trở thành một chiến trường trọng điểm của miền Đông, cuộc chiến đấu luôn luôn sôi động. Đảng bộ và quân, dân Lộc Ninh đã vượt qua mọi gian khổ, ác liệt, chiến đấu kiên cường, đóng góp xứng đáng phần mình trong suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ đi đến thắng lợi trọn vẹn giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Cuốn sách là tài sản vô giá, là những truyền thống vô cùng đẹp đẽ, là những bài học kinh nghiệm rất sinh động cho thế hệ hôm nay và mãi mãi về sau.
52. Lịch sử Công an huyện Lộc Ninh (1945-2005) / Công an tỉnh Bình Phước . –TP.HCM: Công an Nhân dân, 2005. - 211tr.; 20cm.
Chỉ số phân loại: 363.209 597 71 / L 302 S
image052
60 năm xây dựng và trưởng thành, Công an huyện Lộc Ninh đã lập nên những chiến công, góp phần vào thắng lợi của Đảng bộ và nhân dân địa phương qua các thời kỳ lịch sử.
Lịch sử Công an huyện Lộc Ninh (1745-2005) giới thiệu đến bạn đọc những trang sử vẽ vang của Công an huyện Lộc Ninh nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau.
Nội dung sách gồm 3 phần:
Phần I: Những điều kiện ra đời và hoạt động của Công an nhân dân huyện Lộc Ninh
Phần II: Quá trình xây dựng phát triển của lực lượng Công an huyện Lộc Ninh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và xâm lược Mỹ (1945-1975)
Phần III: Quá trình phát triển trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân huyện Lộc Ninh 30 năm sau giải phóng (1975-2005).
53. Đại đội 31 Lộc Ninh Anh hùng / Lực lượng vũ trang huyện Lộc Ninh. – TP.HCM: Tổng hợp TP.HCM, 2003. - 148tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 959.771/ Đ 103 Đ
image053
Vào thời điểm giữa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1968), các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân huyện Lộc Ninh  - Đại đội 31 đã ra đời. Từ đó đến nay, Đại đội 31 chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, thực hiện mọi nhiệm vụ được phân công để giải phóng quê hương, bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân địa phương.
Cuốn sách tập hợp những tư liệu cơ bản về truyền thống đơn vị Đại đội 31 là những hồi ký, những lời kể, hồi ức của các đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ đơn vị Đại đội 31 năm xưa. Nội dung sách chia làm 3 phần: Quá trình ra đời của Đại đội 31;  hoạt động chiến đấu và xây dựng, trưởng thành của đơn vị;  những vấn đề rút ra từ truyền thống anh hùng của đơn vị.
 54. Đảng bộ, quân và dân Chơn Thành 75 năm đấu tranh và xây dựng (1930-2005) / Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chơn Thành.-H : Chính trị Quốc gia, 2005.-286 tr. ; 21cm
 Chỉ số phân loại: 324.259 707 509 597 71/ Đ 106 B
image054
Trong 30 năm kháng chiến (1945-1975), quân và dân Chơn Thành cùng toàn tỉnh, toàn miền vượt qua nhiều gian khổ ác liệt, anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đặc biệt là trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước (1954-1975). Chơn Thành là nơi diễn ra nhiều trận đánh quyết liệt trên Quốc lộ 13,14 lập nên những chiến công vang dội, làm cho kẻ thù khiếp sợ.
Từ sau ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân Chơn Thành bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, Đảng bộ và nhân dân nơi đây đã, đang thu được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội… từng bước đưa Chơn Thành phát triển đi lên.
Cuốn sách truyền thống đấu tranh và xây dựng của Đảng bộ, nhân dân Chơn Thành, là sự kế thừa truyền thống dựng nước, giữ nước của các thế hệ đi trước. Nó cần lưu giữ để giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau.
 55. Lịch sử Đảng bộ huyện Hớn Quản (1930-2010) / Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản.-TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2012.-323 tr. ; 21cm
 Chỉ số phân loại: 324.259 707 509 597 71/ L 302 S
image055
Sức mạnh mới của Hớn Quản đang được khơi dậy từ truyền thống yêu nước và cách mạng của các tầng lớp nhân dân, trải qua hơn 80 năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân nơi đây từng bước đi vào đấu tranh, biểu dương lực lượng, góp phần thiết lập và xây dựng, củng cố thành quả cách mạng ở địa phương. Đặc biệt là thời kỳ 30 năm chiến tranh cách mạng (1945-1975), quân và dân Hớn Quản cùng toàn tỉnh, toàn miền vượt qua nhiều gian khổ ác liệt, kháng chiến chống xâm lược; những năm kháng chiến trường kỳ chống Mỹ (1954-1975), Hớn Quản là chiến trường ác liệt với nhiều trận đánh trên Quốc lộ 13, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần vào thắng lợi to lớn của toàn tỉnh, toàn miền. 35 năm sau ngày giải phóng, Nhân dân Hớn Quản dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện tiếp tục vượt qua nhiều khó khăn, ra sức lao động sản xuất, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội… góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Cuốn sách là truyền thống đấu tranh và xây dựng hơn 80 năm ấy cần được giữ gìn và phát huy trong công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương cũng như giáo dục cho các thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp cách mạng ngày nay.
56. Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Lộc Khánh (1930 – 2012) / Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Khánh . – H.: Chính trị Quốc gia, 2015. - 235tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707 509 597 71/ L 302 S
image056
Xã Lộc Khánh nằm ở phía Nam của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, đây là vùng đất đầy truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, địa bàn Lộc Khánh luôn là nơi đứng chân của lực lượng cách mạng. Nhân dân các dân tộc nơi đây dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kiên cường, bất khuất, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, đoàn kết đấu tranh đánh đuổi thực dân, đế quốc giải phóng quê hương.
Nội dung cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Lộc Khánh (1930-2012) ghi lại công lao của các thế hệ đi trước và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; sách trình bày một cách khái quát quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân xã Lộc Khánh từ khi có Đảng, lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng quê hương sau ngày giải phóng ngày càng giàu đẹp, văn minh.
57. Lịch sử xã Lộc Tấn (1930-2006) / Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Tấn . – TP.HCM.: Tổng hợp TP.HCM, 2008. - 205tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 959.771/ L 302 S
image057
Cách đây 35 năm, trong khí thế tiến công của chiến dịch Nguyễn Huệ xuân hè 1972, Lộc Tấn cùng toàn huyện Lộc Ninh được giải phóng. Thắng lợi này góp phần đưa đến việc ký kết Hiệp định Paris, tạo bước ngoặt cho việc kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Lộc Tấn cùng các xã của huyện Lộc Ninh đã biến chiến trường vùng rừng núi biên cương thành nơi gieo bao nỗi kinh hoàng, khủng khiếp đối với kẻ thù đi xâm lược. Sau ngày giải phóng đến nay, Lộc Tấn và các xã bạn nơi đây tiếp tục vượt qua muôn vàn gian khó, xây dựng và bảo vệ vững chắc địa phương, đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.
Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu quá trình lịch sử mảnh đất, con người Lộc Tấn, những chiến công và những thành tựu đạt được trong mấy chục năm qua.
58. Lịch sử Đảng bộ xã Phú Riềng (Giai đoạn 1930-2018) / Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Riềng . – Bình Phước: Bình Phước, 2019. – 160tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707 509 597 71/ L 302 S
image058
Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc, Phú Riềng  - Là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh, cũng là Chi bộ đầu tiên của ngành Cao su Việt Nam. Từ ngày có Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân xã Phú Riềng cùng nhau đoàn kết đấu tranh, đánh đỗ chế độ thực dân phong kiến, giành lại chính quyền về tay nhân dân. Ngày nay, Đảng bộ xã Phú Riềng năng động, sáng tạo vận dụng chủ trương, đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
59.  Phú Riềng Đỏ / Trần Tứ Bình. - H.: Lao động, 1971. -123tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 859.9.22 803/PH 500 R
image059
Nội dung cuốn sách tập hợp những câu chuyện từ khi những công nhân, là những người bị bắt đi phu từ miền Bắc chuyển vào làm công nhân ở Đồn điền Cao su Phú Riềng như: Ngã ba đường; Đường vào hỏa ngục; Địa ngục trần gian; Những trận xô xát; Trước giờ nỗi bão; Cuộc đấu tranh năm 1930 của công nhân cao su Phú Riềng…
60. Lịch sử Công an huyện Bù Đăng (1945-2003) / Công an tỉnh Bình Phước –Bình Phước: Bình Phước, 2003. -124tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 363.209 597 71 / L 305 S
image060
Nội dung cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc tư cách của người Công an Cách mệnh , Công an huyện Bù Đăng đã và đang sẳn sàng chiến đấu, hy sinh hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của chính quyền và của Mặt trận, đoàn thể cũng như sự yêu thương, đùm bọc, tin cậy của toàn dân.
Cuốn sách nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
61. Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Tà Thiết (1972 – 2075) / Bộ Tư lệnh Quân khu 7 - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước . – H.: Chính trị Quốc gia, 2015. – 487tr.; 24cm.
Chỉ số phân loại: 959 771/ C 115 C
image061
Nội dung cuốn sách Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Tà Thiết (1972 – 1975) được chia làm 4 phần:
Phần I: Căn cứ Tà Thiết – Địa chỉ đỏ 
Phần II: Căn cứ Tà Thiết trong giai đoạn kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ (1972-1975);
Phần III: Vai trò và giá trị của Căn cứ Tà Thiết  - những bài học kinh nghiệm;
Phần VI: Căn cứ Tà Thiết - hiện trạng và giải pháp phát huy giá trị di tích lịch sử.
Cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc một cách nhìn tổng quan, đa chiều về di tích lịch sử Bình Phước.
62. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân xã Lộc Điền (1930-2010) / Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Điền. – Bình Phước: Bình Phước, 2013. -206tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707 509 597 71 / L 302 S
image062
Nội dung cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc lịch sử quá trình hình thành và đấu tranh anh dũng của Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Lộc Điền gắn liền với quá trình hình thành của Đảng bộ huyện Lộc Ninh. Trải qua các thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong quá trình xây dựng quê hương trên con đường hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông thôn ngày nay. Đảng bộ và Nhân dân xã Lộc Điền luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng. Trong quá trình vận động và phát triển chung của đất nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Lộc Điền đã có nhiều đóng góp, cống hiến to lớn vào sự nghiệp xây dựng cách mạng đổi mới của quê hương.
63. Lịch sử - truyền thống Đảng bộ và Nhân dân xã Bù Nho (1945-2015) / Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bù Nho. – Bình Phước: Bình Phước, 2018. -224tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707 509 597 71 / L 302 S
image063
Nội dung cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc tiến trình lịch sử quá trình hình thành và đấu tranh anh dũng của Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Bù Nho gắn liền với quá trình hình thành của Đảng bộ xã Phước Long, nay thuộc huyện Phú Riềng. Trải qua các thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp và dế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong quá trình xây dựng quê hương trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ngày nay, Đảng bộ và Nhân dân xã Bù Nho luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng.
64. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Lộc Thái (1930-2010) / Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Thái –.H.: Quân đội Nhân dân, 2010. -248tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 959.771 / L 302 S
image064
Nội dung cuốn sách “Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Lộc Thái  (1930-2010)” gồm 2 phần:
Phần I: Lộc Thái mảnh đất và con người
- Lộc Thái với cuộc vận động giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng (1930-1945);
- Lộc Thái trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954);
- Lộc Thái trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)
Phần II: Lộc Thái xây dựng và bảo vệ quê hương
- Lộc Thái trong 10 năm đầu sau giải phóng (1975-1986)
- Lộc Thái trong giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới (1986-1996)
- Lộc Thái trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa (1996-2010)
65. Miền Nam thành đồng đi trước về sau / Trần Văn Trà –.H: Quân đội Nhân dân, 2006. -443tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 959.704 092 / M 305 N
image065
Gần nữa thế kỷ là Bộ đội Cụ Hồ, Thượng tướng Trần Văn Trà đã được Đảng, quân đội giao giữ nhiều trọng trách. Ở những cương vị khác nhau, ông đã cùng đội ngũ các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam có nhiều đóng góp lớn lao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
Cuốn sách “Miền Nam thành đồng đi trước về sau” là tập hợp có chọn lọc trong di cảo của cố Thượng tướng những mảnh hồi ký, những chuyên luận với thể loại rất phong phú; và được kết cấu thành 3 phần:
Phần thứ I: Theo dòng lịch sử
Phần thứ II: Hồ Chí Minh và Bộ đội Cụ Hồ
Phần thứ III: Tản mạn từ trong do cảo
Hy vọng cuốn sách là tài liệu giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về những trãi nghiệm thực tế lãnh đạo, chỉ huy của Thượng tướng Trần Văn Trà.
Thư viện tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu và hân hạnh được phục vụ quý độc  giả.
Túy Vân - TVBP
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay9,903
  • Tháng hiện tại299763
  • Tổng lượt truy cập5150065
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây