Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Thứ sáu - 15/03/2019 14:09 2293 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo và dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang như ngày nay. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người dành tất cả tình cảm chân thành, vì nhân dân, vì đất nước. Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu học tập và noi theo.Để hiểu rõ công lao, đạo đức, tác phong về cuộc đời một con người “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”. Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018). Để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thư viện Bình Phước trân trọng giới thiệu thư mục chuyên đề “Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”:                  
                                        
hcm1

1. Hồ Chí Minh tiểu sử/ Song Thành.- H.: Chính trị quốc gia, 2010.- 782tr.; 22cm.
Cuốn sách Hồ Chí Minh – tiểu sử được xuất bản đã tái hiện sâu sắc cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một con người “ thể phách đã mất mà tinh anh muôn thuở vẫn còn” . Đây là công trình nghiên cứu quy mô, tập trung những sự kiện, tư liệu một cách hệ thống và có nhiều tư liệu mới.
959.704 0
QU 250 H
        
hcm2

2. Chuyện kể về thời niên thiếu của Bác Hồ/ Đỗ Hoàng Linh – Nguyễn Văn Dương.- H.: Văn hóa thông tin, 2008.- 171tr.; 21cm.
Giới thiệu tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, gia đình, thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên các địa điểm, di tích, lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
                                                                                                                          
959.704 0
CH 527 K
                                                                 
hcm3
                                                                                         
3. Hỏi đáp thân thế và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 2008.- 183tr.; 21cm.
Trình bày một cách hệ thống, khái quát về thân thế và sự nghiệp của Người từ năm 1890 đến năm 1969. Trong từng thời kỳ lịch sử, tác giả đã nêu bật lên những hoạt động của Người gắn với những sự kiện, tư liệu của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin ngắn gọn, đầy đủ về thân thế và sự nghiệp của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.
959.704 0
H 428 Đ
                         
hcm4
                                                                     

4. Quê hương & gia thế Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Trần Minh Siêu.– Tp.HCM .: Nxb Trẻ, 2015. – 124tr.; 20cm. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất thân từ trong một gia đình văn hóa và yêu nước tiêu biểu của xã Kim Liên và của cả nước Việt Nam. Gia thế Chủ tịch Hồ Chí Minh là một gia thế đã sản sinh, hun đúc ra những con người giàu lòng nhân đạo cao cả và  biết nuôi dưỡng những hoài bão lớn lao vì dân vì nước. Từ đó sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới góp phần làm phong phú và nâng tầm văn hóa của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Cuộc đời của ông Nguyễn Sinh Sắc, bà Hoàng Thị Loan, cô Nguyễn Thị Thanh, cậu Nguyễn Sinh Khiêm đã thể hiện một cách sống động những phẩm chất cao đẹp đó. Với những tư liệu trong cuốn sách này phần nào giúp bạn đọc tìm hiểu về quê hương và gia thế của Người.
959. 704 0
QU 250 H
hcm5


5. Hồ Chí Minh chân dung đời thường/ Phạm Thị Thu.- H.: Mỹ thuật, 2014.- 151tr.; 24cm.
Cuốn sách  gửi gắm đến độc giả chân dung hết sức đời thường với cuộc sống giản dị, lòng nhân ái bao la của một nhân cách lớn. Những câu chuyện thật gần gũi và giàu cảm xúc khiến mỗi chúng ta không thể không bồi hồi xúc động. Nội dung cuốn sách được chia ra nhiều phần, với lối viết mộc mạc thể hiện cuộc sống và nhân cách lớn của Bác: Bình dị những nơi ở, Hành trang giản dị, Tấm gương rèn luyện, Nâng niu tất cả, Chỉ quên mình, Tài ứng khẩu của Bác, Những lời dạy dễ hiểu, Đi làm ruộng với nông dân, Thăm vườn cây cảnh của Bác Hồ.Mỗi câu chuyện khiến chúng ta không khỏi xúc động trước vị lãnh tụ lớn sống một cuộc sống thanh bạch, giản dị với một tấm lòng nhân ái bao dung “Nâng niu tất cả, chỉ quên mình”.
959.704 0
H 450 CH

 
hcm6

6. Hồ Chí Minh tìm đường, mở đường dẫn đường, thiết kế tương lai/ Bùi Đình Phong.- H.: Chính trị quốc gia, 2015; 408tr.; 21cm .
Giúp hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại  của Người, đem lại cho bạn đọc những thu hoạch bổ ích, những cảm nhận riêng về con người và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó thấy rõ hơn tầm vóc, ảnh hưởng của Người đối với dân tộc và thời đại.
                                                                                                                   959.704 0
                                                                                                                    H 450 CH
 
hcm7

7. Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại/ Lê Văn Tích.- H.: Chính trị quốc gia; 2010.- 418tr.; 21cm.
Cuốn sách này nhằm nghiên cứu một số vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến những cống hiến của Hồ Chí Minh đối với những cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại, như tư tưởng về một nền hòa bình chân chính, về quan hệ hòa bình và hữu nghị bền vững giữa các dân tộc, phác họa chân dung nhà ngoại giao, nghiên cứu những quan điểm tư tưởng và những hoạt động thực tiễn phong phú của Hồ Chí Minh để xây dựng một nước Việt Nam tiến bộ và góp phần tích cực cho tiến bộ của toàn nhân loại. Những cống hiến của Hồ Chí Minh không chỉ mang lại hòa bình, tiến bộ cho Việt Nam mà còn thúc đẩy quá trình hiểu biết lẫn nhau và góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đó là di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.
335.434 6
H 450 CH
 
hcm8

8. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam/ PGS, TS. Lê Văn Yên.- H.: Công an nhân dân; 2009.- 151tr.; 21cm.
Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
Chương I: Hồ Chí Minh - Từ người yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản.
Chương II: Hồ Chí Minh - hoạt động và đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế.
Chương III: Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
                                                                                                                       959.7040
NG 527 A
hcm9

9. Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng/ Trình Quang Phú.- H.: Chính trị quốc gia, 2015.- 312tr.; 21cm.
Tập ký Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng của Trình Quang Phú viết về tình cảm sâu sắc của Bác Hồ với miền Nam và miền Nam với Bác, đây là “một khúc ca da diết của nhân dân nửa nước” - miền Nam yêu dấu đối với Người. Tác phẩm sau hai lần xuất bản đã được bạn đọc và công luận hoan nghênh.
959.704 0
                                                                                                              T 550 L
 
hcm10

10. 50 năm chân dung một con người: Thêm những hiểu biết về Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.- H.: Lao động, 2009.- 391tr.; 27cm.
Đây là một sưu tập  các công trình  nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả trong và ngoài nước, kể cả một số bài rút ra từ một số công trình nghiên cứu của các cơ quan nghiên cứu như Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia. Trên cơ sở đó, cuộc đời hoạt động yêu nước cách mạng kiên trì và sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giới thiệu tương đối đầy đủ với nét hào hùng khiến mọi người đều cảm phục. Phần phụ lục cuối sách góp phần tô đậm thêm nội dung phần chính văn ở trên.
                                                                                                                   959.703 0
                                                                                                    N 114 M
 
hcm11

11. Nhân cách Hồ Chí Minh/ Mạnh Quang Thắng.- H.: Chính trị quốc gia, 2010.- 287tr.; 21cm.
Cuốn sách Nhân cách Hồ Chí Minh góp phần làm rõ những vấn đề thuộc về nhân cách Hồ Chí Minh, tầm ảnh hưởng của nhân cách Hồ Chí Minh đối với cuộc sống đầy sôi động hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới, góp phần phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm 120 năm  ngày sinh của Người cũng như các ngày lễ trọng đại khác của đất nước.
959.704 0
NH 121 C
 
hcm12

12. Hồ Chí Minh một nhân cách vĩ đại.- H.: Quân đội nhân dân, 2009.- 206tr.; 21cm.
Đây là những câu chuyện rất cảm động, ghi lại những kỷ niệm sâu sắc của nhiều người  đã vinh dự được sống gần Bác, được gặp Bác kể lại.
                                                                                                                    959.704 0
H 450 CH
                                                                                                 
hcm13
                  

13. Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh.- H.: Thanh niên, 2016.- 243tr.; 21cm.
Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh tập hợp những mẩu chuyện kể rất đời thường về Bác. Nội dung cuốn sách cho chúng ta thấy rõ phong cách Hồ Chí Minh trên các khía cạnh phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt. Mỗi mẩu chuyện đều thể hiện phong cách rất giản dị, gần gũi nhưng thật tinh tế của Bác.
959.704 0
NH 556 M

 
hcm14

14. Học tập đạo đức Bác Hồ/ Vũ Khiêu.- H.: Chính trị quốc gia; 2015.- 315tr.; 15cm.
Trong vai trò người kể chuyện, tác giả đã dẫn dắt người đọc tìm hiểu về tư tưởng, tình cảm, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đời hoạt động cách mạng, về những tình cảm gia đình, tình đồng chí, và tinh thần quốc tế vô sản của Người, giúp mọi tầng lớp xã hội có thể tiếp cận, học tập, noi theo và vận dụng trong cuộc sống. Phần cuối của cuốn sách, tác giả đã tập trung làm rõ những yêu cầu mới về đạo đức và lối sống trong giai đoạn mới của cách mạng; mối liên lạc giữa đạo đức và kinh tế; sự cần thiết  phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
                                                                                                                        170
                                                                                                                         H 419 T
 
hcm15

15. Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - giá trị và sức lan tỏa/ Phạm Ngọc Anh.- H.: Dân trí, 2016.- 331tr.; 21cm.
Giới thiệu đến bạn đọc ba khía cạnh:
Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - cội nguồn và giá trị căn cốt.
Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - sức lan tỏa trong các đối tượng dân cư.
Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - sức sống trong hiện tại và tương lai.
Đây cũng là 3 phần chính trong nội dung cuốn sách, mỗi phần đều khai thác những giá trị cốt lõi, những kiến thức phong phú nhất về nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh.
                                                                                         170
                                                                                           NH 121 C
 
hcm16

16. Sống – Học tập – Làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Như Ý, Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên.- H.: Chính trị quốc gia, 2015.- 360tr.; 21cm.
Cuốn sách giới thiệu các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cốt lõi của cách mạng Việt Nam như tư tưởng độc lập, tự do gắn liền với thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân; tính chất tiên phong của Đảng và tư cách người đảng viên; bản chất của Nhà nước dân chủ của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân; tư tưởng lấy dân làm gốc; đoàn kết; phê bình, tự phê bình; phẩm chất, đạo đức của người cán bộ. Thông qua những câu nói ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ mang tính sâu sắc của người.
335.434 6
                                                                                                                  S 455 H
 
hcm17

17. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam/ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.- H.: Chính trị quốc gia, 2016.- 403tr.; 21cm.
Cuốn sách gồm lời mở đầu, ba phần với mười chương, đã trình bày một cách có căn cứ, kế hoạch, toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản, về tư tưởng Hồ Chí Minh và con người cách mạng Việt Nam, làm rõ và có những đóng góp mới về quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua nội dung cuốn sách, bạn đọc sẽ được giới thiệu một cách hệ thống những luận điểm sáng tạo lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối và phương pháp,  về chiến lược và sách lược cách mạng, về tổ chức các lực lượng cách mạng, về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh, phương pháp luận Hồ Chí Minh. Cuốn sách có giá trị rất quan trọng, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ nghiên cứu và giáo dục.
                                                                                                                    335.434 6
                                                                                                                T 550 T
 
hcm18

18. Văn hóa, đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh/ Bùi Đình Phong.- H.: Công an nhân dân, 2008.- 283tr.; 21cm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã nêu tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân cùng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.
335. 434 6
                                                                                                               V 115 H
 
hcm19

19. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập/ Võ Kim Yến, Nguyễn Văn Dương.- H.: Văn hóa thông tin, 2010.- 279tr.; 21cm.
Với cuốn sách chúng tôi muốn khẳng định rằng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục không chỉ là cơ sở lý luận cho việc xác định chiến lược đào tạo con người, chủ trương, đường lối chỉ đạo phát triển nền giáo dục Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, mà còn là những bài học , những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục hết sức sinh động, thiết thực và hiệu quả đối với người làm công tác giáo dục nói riêng, ngành giáo dục nói chung hiện nay.
335.434 6
                                                                                                                 T 550 T
 
hcm20

20. Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức – tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội/ Nguyễn Quang Phát.- H.: Quân đội nhân dân, 2006.- 325tr.; 21cm.
Sách gồm 4 phần xoay quanh những nội dung chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức, tài của người cán bộ cách mạng; Nâng cao đạo đức, phát triển tài năng của đội ngũ cán bộ quân đội trong tình hình hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Trích văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức cách mạng; Hồ Chí Minh bàn về đạo đức và rèn luyện đạo đức cách mạng.
335.434 6
QU 105 Đ
 
hcm21

21. Hồ Chí Minh đạo đức là gốc của người cách mạng/ Bùi Đình Phong .- H.: Dân trí; 2016.- 303tr.; 21cm.
Cuốn sách này tập hợp các bài viết trong nhiều năm về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  và về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hai nội dung đó tuy có những mặt đan xen nhưng được kết cấu thành hai chương để bạn đọc tiện theo dõi. Nội dung đạo đức trong di sản Hồ Chí Minh hết sức phong phú và sâu sắc nên hai chương sách chưa thể lột tả hết được cống hiến của Người về đạo đức cho dân tộc và nhân loại.
                                                                                                                 170
                                                                                                                    H 450 CH
 
hcm22

22. Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng.- H: Khoa học xã hội, 2010.- 201tr.; 21cm.
Nội dung cuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà hoạt động chính trị xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và hầu hết đã được trình bày tại Hội thảo
khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người”.      
335.434 6
                                                                                                                      T 550 T
 
hcm23

23. Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại/ Nguyễn Tiến Dũng, Lương Thị Cảnh, Nguyễn Thanh Tân… - H.: Chính trị quốc gia, 2010.- 408tr.; 24cm.
Viết về những tư tưởng triết học chính trị đặc sắc, ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn độc lập đối với cách mạng Việt Nam.
335.434 6
T 527 NG
 
hcm24

24. Bản án chế độ thực dân Pháp/ Nguyễn Ái Quốc.- Tp.HCM.: Trẻ, 2009.- 186tr.; 20cm.
       Bản án chế độ thực dân Pháp là tác phẩm của Hồ Chủ tịch viết bằng tiếng Pháp trong những năm 1921 – 1925, đăng tải lần đầu tiên năm 1925 tại Paris, tố cáo thực dân Pháp dùng mọi thủ đoạn bắt “ dân bản xứ” phải đóng “ thuế máu” cho chính quốc … để “ phơi thây trên chiến trường châu Âu”; đày đọa phụ nữ trẻ em “thuộc địa” ; các thống sứ, quan lại thực dân độc ác như một bầy thú dữ…
959.703
B 105 A
 
hcm25

25. Sự ra đời của bản di chúc lịch sử/ Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương.- H.: Văn hóa thông tin, 2015.- 204tr.: ảnh; 21cm.
Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi như: chỉnh đốn lại Đảng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; kế hoạch xây dựng lại thành phố, làng mạc...Mỗi câu chữ trong Bản Di chúc dồn nén bao cảm xúc, chứa chan tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với con người, thiên nhiên và cuộc đời. “Muôn vàn thân yêu” của Người trùm lên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đồng chí và bầu bạn quốc tế. Với những giá trị đó, tài liệu bản Di chúc mãi mãi là một áng văn tuyệt bút, là những lời căn dặn thiết tha, là ánh sáng chỉ đường, là sức mạnh thôi thúc hành động, chẳng những đối với nhân dân mà còn đối với tất cả những ai đang đấu tranh cho tự do, độc lập, cho hòa bình, công lý và hạnh phúc của con người.
335.434 6
                                                                                                              S 550 R
 
hcm26

26. Thư riêng của Bác Hồ/ Trần Quang Ngọc.- Tp.HCM.: Trẻ, 2007.- 190tr; 20cm.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 116 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ đã cho ra mắt quyển sách “Thư riêng của Bác Hồ” do ông Trần Quang Ngọc sưu tầm và giới thiệu. Nội dung của cuốn sách “Thư riêng của Bác Hồ” này giới thiệu sưu tầm những bức thư của Bác:
Chương 1: Những lá thư gửi người Mỹ.
Chương 2: Thư gửi người Pháp.
Chương 3: Gửi đồng bào, đồng chí trong nước.
Chương 4: Gửi bạn bè quốc tế.
Chương 5: Những lá thư chỉ thị
335.527 1
TH 550 R
 
hcm27

27. Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người/ Hà Minh Đức.- H.: Chính trị quốc gia, 2014.-415tr.; 21cm.
Qua ba phần nội dung chính của cuốn sách, tác giả đã trình bày về  Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước cho tới khi Người mãi mãi đi xa và sự đánh giá cao, sự ngưỡng mộ, tôn vinh của thế giới đối với Người. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về những chặng đường, những công việc, những khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà Bác đã trải qua trên chặng đường 30 năm tìm đường cứu nước, về lòng yêu nước, thương dân, tinh thần ham học hỏi, tích lũy kiến thức, từng bước vươn lên tầm cao trí tuệ thời đại, từ đó mà vận dụng và phát triển, sáng tạo và đổi mới để giải phóng dân tôc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của thế giới.
959.704 0
H 450 CH
 
hcm28

28. Hồ Chí Minh Ông Tiên sống mãi/ Suprida Phanomjong.- H.: Chính trị quốc gia, 2012.- 190tr. ; 21cm.
Với 190 trang, tác phẩm "Hồ Chí Minh – Ông Tiên sống mãi” gồm có 16 phần, trình bày theo các dòng sự kiện chính của cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mỗi tiêu đề của cuốn sách, Suprida Phanomjong tập trung phản ánh những sự kiện lớn, những suy nghĩ, đánh giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, tác giả dành riêng những trang viết về quá trình hoạt động cách mạng của Người trên đất Thái Lan, những tình cảm sâu sắc của Người đối với bạn bè, nhân dân Thái, cùng những ấn tượng sâu sắc về Người trong lòng những người bạn cùng hoạt động và nhân dân Thái Lan.
959.704 0
H 450 CH
 
hcm29

29. Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại.- H.: Văn hóa thông tin; 2013.- 427tr.; 21cm.
Cuốn sách tuyển chọn những bài viết và cảm tưởng tiêu biểu của các nhà chính trị, các nhà văn hóa, các nhà hoạt động cách mạng và nhà báo trên khắp thế giới viết về Người. Cuốn sách chia làm 2 phần: Phần đầu là những bài tham luận Hội thảo quốc tế, những hồi ký, hồi ức của đồng chí, bạn bè về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần hai là một số cảm nghĩ, những bài báo, tạp chí, lời chia buồn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất của thế giới qua đời.
                                                                                                                    335.434 6
                                                                                                                    H 450 CH
 
hcm30

30. Hồ Chí Minh vĩ đại một con người/ Trần Văn Giàu.- H.: Chính trị quốc gia; 2010.-791tr.; 24cm.
Cuốn sách gồm một số bài viết của tác giả trong thời gian chuẩn bị kỷ niệm 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với niềm cảm phục và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động  Trần Văn Giàu muốn giúp chúng ta hiểu thêm về di sản đạo đức và tinh thần phong phú cùng những giá trị tư tưởng đã trở nên vĩnh hằng của Người; đặc biệt có sự liên hệ đối chiếu với tình hình biến chuyển mạnh mẽ của cách mạng vô sản, nhất là ảnh hưởng sâu sắc của cách mạng tháng mười nga, theo các chiều hướng khác nhau để khẳng định thêm tầm vóc của những tiên tri, tiên lượng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
                                                                                                                    335.434.6
                                                                                                                   H 450 CH
 
hcm31

31. Hồ Chí Minh tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi/ Trần Đình Thêm.- H.: Chính trị quốc gia, 2010.- 493tr; 24cm.
Nội dung cuốn sách là những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích dẫn hầu hết từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập và được hệ thống theo các chủ đề.
                                                                                                                   335.434 6
      T 452 H   
                                                                  
hcm32
                                                

32. Thư ký Bác Hồ kể chuyện/ Vũ Kỳ.- H.: Chính trị quốc gia, 2009.- 587tr; 21cm.
“Thư ký Bác Hồ kể chuyện” tập hợp các bài viết của đồng chí Vũ Kỳ về những kỷ niệm sâu sắc trong những năm tháng được làm việc bên Bác Hồ thể hiện tình cảm yêu kính, ngưỡng mộ và cảm phục của tác giả và của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Người.
959.704 0
TH 550 K
 
hcm33

33. Những người được Bác Hồ đặt tên/ Trần Đương.- H.: Văn hóa thông tin, 2006.- 238tr; 19cm.
Những người được Bác Hồ đặt tên gồm những chi tiết, những khía cạnh thuộc đời thường của Bác, nhưng chứa đựng những ý nghĩa nhân văn thật sâu sắc. Người không chỉ đặt tên người mà còn đặt tên nước, tên cơ quan, tên cây, tên đường...Tác giả sẽ có những trang nói rõ thêm, xen giữa những chương nói về những con người từng có vinh dự được Bác đặt tên. Những người đó - ngoài ba nhà cách mạng đặc biệt nổi tiếng mà ai cũng biết (tức là về cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cố Tổng Bí thư Trường Chinh, cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh) - phần lớn cũng là nhiều đồng chí hoạt động trong quân đội, từ các vị tướng như: Phùng Thế Tài, Nguyễn Sơn, Trần Đại Nghĩa, những người từng vinh dự được giao trọng trách bảo vệ Bác Hồ, cho đến những chiến sĩ bình thường mà Bác thương yêu như con cháu của Người. 
959. 704 0
NH 556 NG
 
hcm34

35. Ta bên người người tỏa sáng trong ta/ Nguyễn Sông Lam.- H.: Thanh niên, 2008.-231tr; 21cm.
Quyển sách là những câu chuyện chân thực, những tình cảm thiêng liêng được viết lại một cách chân thành, một nỗi cảm phục và lòng kính yêu vô hạn đối với Bác. Trong tập sách này có rất nhiều tư liệu mới, vừa được công bố trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác. Quyển sách được chia làm 3 phần: Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta, Văn nghệ sĩ với Bác Hồ, Thế giới viết về Người và một phần phụ lục. Qua những câu chuyện chân thực, cảm động của những nhân chứng lịch sử, tập sách sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc những tư liệu quý về Bác – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
335.434 6
T 100 B
 
hcm35

35. Hồ Chí Minh biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới/ Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương.- H.: Thông tin truyền thông, 2015.- 183tr; 21cm.
Cuốn sách Hồ Chí Minh – biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới đã khắc họa một cách chân thực và xúc động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh lịch sử quý giá: từ khi bước chân đi tìm đường cứu nước cho đến khi hoàn thành trọn vẹn vai trò của người đứng đầu Nhà nước; những khoảnh khắc tiễn đưa Người đi xa; những tình cảm ngợi ca, trân trọng và kính phục của bạn bè quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Người.
959.704 0
H 450 CH


    
                

 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập62
  • Hôm nay6,814
  • Tháng hiện tại364982
  • Tổng lượt truy cập5215284
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây