Thư mục chuyên đề: " 50 năm Thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh (1969 - 2019)"

Thứ ba - 03/09/2019 08:39 756 0
Thư mục chuyên đề: " 50 năm Thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh (1969 - 2019)"

     1. Thời  đại Hồ Chí Minh -  Những mốc son rực rỡ/ b.s Vũ Kim Yến .- H.: Thông tin và Truyền thông,  2015.- 203 tr. ; 21cm.

     Chỉ số phân loại: 959.704/TH 462 Đ
1

     Tác phẩm “Thời  đại Hồ Chí Minh -  Những mốc son rực rỡ” xuất bản trên cơ sở tổng hợp những sự kiện lịch sử có tính chất bước ngoặc của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa nhân dân ta vững bước tiến vào kỷ nguyên độc lập tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách một lần nữa khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng, đường lối cùng với tình yêu thương bao la của Người luôn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Những tư tưởng ấy, tình yêu thương ấy vẫn sáng chói và soi đường cho chúng ta bước tiếp trong công cuộc phát triển phồn vinh và hội nhập quốc tế.      
     2. Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng / Trình Quang Phú.-H : Chính trị Quốc gia, 2015 .-312 tr. ; 21cm
    Chỉ số phân loại: 959.704 092/T  550 L
2

     Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nghệ An, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng kiên trung bất khuất. Nơi đây cũng xuất hiện nhiều phong trào đấu tranh yêu nước mạnh mẽ, là quê hương của nhiều sĩ phu yêu nước, trăn trở với con đường cứu nước, cứu dân. Sớm được tiếp thu những tư tưởng yêu nước tiến bộ, chịu ảnh hưởng của của cha và các nhà yêu nước, Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh đã nhận thức được cảnh khổ cực, lầm than của người dân một nước nô lệ, chứng kiến sự thất bại của những phong trào yêu nước lúc bấy giờ, Người luôn trăn trở làm thế nào giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách thống trị thưc dân, phong kiến? Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng rời Tổ quốc Nguyễn Tất Thành bắt đầu hành trình bôn ba khắp năm châu bốn biển, để “xem xét họ làm như thế nào” và “ trở về giúp đồng bào”…Cuốn sách Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng là tài liệu tham khảo có ý nghĩa thiết thực giúp bạn đọc tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     3. 70 năm mùa thu cách mạng / b.s: Vũ Kim Yến.- H. : Văn hóa Thông tin, 2015 .- 200 tr. : ảnh ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 959.704 /B 112 M
3

     Cuốn sách “70 năm mùa thu cách mạng” đã tái hiện một cách sinh động cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám đầy gian lao, thử thách của nhân dân ta từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trải qua các cao trào cách mạng năm 1930-1931, rồi 1936-1939 đến 1939-1945; qua đó giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu thêm về sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình, nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực tự cường của chính nhân dân Việt Nam.          
     4. Biên niên sự kiện tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Đỗ Hoàng Linh .- H. : Văn hóa thông tin, 2010 .- 535 tr. ; 21cm
    Chỉ số phân loại: 959.709 2 /B 305 N
4

     Cuốn sách biên soạn dựa trên những tư liệu, tài liệu đã được sưu tầm, xác minh, liệt kê theo trình tự thời gian diễn ra các sự việc, hoạt động giao tiếp trong cuộc sống đời thường cũng như trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1890-1969.
     5. Năm 1945 Những sự kiện lịch sử trọng đại / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung.- H. : Quân đội nhân dân, 2010 .- 223 tr. ; 21cm
    Chỉ số phân loại: 959.704 /N 114 M
5

     Cuốn sách trình bày khái quát một cách đầy đủ theo trình tự thời gian những sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra theo các giai đoạn trên. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, chuẩn bị thành lập các căn cứ du kích, khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kỳ, thành lập Mặt trận Việt Minh, thành lập Cứu quốc quân và Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. 
     6. Hỏi – Đáp về lịch sử cách mạng Việt Nam (1945-2015) / Nguyễn Sông Lam b.s .- H. : Thanh Niên, 2015 .- 207tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 959.704 /H 428 Đ
6

     Cuốn sách Hỏi – Đáp về lịch sử cách mạng Việt Nam (1945-2015) giúp thế hệ trẻ hôm nay tìm hiểu ôn lại những chặng đường vẽ vang, những mốc son chói lọi của dân tộc, của đất nước từ 1945-2015 thông qua dạng hỏi - đáp. 
     7. Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 thắng lợi và bài học  .- H. : Chính trị Quốc gia, 2015 .- 607 tr. ; 24 cm
     Chỉ số phân loại: 959.704 /CH 305 TR
7

     Cuốn sách Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 thắng lợi và bài học. Đây là các công trình chính thức tổng kết quá tình lãnh đạo, chỉ đạo từng cuộc kháng chiến cũng như 30 năm lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng. Nhằm giới thiệu rộng rãi với bạn bè quốc tế công trình có ý nghĩa lịch sử và giá trị to lớn này.
     8. Cách mạng Tháng Tám cuộc đổi đời của dân tộc /b.s Phạm Thúy Nga .- H. : Quân đội nhân dân, 2010 .- 331tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 959.7032 /C 102 M
8

     Nội dung cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu thêm về sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình và nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực, tự cường của chính nhân dân Việt Nam.
     9. Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ .- H. : Chính trị Quốc gia, 2011 .- 371tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 959.7042 /C 102 M
9

     Nội dung cuốn sách được chia làm 6 chương trong đó tập trung trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết dân tộc “Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc” của dân tộc nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu nước; việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta” làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù.
     10. Cách mạng Tháng Tám qua tư liệu ảnh / b.s Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến .- H. : Văn hóa Thông tin, 2015 .- 187 tr. ; 27cm
     Chỉ số phân loại: 959. 704 /C 102 M
10

     Cuốn sách tập hợp những bức ảnh tư liệu sống động chân thực để minh họa cho những sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động cách mạng Tháng Tám năm 1945. Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần khắc họa lại những ký ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, hào hùng nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Để từ đó, mỗi người dân Việt Nam lại thêm nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
     11. Cách mạng Tháng Tám - những giờ phút lịch sử / Ch.b Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan .- H. : Thanh niên, 2015 .- 300 tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 959.704 /C102M
11


     Cuốn sách có thể cung cấp cho người đọc cái nhìn toàn diện, có hệ thống về quá trình hình thành, diễn biến và phát triển của Cách mạng  Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội, thông qua những hồi ký, chuyện kể thật hào hùng và cảm động  giúp cho người đọc ngày nay, dù rằng gần 70 năm đã cách xa, vẫn có thể hình dung được như cảm xúc của các chiến sĩ Cách mạng Tháng Tám năm xưa.
      12. Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa / B.s Đặng Việt Thủy, Đặng Văn Trung .- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H. : Quân đội nhân dân, 2015 .- 243 tr. ; 21cm
    Chỉ số phân loại: 959.704 /C 102 M
12

     Cuốn sách Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòađược tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu đã xuất bản, trình bày khái quát một cách khá đầy đủ theo trình tự thời gian những sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra theo các giai đoạn. ..Cung cấp tư liệu ngắn ngọn và bổ ích đối với bạn đọc khi tìm hiểu về cách mạng Việt Nam giai đoạn này.
     13. Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển / b.s Chu Văn Khánh .- H. : Chính trị quốc gia, 2015 .- 243 tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 959.704 /C 102 M
13

     Nội dung cuốn sách gồm hai phần với trên 60 bài viết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viên, trường đại học tập trung phân tích vai trò ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2-9, từ đó khẳng định rằng. Đối với lịch sử dân tộc ta, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự mở đầu cho những giai đoạn phát triển thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam. Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa.
     14. Đấu tranh bảo vệ chính quyền Cách mạng những ngày đầu thành lập / b.s Nguyễn Minh Tuấn .- H. : Quân đội nhân dân, 2010 .- 226 tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 959. 703 2 /Đ 125 TR
14

     Tháng 8 năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước. Đó là điều kiện thuận lợi, căn bản nhất để bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng xã hội mới. Để giúp bạn đọc tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử vẻ vang của quân và dân ta trong đấu tranh bảo vệ chính quyền khi mới thành lập. Cuốn sách “Đấu tranh bảo vệ chính quyền Cách mạng những ngày đầu thành lập”.
     Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần: 
     Phần thứ nhất:  Đường lối sách lược đấu tranh của Đảng ta để bảo vệ chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập.
     Phần thứ hai: Những trận đánh bảo vệ chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập.
     15. Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Biên niên thời niên thiếu / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương .- H. : Quân đội nhân dân, 2010 .- 226 tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 959.703 2 /Đ 125 TR
15

     Cuốn sách “Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Biên niên thời niên thiếu”  giúp bạn đọc tìm hiểu thêm về qêu hương, gia đình, những ngày thơ ấu của tuổi thiếu niên và những năm đầu tuổi thanh niên của Bác Hồ. Để tìm hiểu đầy đủ về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta không thể không tìm hiểu về thời niên thiếu, quê hương và gia đình một danh nhân văn hóa, vị anh hùng giải phóng dân tộc.
     Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
     Phần I: Tóm tắt những mốc chính về tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử, qua đó làm sáng tỏ những đóng góp to lớn đầy sáng tạo của Người đối với dân tộc và thời đại; 
     Phần II: Giới thiệu về quê hương, gia đình, thời niên thiếu và những hoạt động yêu nước đầu tiên của cậu bé Nguyễn Sinh Cung, hoàn cảnh xã hội cùng với tri thức tiếp thu được trong nhà trường đã góp phần hun đúc và hình thành nên nhân cách, đạo đức tư tưởng yêu nước để từ đó Người quyết định ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân;
     Phần III: Giới thiệu qua một số địa điểm di tích, lưu niệm gắn bó thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
     16.  Hồ Chí Minh mẫu mực về đời tư trong sáng cuộc sống riêng giản dị  / Tạ Hữu Yên. - H. : Lao động, 2012. -150tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 450 CH
16

                   
     Suốt cuộc đời chiến đấu hy sinh không mệt mỏi, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức mẫu mực của một người cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người trong thời đại mới. … Đó là những thông điệp của cuốn sách “Hồ Chí Minh mẫu mực về đời tư trong sáng cuộc sống riêng giản dị”  
     17. Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức đảng / Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh. - H. : Thanh niên, 2010. -370tr. ; 21cm.
    Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 450 CH
17

     Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ đó, Đảng đã đứng lên lãnh đạo toàn thể nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Để hiểu thêm về xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, cuốn sách “Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng” tập hợp những bài nói, viết, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng, nhằm giúp bạn đọc, các nhà nghiên cứu có cái nhìn hệ thống hơn về những quan điểm, tư tưởng của Người.
     18. Hồ Chí Minh nhà dự báo thiên tài / Trần Đương. –In lần thứ nhất.- H. : Thanh niên, 2008. -132tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 450 CH
18

                   
     Rất nhiều nhà Cách mạng, nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học, nhiều nhân vật lỗi lạc trong nước và quốc tế đã ví Chủ tịch Hồ Chí Minh là một thiên tài, là sự anh minh, mẫn tiệp, óc phán đoán tài tình, những dự cảm mang tính tiên tri của người trên từng chặng đường cách mạng, ở mỗi thời điểm lịch sử của dân tộc…Để  hiểu rỏ hơn về dự báo thiên tài của người, cuốn sách “Hồ Chí Minh nhà dự báo thiên tài” sẽ cung cấp một số tư liệu quý, với những dự định mang tính gợi mở ban đầu về khả năng dự báo thiên tài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
     19. Hồ Chí Minh với  Cách mạng Việt Nam cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức / Đinh Xuân Lý, Trần Minh Trưởng.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. -293tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 450 CH
19

          Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản về cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là sài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay. Để góp phần làm rõ những nội dung quan trọng trong di sản tư tưởng của Người và ý nghĩa của vấn đề này trong thời kỳ đổi mới đất nước; cuốn sách “ Hồ Chí Minh với  Cách mạng Việt Nam cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức” sẽ giới thiệu đến bạn đọc các tài liệu nghiên cứu về Hồ Chí Minh trên một số lĩnh vực của Cách mạng Việt Nam.
     20. Hồ Chí Minh với  sự nghiệp độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Vũ Đình Hòe, Bùi Đình Phong.- H. : Chính trị Quốc gia, 2010. -359tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 450 CH
    
20

               
      Cuốn sách “Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc là cơ sở lý luận cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Qúa trình hình thành hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc bắt đầu hình thành từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước. Dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác – Lênin gắn với quá trình hoạt động thực tiễn, sôi nổi, phong phú, tư tương Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc mang bản chất cách mạng và khoa học, soi sáng con đường sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
     21. Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại / Lê Văn Tích.- H. : Chính trị Quốc gia, 2010. -418tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 450 CH
21

         Cuốn sách “Hồ Chí Minh với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại” giúp chúng ta nghiên cứu một số vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến những cống hiến của Hồ Chí Minh đối với cuộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại, như tư tưởng về một nền hòa bình chân chính, về quan hệ hòa bình và hữu nghị bền vững giữa các dân tộc, phác họa chân dung của các nhà ngoại giao, nhà văn hóa hòa bình Hồ Chí Minh; nghiên cứu những quan điểm, tư tưởng và những hoạt động thực tiễn phong phú của Hồ Chí Minh để xây dựng một đất nước Việt Nam tiến bộ, góp phần tích cực cho tiến bộ của toàn nhân loại.Những cống hiến của Hồ Chí Minh không chỉ mang lại hòa bình, tiến bộ cho Việt Nam mà còn thúc đẩy quá trình hiểu biết lẫn nhau và góp phần vàocuộc đấutranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đó là di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.
     22. Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước / Vũ Ngọc Khánh.- H. : Văn hóa Thông tin, 2010. -290r. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 450 CH
       
22

            
     Cuốn sách “Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước” giới thiệu đến bạn đọc tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc độ triết lý ở lĩnh vực Folklore.
     Cuốn sách gồm bốm chương:
    Chương I: Tìm hiểu Hồ Chí Minh qua vài nguồn ảnh hưởng, chủ yếu là trong phạm vi vấn đề đạo đức học.
    Chương II: Bàn về Hồ Chí Minh và tâm thức Folklore Việt Nam
   Chương III: Tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết.
   Chương IV: Đặt minh triết Hồ Chí Minh vào cuộc sống của dân tộc và trong đời thường để khẳng định sự thắng lợi của nó. 
     23. Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại / Phạm Hoàng Điệp.- H. : Văn hóa Thông tin, 2013. -427tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 450 CH
       
23

            
     Cuốn sách tuyển chọn những bài viết và cảm tưởng tiêu biểu của các nhà chính trị, các nhà văn hóa, các nhà hoạt động cách mạng và nhà báo trên khắp thế giới viết về Người. 
     Cuốn sách chia làm hai phần: 
     Phần đầu là những bài tham luận Hội thảo quốc tế, những hồi ký, hồi ức của đồng chí, bạn bè về Chủ tịch Hồ Chí Minh;
     Phần hai là một số cảm nghĩ, những bài báo, tạp chí lời chia buồn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà Văn hóa kiệt xuất của thế giới qua đời.
     24. Hồ Chí Minh tiểu sử / Chu Đức Tính.- Xuất bản lần thứ 2.- H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2013. -278tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 450 CH
                
24

   
     Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính; chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.
     Sự nghiệp tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là tài sản tinh thần vô giá của các thế hệ người Việt Nam, luôn tỏa sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên giành thắng lợi vẽ vang đang vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
     Để giúp bạn đọc hiểu rỏ hơn về con người vĩ đại này, bằng những tư liệu chân thực, cuốn sách “Hồ Chí Minh tiểu sử” trình bày một cách vắn tắt nhưng tương đối đầy đủ và có hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
     25. Hồ Chí Minh bàn về phong cách / Vũ Tình tuyển chọn.- Xuất bản lần thứ 2.- TP.HCM. : Trẻ, 2019. -47tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 450 CH
  
25

                 
     Cuốn sách là sự chắt lọc những bài phát biểu, những bài viết về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương của người để bạn đọc dễ tiếp cận hơn với tư tưởng Hồ Chí Minh.
     26. Hồ Chí Minh nhân văn và phát triển / Nguyễn Đài Trang.- H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2013. -295tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 450 CH
  
26

          
     Trong cuốn sách này tác giả đi sâu nghiên cứu lý tưởng sâu xa Hồ Chí Minh - đó là độc lập dân tộc, hòa bình tiến bộ và công bằng xã hội, những mục tiêu cao cả nhất mà cả nhân loại đang theo đuổi: đó là phát triển bền vững mà trọng tâm phát triển là nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường; đó là những “ham muốn tột bậc” đem lại hạnh phúc cho nhân dân – một mục tiêu cao nhất của phát triển, … Đây là môt hệ thống những lý giải về ý nghĩa thực sự của sự phát triển con người,  được truyền đến nhân dân Việt Nam với một chân giá trị hiền hòa và cách thức giản dị nhất từ nhân cách của một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của thời đại. Đây là kết quả 30 năm ròng rã Người tìm đường cứu nước đủ để những nỗi đau nhân thế thấm vào tim óc, đủ để khát vọng lớn lên đến mức không chỉ là nền độc lập cho đất nước, dân tộc mình mà là bình đẳng, tự do hòa bình cho nhân loại.
     Thông qua cuốn sách “Hồ Chí Minh nhân văn và phát triển” bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về tư tưởng, nhân cách, đạo đức và triết lý của Hồ Chí Minh đã và đang cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam và thế giới.
     27. Hồ Chí Minh với việc chữa bệnh làm mất dân chủ / Võ Văn Lộc.- H. : Chính trị Quốc gia, 2008. -275tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 450 CH
               
27

    
     Cuốn sách “Hồ Chí Minh với việc chữa bệnh làm mất dân chủ” được biên soạn trên cơ sở đề tài khoa học; tác giả đã sưu tầm, hệ thống hóa các triệu chứng, nguồn gốc phát sinh và cách chữa trị các bệnh làm mất dân chủ trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh, đồng thời đưa ra những phân tích, đánh giá bước đầu về nội dung của vấn đề này và ý nghĩa của nó trong điều kiện hiện nay.
     28. Bác Hồ với nhân sỹ trí thức / Trần Đương.- In lần thứ 2.-TP.HCM. : Thanh niên, 2008. -322tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / B 101 H
                
28

   
     Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc những bài viết hết sức cảm động xung quanh mối quan hệ và ảnh hưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc  - Hồ Chí Minh đối với các nhân sỹ, tri thức Việt Nam giai đoạn đất nước mới giành được độc lập, đang rất cần những người có tâm, có tài phụng sự sự nghiệp kháng chiến kiến quốc.
     29. Bác Hồ cầu hiền tài / Nhiều tác giả.-H. : Thông tấn, 2006. -181tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / B 101 H
              
29

     
     Từ ngàn xưa cha ông ta luôn coi “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Trọng dụng dân tài, “chiêu hiền đãi sĩ” vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Truyền thống này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên thành tư tưởng chiến lược và chính Người đã thể hiện và thực hiện xuyên suốt một cách rất thanh công trong tiến trình cách mạng của dân tộc.
    Hiện nay, tư tưởng và những bài học dùng người của Bác Hồ vẫn mang tính thời sự sâu sắc cần được nghiên cứu và tiếp tục thực hiện. Vì vậy cuốn sách “Bác Hồ cầu hiền tài” sẽ giúp bạn đọc hiểu những câu chuyện cảm động kể về Bác Hồ trọng dụng một số dân sĩ, trí thức nổi tiếng thời kỳ đầu Cách mạng Tháng Tám và hồi ức, ấn tượng các vị đó về Bác Hồ.
     30. Bác Hồ giữa trái tim trẻ thơ / Nhiều tác giả.- Tái bản lần thứ 4.-TP.HCM : Trẻ, 2008. -109tr. ; 21cm.
      Chỉ số phân loại: 335.434 6 / B 101 H
          
30

         
     Như chúng ta đã biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất… mà Người còn có tấm lòng yêu thương trẻ thơ tha thiết. Và để hiểu thêm về tấm lòng của Bác đối với trẻ thơ như thế nào; cuốn sách “Bác Hồ giữa trái tim trẻ thơ” sẽ giới thiệu đến bạn đọc là thiếu nhi những mẩu chuyện của Bác Hồ với trẻ thơ trước kia, nhằm giúp cho tuổi nhỏ hôm nay hiểu thêm tình cảm và tấm lòng của Thiếu nhi miền Nam trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hướng về Bác Hồ muôn vàn kính yêu.
     31. Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ: Uncle Hồ with children and women / Nguyệt Tú.-H. : Thanh niên, 2008. -119tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / B 101 H
    
31

               
     Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính; chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Và để bạn đọc hiểu rõ hơn những tình yêu thương con người của Bác Hồ, đặc biệt là thiếu nhi và phụ nữ thì không thể không nhắc đến cuốn sách “Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ”. Đây là những câu chuyện về tình cảm trong sáng của Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ trong thời kỳ kháng chiến. Qua đó giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về Bác Hồ.
     32. Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ .- In lần thứ hai, có chỉnh sửa.-H. : Thanh niên, 2008. -251 tr. ; 21 cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6  /  H 419 T
  
32

                
     Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ là một trường học lớn, một kho bách khoa thư vô giá. Vì vậy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một việc làm hết sức quan trọng, vì thế cuốn sách “Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ” sẽ giới thiệu đến bạn đọc hai phần: 
     Phần I: Những lời dạy của Bác về đạo đức, được trích dẫn từ những bài nói, bài viết trong Hồ Chí Minh toàn tập và tài liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh sắp xếp theo những vấn đề: Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của đạo đức; những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam; biện pháp xây dựng đạo đức.
     Phần II: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ được sưu tầm, tuyển chọn từ các sách, báo và tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh.
     Cuốn sách sẽ giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu để nghiên cứu, học tập, ôn lại những điều Bác dạy về đạo đức. Những mẩu chuyện sẽ là minh chứng sinh động nhất về tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
     33. Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh /Lê Văn Yên.-H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2016. -190tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 419 T
          
33

         
     Cuốn sách “Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” là những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện của những người đã sống, làm việc và được gặp Người hoặc chính những câu chuyện, những việc mà Người đã kể, đã làm. Hy vọng đây là nguồn tài liệu có thể giúp bạn đọc hiểu thêm về tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
     34. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước hiếu với dân /Nhiều tác giả.-H. : Chính trị Quốc gia, 2009. -415tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / H 419 T
  
34

                 
     Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính; chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.
     Nhằm cung cấp tài liệu học tập cho bạn đọc cuốn sách “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước hiếu với dân” được chia làm 2 phần:
     Phần I: Một số bài nói và bài vết của Hồ Chí Minh;
     Phần II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước, hiếu với dân.
     Cuốn sách chọn lọc một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh toát lên tư tưởng trung với nước, hiếu với dân, được sắp xếp theo thứ tự thời gian, và các bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu…phân tích những vấn đề về cơ sở, nguồn gốc hình thành tư tưởng trung với nước, hiếu với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nội dung tư tưởng trung với nước, hiếu với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về học tập và làm theo tấm gương trung với nước, hiếu với dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
     35. Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào /Chu Đức Tính.-H. : Chính trị Quốc gia, 2007. -183tr. ; 21cm.
    Chỉ số phân loại: 335.434 6 / B 305 N
     
35

              
     Là hai nước láng giềng có chung đường biên giới từ tỉnh Lai Châu đến tỉnh Gia Lai của Việt Nam, quan hệ Việt Nam - Lào đã hình thành từ rất sớm trong lịch sử. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái chiếm Việt Nam, nhân dân Việt Nam tự lực tiến hành cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình là giúp đỡ cách mạng Lào và cách mạng Campuchia. Để bạn đọc có thêm tư liệu về quan hệ giũa Việt Nam - Lào trong thời kỳ chiến tranh thì nội dung của cuốn sách “Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” sẽ làm sáng tỏ vấn đề.
     36.  Sức mạnh dân tộc của Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng Hồ Chí Minh  / Lê Mậu Hãn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. -364tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / S 552 M
36

     Cuốn sách “Sức mạnh dân tộc của Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng Hồ Chí Minh” là tập hợp những chuyên luận khoa học đã được đăng trên các sách, tạp chí  khoa học. Với tư duy độc lập, tác giả đã trình bày một cách khái quát những vấn đề cơ bản của sức mạnh dân tộc Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin, nghiên cứu lý luận giải phóng dân tộc rồi bắt tay vào sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay. 
     37.  Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức  / Trần Văn Bính.- tái bản có bổ sung chỉnh sửa. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. -190tr. ; 24cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / D 102 S
37

     “Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức” là những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Người luôn hướng về nội hàm của hai từ văn hóa, người coi văn hóa là động lực, là mục tiêu của mọi hoạt động kinh tế, xã hội “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, người quan tâm đến việc xây dựng tư tưởng đạo đức, lối sống cho mỗi con người…
     Cuốn sách được chia làm 2 phần:
     Phần 1: Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa
     Phần 2: Di sản Hồ Chí Minh về đạo đức
     Thông qua từng bài viết dưới nhiều góc độ khác nhau, tác giả mong muốn giới thiệu những tư tưởng cơ bản nhất, sát thực nhất đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay.
     38 . Hồ Chí Minh biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới / Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2015. -185tr. ; 24cm.
     Chỉ số phân loại: 959.704 092 /  H 450 CH
38

    Cuốn sách “Hồ Chí Minh - biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới” đã khắc họa một cách chân thật và xúc động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ rịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh lịch sử quý giá: từ khi ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi hoàn thành trọn vẹn vai trò của người đứng đầu Nhà nước; những khoảnh khắc tiễn Người đi xa; những tình cảm ngợi ca, trân trọng và kính phục của bạn bè quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Người.
     39. Thực hành tiết kiệm - chống tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu / Hồ Chí Minh .- TP.Hồ Chí Minh :  Trẻ,  2005.- 47 tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6/TH 552 H
39

     Thực hành tiết kiệm là một quan điểm tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là tấm gương sáng, mẫu mực về “cần, kiệm, kiêm, chính”, “chí công vô tư”. Ngay trong những năm kháng chiến chống Pháp gian khổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở đồng bào, cán bộ và chiến sĩ phải kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua giết giặc và phong trào tăng gia sản xuất và thưc hành tiết kiệm.             Cuốn sách “Thực hành tiết kiệm - chống tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu”, là tập hợp những bài viết, bài nói ... của Bác Hồ về vấn đề tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và quan liêu được trích từ “Hồ Chí Minh toàn tập” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản.  
     40. Một số bài  nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí quan liêu / Ban Tuyên giáo Trung ương .-H : Chính trị Quốc gia, 2008 .-136 tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 335.434 6/ M  458 S
40


     Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9 cuốn sách “Một số bài  nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí quan liêu” giới thiệu đến quý bạn 15 bài nói, bài viết hết sức sâu sắc của Bác về ý thức thực hành tiết kiệm, chống bệnh quan liêu, tham ô lãng phí nhằm giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, sách là tài liệu thiết thực để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu học tập.
     41. Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục thể thao/ Trương Xuân Hùng .-H : Thể dục thể thao, 2007 .-363 tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 335.434 6/ CH 500 T
41

     Hoạt động thể dục thể thao theo mong nguyện của Bác là “Dân cường thì nước thịnh”, mọi người dân Việt Nam đều được mạnh khỏe để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục thể thao” cung cấp những tư liêu quý báu, là niềm tự hào của những người làm công tác thể thao chúng ta và giúp cho thế hệ mai sau hiểu về sự nghiệp phát triển thể dục thể thao của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Với 350 trang sách gồm 26 mẩu chuyện chắc chắn không thể nói hết được sự vĩ đại, tầm nhìn xa trông rộng, những tiên đoán chính xác diệu kỳ của Bác. Song những lời dạy, gương tập luyện thể dục thể thao của Bác đối với chúng ta là bài học vô giá, là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp thể dục thao của chúng ta phát triển.
      42. Hỏi - Đáp về thời  thanh niên của Bác Hồ/ Nguyễn Hương Mai -H : Thanh niên, 2008 .-150 tr. ; 21cm
      Chỉ số phân loại: 959.704 092/H 428 Đ
42

     Những câu Hỏi - Đáp về thời thanh niên của Bác Hồ từ cuộc đời, gia đình, sự nghiệp học hành, ra đi tìm đường cứu nước và con đường đến với cách mạng của Bác . Cuốn sách “Hỏi - Đáp về thời  thanh niên của Bác Hồ”,là một thời tuổi trẻ vô cùng sôi nổi, oanh liệt với nhiều kỳ tích trong hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại. Người đã đi qua các châu lục và đại dương, đã chứng kiến nhiều dân tộc, nhiều màu da sinh sống và đấu tranh. Tất cả chỉ nhằm thực hiện lý tưởng cao đẹp: “Vì nước, vì dân”.
     43. Đường cách mệnh / Nguyễn Ái Quốc.-Tái bản.-H : Chính trị Quốc gia, 2017 .-113 tr. ; 21cm
      Chỉ số phân loại: 335.434 6/Đ  561 C
43

     Đường cách mệnh là tác phẩm tập hợp các bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu trong những năm 1925 -1927. Tác phẩm có cách viết súc tích, ngắn ngọn, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng mang giá trị to lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, trong việc tập hợp phong trào yêu nước với chủ nghĩa Mác tạo lập các tiền đề tư tưởng lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
     44. Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / b.s Trần Thị Mạo.-TP.HCM : Trẻ, 1999 .-109 tr. ; 21cm
      Chỉ số phân loại: 335.434 6/T  550 V
44

     Cuốn sách “Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, nhằm giúp bạn đọc có thêm cơ sở cho công tác nghiên cứu tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nội dung gồm:
Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp Quốc (UNESCO) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;
Thông báo của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về một số vấn đề liên quan đế di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
Bút tích di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
Nguyên văn các bài viết di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;       
Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam;
Ba mươi năm thực hiện di chúc Bác, 30 năm phấn đấu gian khổ, 30 năm giành nhiều thành tựu quan trọng;
Một số lời dạy của Bác Hồ;
Bác Hồ dạy về đạo lý làm người.
     45. Tác phẩm chọn lọc viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái .-Yên Bái : Hội Nhà báo tỉnhYên Bái, 2011 .-109 tr. ; 19cm
      Chỉ số phân loại: 335.434 6/T 101 PH
45

     Cuốn sách “Tác phẩm chọn lọc viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gồm 14 bài viết về những tấm gương điển hình của cán bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.           
     46. Lời  Bác dạy / Trần Đường tuyển chọn.-H : Phụ Nữ, 2014 .-113 tr. ; 21cm
      Chỉ số phân loại: 335.4346/L 462 B
46

     Trong cuộc đời của Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hàng nghìn bài viết, bài nói vào những thời điểm khác nhau, ở những hoàn cảnh khác nhau với các đối tượng khác nhau. Lịch sử dù có nhiều biến đổi, những bài viết, bài nói ấy vẫn mãi mãi toát lên chân lý sáng ngời, như ngọn cờ vẫy gọi các thế hệ nối tiếp nhau cất bước theo lý tưởng cao đẹp của Người, đó là lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân ta. Lý tưởng đó cũng chính là hoài bảo lớn nhất của Người: Tổ quốc được giải phóng, nhân dân được hạnh phúc.       
      47. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân / Hồ Chí Minh.-H : Trẻ, 2005 .-55 tr. ; 20cm
      Chỉ số phân loại: 335.434 6/ N 122 C
47

     Cuốn sách Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhângiới thiệu đến bạn đọc việcthực hiện đường lối đổi mới, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, việc học tập, trau dồi, nâng cao đạo đức cách mạng mới xây dựng nên những con người mới xã hội chủ nghĩa - một động lưc to lớn góp phần đưa đất nước tiến lên giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.                    
     48. Triết lý “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Hùng Hậu.-H : Chính trị Quốc gia, 2011 .-210 tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 335.434 6/ TR  308 L
48

     Trong hệ thống phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh phương châm“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” còn được xem là phương kế giũa nước hiệu quả nhất, có sức tác động mạnh nhất, kể cả ở thời bình cũng như khi thế nước“ngàn cân treo sợi tóc”, phương châm ấy cũng là cẩm nang giữ nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao lại cho cụ Huỳnh Thúc Kháng – quyền Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta khi Người sang Pháp năm 1946. Cụ Huỳnh Thúc Kháng và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta đã cụ thể hóa phương pháp vận dụng nguyên tắc “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”  một cách linh hoạt góp phần ổn định chính trị  - xã hội, quân sự trong những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh xa đất nước.
     Theo phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh, Đảng ta đã kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liến với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng hồ Chí Minh; dựa vào dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phát triểnnhanh và bền vững để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. 
     49. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.-H : Chính trị Quốc gia, 2016 .-118 tr. ; 19cm
      Chỉ số phân loại: 335.434 6/NH 556 N
49

     Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuốn sách “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sẽ giới thiệu đến bạn đọc những  tài liệu cần thiết và bổ ích, góp phần tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vũng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.    
     50. Ta bên Người - Người tỏa sáng trong ta / Nguyễn Sông Lam tuyển chọn.-H : Thanh niên, 2008 .-231 tr. ; 21cm
      Chỉ số phân loại: 335.434 6/T 100 B
50

     Đã gần bốn thập kỷ qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại, Người cha già kính yêu của dân tộc đi xa nhưng hình ảnh của Người vẫn sống mãi trong trái tim những người con đất Việt và hàng triệu người tiến bộ trên toàn thế giới… Cuốn sách “Ta bên Người – Người tỏa sáng trong ta” là những câu chuyện chân thực, những tình cảm thiêng liêng đó đều được kể lại, viết lại tấm lòng chân thành, một nỗi cảm phục, một lòng kính yêu vô hạn đối với Bác. Trong tập sách này có rất nhiều tư liệu mới, vừa được công bố trong dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Bác.                
      51. Phong cách sinh hoạt của Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm - tuyển chọn.-H : Hồng Đức, 2017 .-113 tr. ; 21cm
      Chỉ số phân loại: 335.434 6/ PH 431 C
51

     Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức cách mạng trong thời đại mới.             
      52. 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Hồ Chí Minh.- H : Thanh niên, 2010.-347 tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 335.434 6/M 458 TR
52

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến tất cả những vấn đề thuộc về con người, thuộc về nhân dân, thuộc về cách mạng và đất nước. Ngày nay, đọc lại những bức thư, bức điện, những bài báo, bài trả lời phỏng vấn báo chí, bài viết, lời dạy, những sắc lệnh, bài diễn văn… quan trọng của Người, chúng ta càng thấy sõ điều đó. Những tác phẩm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bây giờ vẫn vẹn nguyên giá trị. Có thể nói, những di sản tinh thần đó là giá trị trường tồn của một thời mãi mãi, luôn soi sáng cho mỗi chúng ta trong việc làm, trong hành động, trong chủ trương, đường lối, chính sách, trong các phong trào… trên con đường cách mạng của Đảng ta và nhân dân ta. Cuốn sách “120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” sẽ giúp bạn đọc dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập những giá trị về tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống và tình cảm của Bác Hồ đối với đất nước, đối với Đảng và nhân dân Việt Nam cũng như hiểu thêm về tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu qua những câu chuyện, bài thơ về Người.         
     53. Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt độc đáo / Dương Thành Truyền.- TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019 .-130 tr. ; 21cm
      Chỉ số phân loại: 959.704 /D 300 CH
53

     Trong di sản về ngôn ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một loại tài sản quý giá vừa hết sức sinh động, vừa cụ thể và thiết thực, đó chính là tấm gương lao động ngôn từ của người. Cuốn sách “Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt độc đáo”, giới thiệu bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghiên cứu về phong cách lao động ngôn từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cẩn trọng sửa đi sửa lại, công phu trong từng chữ, từng lời, từng đoạn kết nối nhau theo trật tự logic chặt chẽ nhằm đến cách diễn đạt trong sáng, giản dị mà hiệu quả tối đa. Đưa ra những lời bình luận phát hiện xác đáng đầy thuyết phục về những điểm sửa chữa, bổ sung trong Di chúc để thấy được những ý tứ tinh tế sâu sắc trong ngôn ngữ Bác Hồ.                    
     54. Phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế/ Bùi Đình Phong.- H : Lao Động, 2013 .-130 tr. ; 19cm
      Chỉ số phân loại: 335.434 6 / PH 110 H
54

     Cuốn sách có nội dung phong phú, đặc sắc, tập trung phân tích, làm rõ việc phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế  trên bốn mặt chủ yếu:
     1. Chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh - bản lĩnh trong việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
    2. Phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay;
    3. Phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc trong giao lưu văn hóa;
    4. Phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân lực.
    55. Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh / Đặng Xuân kỳ.- H : Chính trị Quốc gia, 2010 .-254 tr. ; 19cm
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / PH 561 PH
55

     Cuốn sách tập trung vào những nội dung chính dưới đây:
    1. Làm rõ những khái niệm phương pháp, phong cách: mối liên quan giữa phương pháp, phong cách với các khái niệm như tư tưởng, lý luận, phương pháp luận, tác phong đạo đức,.v.v..;
    2. Làm rõ những nội dung chủ yếu của phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh với tính chất là phương pháp của cách mạng Việt Nam, phong cách Hồ Chí Minh với tính chất là phong cách của những người cộng sản, của những người cách mạng Việt Nam trên các lĩnh vực hoạt động của mìnhđể phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc;
    3. Sự cần thiết vận dụng sáng tạo phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị và mọi đường lối, chủ trương của Đảng nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
    56. Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924 – 1927) / Song Hành.- H : Chính trị Quốc gia, 2018 .-239 tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 335.434 6/NG 527 A
56

      Cuốn sách Nguyễn Ái quốc ở Quảng Châu (1924 -1927), của tập thể tác giả viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng biên soan. Cuốn sách gồm 5 chương trình bày chi tiết những hoạt động của Nguyễn Ái quốc, từ  mở lớp tập huấn chính trị, thành lập Hội Việt Nam Cách  mạng Thanh niên, ra Báo Thanh niên cho đến những hoạt động của Người trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và phần Phụ lục, trong đó có danh sách học viên (chưa đầy đủ) đã tham gia ba khóa huấn luyện do Người trực tiếp giảng dạy.
     57. Sự ra đời của Bản Di chúc lịch sử / Nguyễn Văn Dương sưu tầm và biên soạn.- H : Chính trị Quốc gia, 2018 .-340 tr. ; 21cm
      Chỉ số phân loại: 335.434 6/ S 550 R
57

     Bản Di chúc đã vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước sau khi kháng chiến thắng lợi như; chỉnh đốn lại Đảng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; kế hoạch xây dựng lại thành phố, làng mạc…  Cuốn sách “Sự ra đời của Bản Di chúc lịch sử”, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
    58. Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Bạch Đằng.- TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019 .-218 tr. ; 21cm
     Chỉ số phân loại: 335.434 6 / Đ 254 V
58

     Trong công cuộc xây dựng đất nước, chúng ta đã có được những thành công đáng tự hào, bên cạnh đó cũng không tránh khỏi những sai lầm vấp váp. Những điều ấy diễn ra như một quy luật tất yếu, điều đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã tiên đoán được và Người đã đưa ra những nhắc nhở quí giá. Cuốn sách “Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh”  là sựtái hiện hình ảnh Bác Hồ thân thương giản dị cùng những tư tưởng và trí tuệ vĩ đại của Người qua những câu chuyện kể từ những ngày đầu chính quyền mới được thành lập.
     59. Tác phẩm  Hồ Chí Minh - Cẩm nang của Cách Mạng Việt Nam/ Hà Minh Đức .- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.- 332 tr.; 24 cm
     Chỉ số phân loại: 335.434 6/T 101 PH
59
   
    Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”. Đó là những danh hiệu cao quý của các dân tộc, của thời đại ghi nhận công lao và những đóng góp của Người cho Việt Nam và các dân tộc. Cuốn sách “Tác phẩm  Hồ Chí Minh - Cẩm nang của Cách Mạng Việt Nam”, nội dung gồm: 
     1. Hồ Chí Minh - Anh  hùng dân tộc và tầm thời đại của Người;
     2. Tư tưởng Hồ Chí Minh ngọn nguồn sáng tạo và sức mạnh lan tỏa; 
     3. Tác phẩm Hồ Chí minh thiên cẩm nang lớn của Cách mạng Việt Nam; 
     4. Những tư tưởng chiến lược và tầm nhìn rộng, nhìn xa của Hồ Chí Minh qua những chặng đường cách mạng;
     5.  Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch mệnh lệnh và lời của non nước;
     6. Dòng chính luận lên án thực dân đế quốc;
     7. Đạo đức cách mạng phẩm chất hàng đầu của người đảng viên;
     8. Niềm tin sâu sắc vào sức mạnh và sự sáng tạo của nhân dân;
     9. Hồ Chí Minh và văn hóa văn nghệ;
     10. Nhật ký trong tù tròn Bảy mươi tuổi ( 1943 – 2013);
     11. Triết lý của “Nhật ký trong tù”;
     12. Truyện và ký của Nguyễn Ái Quốc;
    13. Báo chí Hồ Chí Minh;
   14. Về nghệ thuật ngôn từ;
   15. Cần có một bản dịch thơ Bác hoàn chỉnh, chân thực và đẹp;
  16. Giao lưu với Giáo sư Hà Minh Đức về thơ Hồ Chủ tịch (Báo Vietnamnet).
     60. Hồ Chí Minh - Chân dung đời thường/ b.s Phạm Thị Thu.-  : H.:  Mỹ Thuật, 2014 .-147 tr.; 24cm.
     Chỉ số phân loại: 959.704  092/H 450 CH.
60

     Việt Nam có quyền kiêu hãnh và tự hào, vì chúng ta có một Lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là ngọn đèn pha chói lọi soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội.
     Tuy Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người. Tư Tưởng Hồ Chí Minh là hiện thân của sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Trên thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và của cả dân tộc ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.
     61. Hỏi đáp - Thân thế và sự nghiệp của Hồ Chí Minh/ b.s Trần Văn Quang.- H.: Quân đội Nhân dân, 2008.- 184 tr.; 21cm
   Chỉ số phân loại: 959.704 092/H 428 Đ
61

     Từ một người yêu nước chân chính trở thành chiến sĩ cộng sản vĩ đại, Hồ Chí Minh đã đem ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin soi đường cho cách mạng Việt Nam, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử huy hoàng nhất của lich sử dân tộc ta trong thế kỷ XX, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.
     Cuốn sách “Hỏi đáp - Thân thế va sự nghiệp của Hồ Chí Minh” trình bày một cách hệ thống, khái quát về thân thế và sự nghiệp của Người từ năm 1890 dến năm 1969. Trong từng thời kỳ lịch sử, tác giả đã nêu bật lên những hoạt động của Người gắn với những sự kiện, tư liệu của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.        Quyển sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin ngắn ngọn, đầy đủ về thân thế và sự nghiệp của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam trong thế kỳ XX.
     62. Hồ Chí Minh một nhân cách vĩ đại/ b.s Đinh Văn Thiên .- H.: Quân đội Nhân dân,  2009.- 206 tr. ; 21cm.
    Chỉ số phân loại: 959.704 092/ H 450 CH
62

     Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ địa của Đảng và nhân dân ta. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo và dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang như ngày nay. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người dành tất cả tình cảm chân thành, tha thiết, gần gủi với mọi người, vì nhân dân, vì đất nước. Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu học tập và noi theo. Cuốn sách ghi lại những câu chuyện rất cảm động, những kỷ niệm sâu sắc của nhiều người đã vinh dự được sống gần Bác, được gặp Bác kể lại.
     63. Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội/ Nguyễn Quang Phát .- H.: Quân đội Nhân dân,  2006.- 325 tr. ; 21cm.
    Chỉ số phân loại: 355.434 6/Q 105 Đ
63


      Cuộc đời của Người là tấm gương đạo đức vô cùng cao quý và trong sáng. Cuốn sách “Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội”, nội dung gồm có 4 phần:
Phần thư nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức tài của người cán bộ cách mạng;
Phần thư hai: Nâng cao đạo đức, phát triển tài năng của đội ngũ cán bộ Quân đội trong tình hình mới hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh;
Phần thư ba: Trích Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức cách mạng;
Phần thư tư: Hồ Chí Minh bàn về đạo đức và rèn luyện đạo đức cách mạng. 
     64. Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo/ b.s Trần Văn Quang .- H.: Quân đội Nhân dân,  2008.- 212 tr. ; 21cm.
    Chỉ số phân loại: 355.434 6 / H 428  Đ
            
64

      Theo Hồ Chí Minh, cách mạng là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc của một, hai người. Vì vậy, phải đoàn kết tập hợp các lực lượng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giai cấp và nhân loại… Trong các lực lượng đó có đồng bào các tôn giáo khác nhau trong một mặt trận cũng là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, đúng như Người khẳng định: “Dân tộc giải phóng thì tôn giáo mới được giải phóng lúc này chỉ có quốc gia chứ không phân biệt tôn giáo nữa, mỗi người điều là công dân của nước Việt Nam và có nhiệm vụ chiến đấu cho nền độc lập hoàn toàn của Tổ quốc”. Vì vậy, vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng ta vận dụng giải quyết một cách đúng đắn trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Do đó đã phát huy được sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
     65. Bác Hồ - Trong trái tim các dân tộc Việt Nam.- H.: Văn hóa dân tộc, 2014.- 148 tr.; 24 cm
      Chỉ số phân loại: 335.434 6/B 101 H
65

     Thế giới tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Nhân dân ta gọi Người là Cha già dân tộc, là Bác Hồ kính yêu. Người vừa vĩ đại, lớn lao vừa bình dị, gần gũi.
Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của một người cộng sản chân chính trọn đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân; là biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết, nhân ái, thương dân; là mẫu mực về đạo đức cách mạng. Đạo đức Hồ Chí Minh và tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc của Người là một trong những tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta, nhân dân ta trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay.  Cuốn sách “Bác Hồ - Trong trái tim các dân tộc Việt Nam” nội dung gồm:
     Phần I. BÁC HỒ- TẤM GƯƠNG TRỌN ĐỜI VÌ NƯỚC VÌ DÂN
    1. Bác Hồ - tấm gương yêu nước và cách mạng;
    2. Bác Hồ - tấm gương về đoàn kết các dân tộc;
   3. Bác Hồ - tấm gương thương yêu đồng bào;
   4. Bác Hồ - tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
   Phần II. BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU CỦA ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
  1. Bác Hồ - tình yêu thiết tha trong trái tim đồng bào các dân tộc;
  2. Những đóa hoa thành kính dâng Người.
   66. Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tuyển chọn một số bài viết và nói chuyện/ Trung tâm Unesco phổ biến kiến thức văn hóa giáo dục cộng đồng.-H.: Thanh Niên, 2004.-400 tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 335.434 6/ CH 500 T
66

     Nhân dân Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam tự hào vì đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính Người đã làm rạng rỡ non sông, Tổ quốc ta.
Suốt cuộc đời cách mạng của mình, không một lúc nào Người không hướng về nhân dân lao động, mong mỏi cho người dân Việt Nam được hưởng một nền hòa bình, độc lập, ấm no hạnh phúc. Cả một đời Người vì dân, vì nước,cho đến lúc cuối đời khi di chúc lại, Người viết: “Điều mong mỏi cuối cùng của tôi là:Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng thế giới”.
     Cuốn sách gồm có 4 phần: 
     Phần I: Gồm các bài thời kỳ trước năm1930; 
     Phần II :Gồm các bài thời kỳ từ năm 1930 đến 1945;
     Phần III :Gồm các bài thời kỳ từ năm đến 1954 đến 1954; 
     Phần IV : Gồm các bài thời kỳ từ năm 1954 đến 1969.
    67. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh/ Bùi Đình Phong.- H.:Lao động, 2014.- 392 tr. ; 21cm.
    Chỉ số phân loại: 335.4346/Đ451 L
67

     Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam mà cốt lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần vào sự phát triển của nền văn minh thời đại vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, hợp tác và phát triển.
Các bài viết trong tập sách này không chỉ nêu trực tiếp chủ đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mà qua từng khía cạnh cụ thể về xây dựng Đảng, tu dưỡng đạo đức, xây dựng văn hóa, rèn luyện đội ngũ cán bộ.              
     68. Hồ Chí Minh - Ông tiên sống mãi/ Suprida Phanomjong.- H.:Chính trị Quốc gia, 2012.- 190 tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 959.704 092/H 450 CH
68

      Để giúp bạn đọc có thêm tư liệu nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nhãn quan của người nước ngoài, Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Ông tiên sống mãi” của Suprida Phanomjong, một nhà hoạt động xã hội của Thái Lan, tác giả đã tái hiện cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến lúc Người qua đời.
     69. Hồ Chí Minh tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai/ Bùi Đìng Phong.- H.:Chính trị Quốc gia, 2015.- 408 tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 959.704 092/H 450 CH
69

     Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và những cống hiến của Người cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhân kỷ niện 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuốn sách “Hồ Chí Minh tìm đường, mở đường, dẫn đường, thiết kế tương lai” nội dung gồm:
     Chương I. Hồ Chí Minh - tìm đường (1911-1920);
     Chương II. Hồ Chí Minh - mở đường (1921-1930);
     Chương III. Hồ Chí Minh - dẫn đường (1930-1945);
     Chương IV. Hồ Chí Minh - giữ vững nền độc lập dân tộc và thiết kế tương (1945-1969); 
     Kết luận Hồ Chí Minh: Trí tuệ - bản lĩnh đổi mới và phát triển.
    70. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người/ Hà Minh Đức.- H.:Chính trị Quốc gia, 2014.- 416 tr. ; 21cm.
     Chỉ số phân loại: 959.704 092/H 450 CH
70

     Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do, hạnh phúc, ấm no của nhân dân Việt Nam và góp phần vào cuộc đấu tranh của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tư tưởng và sự nghiệp của Hồ Chí Minh mãi mãi là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam.
Cuốn sách “Hồ Chí Minh anh hùng dân tôc và tầm thời đại của Người”, giúp người đọc hiểu rõ hơn về những chặng đường, những công việc, những khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà Bác đã trải qua trên chặng đường 30 năm tìm đường cứu nước; về lòng yêu nước, thương dân, tinh thần ham học hỏi, tích lũy kiến thức, từng bước vươn lên tầm cao trí tuệ thời đại, từ đó mà vận dụng và phát triển, sáng tạo và đổi mới để giải phóng dân tộc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của thế giới; về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại mà giản dị, gần gủi, yêu thương, bản lĩnh vững vàng lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua những gian nan, thử thách, chông gai để chiến thắng kẻ thù; và càng thêm tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại bởi sự tôn vinh và ca ngợi của các chính khách, trí thức, học giả nước ngoài, kể cả những người ở những nước có chế độ chính trị khác biệt, dành cho Người.
      71. Hồ Chí Minh - Đỉnh cao truyền thống NHÂN - TRÍ - DŨNG Việt Nam/ Nguyễn Khắc Nho.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008.- 266 tr. ; 21cm.
      Chỉ số phân loại: 335.434 6 /H 450 CH
71

     Cả cuộc đời của Bác gắn bó với dân tộc, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách hiểm nguy đưa cả dân tộc thoát khỏi kiếp đời nô lệ, giành được độc lập tư do, và đang vươn tới đỉnh cao của vinh quang và hạnh phúc. Cuốn sách giới thiệu những bài viết về: tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; trí tuệ ở thời đại Hồ Chí Minh; đạo đức và nhân cách Bác Hồ; tư tưởng ngoại giao hòa bình và nhân nghĩa của Bác; cũng như tấm gương nhân - trí - dũng của Người.
      72. Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân dân.- H.:Chính trị Quốc gia, 2016.- 759tr. ; 24cm.
      Chỉ số phân loại: 335.434 6 /NH556 B
 
72

      Cuốn sách “Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân dân”,  với nhiều bút danh khác nhau, nhà báo Hồ Chí Minh đã viết hàng nghìn bài báo với phong cách đa dạng, phong phú, ngôn ngữ uyển chuyển, linh hoạt thể hiện một trí tuệ uyên bác, một ý chí chiến đấu mạnh mẽ, một cái tâm rộng lớn. Những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng tải trên nhiều báo chí cách mạng trong nước và quốc tế, trong đó có Báo Nhân dân – cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt nam.
     Cuốn sách gồm 360 bài viết, được sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951 đến năm 1954. Ngoài những bài viết đã được công bố trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, cuốn sách còn giới thiệu thêm 130 bài viết của Bác đăng trên Báo Nhân dân với nhiều bút danh khác nhau, lần đầu được sưu tầm, tuyển chọn, công bố.
      73. Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân dân.- H.:Chính trị Quốc gia, 2016.- 1416tr. ; 24cm.
      Chỉ số phân loại: 335.434 6 /NH556 B
73

      Cuốn sách “Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân dân”, với nhiều bút danh khác nhau, nhà báo Hồ Chí Minh đã viết hàng nghìn bài báo với phong cách đa dạng, phong phú, ngôn ngữ uyển chuyển, linh hoạt thể hiện một trí tuệ uyên bác, một ý chí chiến đấu mạnh mẽ, một cái tâm rộng lớn. Những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng tải trên nhiều báo chí cách mạng trong nước và quốc tế, trong đó có Báo Nhân dân – cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt nam.
Cuốn sách gồm 486 bài viết, được sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng từ năm 1955 đến năm 1959. Ngoài những bài viết đã được công bố trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, từ tập 9 đến tập 12, cuốn sách còn giới thiệu 233 bài viết của Bác đăng trên Báo Nhân dân với nhiều bút danh khác nhau, lần đầu được sưu tầm, tuyển chọn, công bố.
      74. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh/ Trần Quang Nhiếp.- H.:Chính trị Quốc gia, 2014.- 300 tr. ; 24cm.
      Chỉ số phân loại: 335.434 6 /NH 556 B
74

       Trong nhiều năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
      Hiện nay, những tác phẩm này đang được trưng bày và phục vụ tại phòng đọc Thư viện tỉnh Bình Phước !
      Thư viện tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu và hân hạnh được phục vụ bạn đọc!
Hàn Thị Thuần – Phòng Phục vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập66
  • Hôm nay4,920
  • Tháng hiện tại404508
  • Tổng lượt truy cập5254810
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây