Lịch làm việc tuần 13/2020

Lịch làm việc tuần 13/2020

Số kí hiệu 13/2020
Ngày ban hành 23/03/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/03/2020
Thể loại lịch tuần
Lĩnh vực Lịch
Cơ quan ban hành Thư viện Tỉnh
Người ký Trưởng ban

Nội dung

 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 13 (từ ngày 23 đến ngày 27/03/2020)

THỨ HAI (ngày 23/03/2020)
SÁNG
Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc tại cơ quan.
CHIỀU
14h00 Giám đốc Trần Đại Chính dự họp Ban Giám đốc Sở thông qua nội dung chuẩn bị làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình hoạt động của ngành.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
THỨ BA (ngày 24/03/2020)
Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (ngày 25/03/2020)
SÁNG
Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc tại cơ quan.
CHIỀU
13h30 Bí thư Trần Đại Chính dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở mở rộng quý I/2020.
- Địa điểm: Phòng họp Sở.
THỨ NĂM (ngày 26/03/2020)
SÁNG
8h00 Họp cấp ủy tháng 3/2020
- Địa điểm: Thư viện tỉnh
- Thành phần: Ban Chi ủy.
CHIỀU
Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (ngày 27/03/2020)
SÁNG
8h00 Họp Chi bộ tháng 3/2020
- Địa điểm: Thư viện tỉnh
- Thành phần: Toàn thể đảng viên + quần chúng.
          CHIỀU
14h00 Toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên tổng vệ sinh cơ quan.
- Địa điểm: Thư viện tỉnh.

                                                                        TL. GIÁM ĐỐC
                                                                TRƯỞNG PHÒNG HC-TH    
                                                                              (Đã ký)
                                                                             VÕ MẠNH HÀ
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "lịch tuần"