Lịch làm việc tuần 04 + 05/2020

Lịch làm việc tuần 04 + 05/2020

Số kí hiệu 04+05/2020
Ngày ban hành 20/01/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/01/2020
Thể loại lịch tuần
Lĩnh vực Lịch
Cơ quan ban hành Thư viện Tỉnh
Người ký Trưởng ban

Nội dung

 LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 04+05 (từ ngày 20 đến ngày 31/01/2020)
Tuần lễ thứ 04

THỨ HAI (ngày 20/01/2020)
SÁNG
9h00 Họp triển khai công tác phục vụ trực Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại cơ quan và không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3.
- Địa điểm: Thư viện tỉnh.
- Thành phần: Toàn thể CB,VC & NV.
CHIỀU
14h00 Bí thư Chi ủy Trần Đại Chính dự Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Sở.
- Thành phần: Toàn thể đảng viên của Chi bộ.
THỨ BA (ngày 21/01/2020)
1/ Chuẩn bị các điều kiện triển khai phục vụ Tết
ĐƯỜNG HOA
2/ Giám đốc Trần Đại Chính và Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (Tháo kệ, chuẩn bị tài liệu, bàn ghế chuyển ra Quảng trường phục vụ công tác trưng bày và ráp kệ, sắp xếp bàn ghế, tài liệu, xếp mô hình, vệ sinh, trang trí khu trưng bày).
- Thành phần: Đ/c Võ Mạnh Hà - TP. HC-TH; Đ/c Nguyễn Thị Túy Vân – PTP. Phục vụ; Đ/c Lê Phú Hoằng – PTP. Nghiệp vụ; đ/c Đinh Thị Hoằng Nga; Đ/c Nguyễn Thị Hồng Điểm; Đ/c Lê Văn Trường – TP.Phục vụ; Đ/c Thị Hiền Thanh; Đ/c Hàn Thị Thuần; đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hương; Đ/c Lê Thị Ngân – TP. Nghiệp vụ; Đ/c Đinh Quang Đức; Đ/c Lê Thị Lý.
THỨ TƯ ngày 22/01/2020 (Nhằm ngày 28 Tết)
1/ Phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 và trực cơ quan theo danh sách phân công ngày 16/01/2020 của Thư viện tỉnh.
ĐƯỜNG HOA
SÁNG
2/ Giám đốc Trần Đại Chính trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Lê Phú Hoằng – PTP. Nghiệp vụ; đ/c Đinh Thị Hoằng Nga.
CHIỀU
2/ Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Lê Thị Ngân – TP. Nghiệp vụ; đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hương.
THỨ NĂM ngày 23/01/2020 (Nhằm ngày 29 Tết)
1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (đến hết ngày 29/01/2020).

CƠ QUAN
2/ Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên trực cơ quan Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Túy Vân – PTP. Phục vụ; Đ/c Nguyễn Thị Hồng Điểm, Bảo vệ Trần Hồng Vinh.
ĐƯỜNG HOA
SÁNG
3/ Giám đốc Trần Đại Chính trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Lê Thị Ngân – TP. Nghiệp vụ; đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hương.
CHIỀU
4/ Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Lê Văn Trường – TP. Phục vụ; đ/c Lê Thị Lý.
THỨ SÁU ngày 24/01/2020 (Nhằm ngày 30 Tết)
1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (đến hết ngày 29/01/2020).

CƠ QUAN
2/ Giám đốc Trần Đại Chính trực cơ quan Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Túy Vân – PTP. Phục vụ; Đ/c Thị Hiền Thanh, Bảo vệ Trần Hồng Vinh.
ĐƯỜNG HOA
SÁNG
3/ Giám đốc Trần Đại Chính trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Lê Văn Trường – TP. Phục vụ; đ/c Lê Thị Lý.
CHIỀU
4/ Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Lê Phú Hoằng – PTP. Nghiệp vụ; đ/c Đinh Thị Hoằng Nga.
THỨ BẢY ngày 25/01/2020 (Nhằm ngày Mùng 01 Tết)
1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (đến hết ngày 29/01/2020).

CƠ QUAN
2/ Giám đốc Trần Đại Chính trực cơ quan Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Điểm; Đ/c Lê Thị Lý; Bảo vệ Trần Hồng Vinh.
ĐƯỜNG HOA
SÁNG
3/ Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Lê Phú Hoằng – PTP. Nghiệp vụ; đ/c Đinh Thị Hoằng Nga.
CHIỀU
4/ Giám đốc Trần Đại Chính trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Hàn Thị Thuần; đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hương.
CHỦ NHẬT ngày 26/01/2020 (Nhằm ngày Mùng 02 Tết)
1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (đến hết ngày 29/01/2020).

CƠ QUAN
2/ Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên trực cơ quan Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Hồng Điểm; Đ/c Lê Thị Lý; Bảo vệ Trần Hồng Vinh.
ĐƯỜNG HOA
SÁNG
3/ Giám đốc Trần Đại Chính trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Hàn Thị Thuần; đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hương.
CHIỀU
4/ Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Võ Mạnh Hà - TP. HC-TH; Đ/c Nguyễn Thị Túy Vân – PTP. Phục vụ.

Tuần lễ thứ 05
THỨ HAI ngày 27/01/2020 (Nhằm ngày Mùng 03 Tết)
1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (đến hết ngày 29/01/2020).

CƠ QUAN
2/ Giám đốc Trần Đại Chính trực cơ quan Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Lê Văn Trường – TP.Phục vụ; Đ/c Thị Hiền Thanh; Bảo vệ Trần Hồng Vinh.
ĐƯỜNG HOA
SÁNG
3/ Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Võ Mạnh Hà - TP. HC-TH; Đ/c Nguyễn Thị Túy Vân – PTP. Phục vụ.
CHIỀU
4/ Giám đốc Trần Đại Chính trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Lê Phú Hoằng – PTP. Nghiệp vụ; đ/c Đinh Thị Hoằng Nga.
THỨ BA ngày 28/01/2020 (Nhằm ngày Mùng 04 Tết)
1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (đến hết ngày 29/01/2020).

CƠ QUAN
2/ Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên trực cơ quan Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Túy Vân – PTP.Phục vụ; Đ/c Nguyễn Thị Hồng Điểm; Bảo vệ Trần Hồng Vinh.
ĐƯỜNG HOA
3/ Giám đốc Trần Đại Chính và Phó Giám đốc Huỳnh Văn Thiên trực phục vụ không gian sách tại đường hoa Quảng trường 23/3 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (Tháo kệ, dọn dẹp, tổng vệ sinh khu vực trưng bày và lắp ráp kệ, sắp xếp tài liệu).
- Thành phần: Đ/c Võ Mạnh Hà - TP. HC-TH; Đ/c Nguyễn Thị Túy Vân – PTP. Phục vụ; Đ/c Lê Phú Hoằng – PTP. Nghiệp vụ; đ/c Đinh Thị Hoằng Nga; Đ/c Nguyễn Thị Hồng Điểm; Đ/c Lê Văn Trường – TP.Phục vụ; Đ/c Thị Hiền Thanh; Đ/c Hàn Thị Thuần; đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hương; Đ/c Lê Thị Ngân – TP. Nghiệp vụ; Đ/c Đinh Quang Đức; Đ/c Lê Thị Lý.
THỨ TƯ ngày 29/01/2020 (Nhằm ngày Mùng 05 Tết)
1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (đến hết ngày 29/01/2020).
2/ Giám đốc Trần Đại Chính trực cơ quan Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
- Thành phần: Đ/c Võ Mạnh Hà - TP. HC-TH; Đ/c Thị Hiền Thanh; Bảo vệ Trần Hồng Vinh.
THỨ NĂM ngày 30/01/2020 (Nhằm ngày Mùng 06 Tết)
 SÁNG
8h00 Giám đốc Trần Đại Chính chủ trì họp mặt đầu năm và trao thưởng thành tích năm 2019 (Phòng HC-TH chuẩn bị nội dung).
- Địa điểm: Phòng họp Thư viện.
- Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên cơ quan.
CHIỀU
Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên làm việc tại cơ quan.
TỐI
19h00 Ban Giám đốc dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Chào Xuân mới” năm 2020.
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
- Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên.
THỨ SÁU ngày 31/01/2020 (Nhằm ngày Mùng 07 Tết)
Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên làm việc tại cơ quan.
TỐI
18h00 Ban Giám đốc dự Hội thi Lân Sư Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2020.
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
- Thành phần: Toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên.


                                                                         TL. GIÁM ĐỐC
                                                                TRƯỞNG PHÒNG HC-TH    
                                                                             (Đã ký)
                                                                          VÕ MẠNH HÀ
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "lịch tuần"

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay6,266
  • Tháng hiện tại359038
  • Tổng lượt truy cập5626838
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây