(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Thư cảm ơn các đơn vị đã tham gia Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc lần II năm 2020

  • 05-11-2020 03:27:55 CH
  • 37
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

1. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Tiến - Địa chỉ: xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

2. Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Hòa - Địa chỉ: xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

3. Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Lợi - Địa chỉ: xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.

4. Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đồng Tâm - Địa chỉ: xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.

5. Hiệu trưởng Trường TH&THCS Thuận Phú - Địa chỉ: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.

6. Hiệu trưởng Trường THCS Tân Phú - Địa chỉ: xã Tân Phú, huyện Đồng Phú.

7. 
Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Đồng Tiến - Địa chỉ: xã Đồng Tiến,huyện Đồng Phú.

8. Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình - Địa chỉ: Phường Tân Bình, Tp Đồng Xoài.

9. Hiệu trưởng Trường THCS Tân Đồng - Địa chỉ: Phường Tân Đồng, Tp Đồng Xoài.

11. Hiệu trưởng Trường THCS Tiến Hưng - Địa chỉ: xã Tiến Hưng, Tp Đồng Xoài.


12. Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Bình Phước - Địa chỉ: QL14, Phường Tân Bình, Tp Đồng Xoài.

13.
 Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương Địa chỉ: Phường Tân Phú, Tp Đồng Xoài.

14. Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quang Trung - Địa chỉ: QL14, Phường Tiến Thành, Tp Đồng Xoài.

15Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo - Địa chỉ:, thị xã Phước Long.

16. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An - Địa chỉ:, thị xã Phước Long.

17Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Địa chỉ:, thị xã Phước Long.

18. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - Địa chỉ:, thị xã Phước Long.

19Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu - Địa chỉ:, thị xã Phước Long.

20Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Tín - Địa chỉ:, thị xã Phước Long.

21Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Giang - Địa chỉ:, thị xã Phước Long.

22. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An - Địa chỉ:, thị xã Phước Long.

23. Hiệu trưởng Trường THCS Phước Bình - Địa chỉ:, thị xã Phước Long.

24Hiệu trưởng Trường THCS Long Phước - Địa chỉ:, thị xã Phước Long.

25Hiệu trưởng Trường Tiểu học ĐaKia A - Địa chỉ:, thuyện Bù Gia Mập.

26. 
Hiệu trưởng Trường TH & THCS Lê Văn Tám - Địa chỉ:, huyện Chơn Thành.

27.
Hiệu trưởng Trường TH & THCS Minh Thành - Địa chỉ:, huyện Chơn Thành.

28.
Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hưng - Địa chỉ:, huyện Lộc Ninh.