(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Công bố cơ cấu và giá trị giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận năm 2020

  • 17-11-2020 08:26:36 SA
  • 30
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Thông báo công bố cơ cấu và giá trị giải thưởng Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Bình Thuận năm 2020. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Thư viện tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu: Toàn văn. 

  • Bình Phước